Školní projekty‎ > ‎EU OPVK "ŠABLONY"‎ > ‎Šablony‎ > ‎

Popis materiálu VY_32_INOVACE_341–360

Třída: kvinta, sexta, 1. A, 2. A, 3. A
Název materiálu: VY_32_INOVACE_341–360
Popis jednotlivých dumek:
 1. Druhy výtvarného umění – výklad, pracovní list
 2. Malířství jako druh výtvarného umění – náměty, výklad, pracovní list
 3. Malířství jako druh výtvarného umění – techniky, výklad, pracovní list
 4. Zdroje impresionismu – výklad, pracovní list
 5. Impresionismus – výklad, vlastní výtvarná tvorba ve stylu impresionismu
 6. Sochařství jako druh výtvarného umění – pracovní list
 7. Architektura jako druh umění – výklad, porovnání obrazových ukázek, vlastní výtvarná tvorba
 8. Nejslavnější renesanční malíři a jejich obrazy – pracovní list: poznávání a porovnání obrazových ukázek
 9. Renesance – opakovací test po probrání celé látky
 10. Grafika jako druh umění – výklad, vlastní výtvarná tvorba
 11. Úkoly a cíle VV, osobnost učitele výtvarné výchovy – výklad, myšlenková mapa
 12. Zvláštnosti dětského výtvarného projevu – výklad, vlastní výtvarná tvorba
 13. Impresionismus a postimpresionismus – opakovací test po probrání celé látky
 14. Abstraktní umění
 15. Abstraktní umění – opakovací test
 16. Vývoj architektury I.
 17. Vývoj architektury II.
 18. Funkcionalismus
 19. Architektura 2. pol. 20. stol.
 20. Architektura 20. století – opakovací test
Comments