Den Země

Výsledky vašeho hodnocení Dne Země

přidáno: 10. 5. 2010 8:12, autor: Marián Klapka   [ aktualizováno 10. 5. 2010 9:02 ]


 

1. Celková práce na projektu nám trvala:


a) 3-5 měsíců


11

8%

b) 1-3 měsíce


43

32%

c) 2-4 týdny


41

30%

d) maximálně 2 týdny


41

30%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

 


2. A. Při práci na projektu jsem:


a) získal(a) mnoho nových informací a zkušeností


24

18%

b) získal(a) několik nových informací a zkušeností


83

61%

c) získal(a) jen minimum nových informací a zkušeností


29

21%


 


2. B. Při prezentaci projektů jsem:


a) získal(a) mnoho nových informací a zkušeností


19

14%

b) získal(a) několik nových informací a zkušeností


80

59%

c) získal(a) jen minimum nových informací a zkušeností


37

27%


 


3. Forma projektového dne


a) vyhovuje


55

40%

b) vyhovuje, ale mám jisté výhrady


61

45%

c) nevyhovuje


8

6%

Other


12

9%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

 


4. Největší přínosem bylo


a) získání nových informací


30

22%

b) zábavná forma výuky


54

40%

c) nemuseli jsme se učit klasickým způsobem


65

48%

d) možnost samostatné práce a práce ve skupině


45

33%

e) možnost realizace vlastních nápadů


68

50%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

 

 

5. Největším záporem bylo:


a) téma projektového dne


55

40%

b) nutnost samostatné práce


25

18%

c) nízká informovanost ze strany učitelů


32

24%

d) nudná forma výuky


9

7%

e) žádný přínos v osobním vzdělávání


36

26%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

 

 

 

6. Mé osobní zapojení do práce na projektu:


a) aktivní spolupráce v rámci skupiny


100

74%

b) aktivní - vše jsem dělal sám


2

1%

c) pasivní - plnil jsem pokyny, které mi ostatní zadali


34

25%

d) pasivní - nezapojoval jsem se


0

0%


 7. Podpora učitelů při realizaci projektu


a) učitelé nás inspirovali a pomáhali nám


55

40%

b) učitelé naši práci tolerovali a předali nám potřebné informace


52

38%

c) projekt jsme realizovali bez pomoci učitelů


29

21%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.

 

 

8. Požadovaná spolupráce s učiteli


a) uvítali bychom větší podporu učitelů při práci na projektu


28

21%

b) raději bychom na podobných projektech pracovali bez zásahu učitelů


10

7%

c) současná spolupráce s učiteli je vyhovující


98

72% 


Děkujeme všem žákům za zaslané hodnocení. Jeho výsledky zohledníme při plánování dalšího projektového dne.

Den Země - výsledky soutěže tříd

přidáno: 10. 5. 2010 7:45, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 10. 5. 2010 7:47 uživatelem Marián Klapka ]

Po sečtení hlasů byla soutěž o nejlepší expozici Ekoveletrhu Zelená škola 2010 vyhodnocena takto:
 
I. kategorie - absolutně nejlepší expozice - studentské hlasování: vítězem je třída 2.G - expozice Zelený zázrak (136 hlasů). Na druhém místě skončila kvinta - Green Party (77 hlasů) a na třetím 1.G - Úklid lesa (53 hlasů).
 
II. kategorie - absolutně nejlepší expozice - učitelské hlasování: v prvním kole hlasování získaly shodně po 13 hlasech tercie (Projekt BE-ECO-CZ), kvarta (Ještě zelenější škola), 1.G  a 2.G. Ve druhém kole hlasování pak i zde zvítězila 2.G a její Zelený zázrak s 10 hlasy těsně před tercií (9 hlasů) a 1.G (2 hlasy).
 
III. kategorie - nejlepší expozice z nižšího stupně gymnázia: ve studentském i učitelském hlasování shodně zvítězila tercie (Projekt BE-ECO-CZ) se 79 hlasy ve studentském a 12 hlasy v učitelském hlasování. Ve studenteském hlasování se jako druhá umístila kvarta (49 hlasů) a jako třetí prima - Pomoc lesu (34 hlasů). V učitelském hlasování byla naopak druhá prima s 8 hlasy a třetí kvarta s 5 hlasy.
 
Vítězné třídy všech tří kategorií získávají jeden den ke školnímu výletu navíc nebo jednodenní exkurzi (2.G, která vyhrála 2 kategorie, tedy získává 2 dny). Výhru je možno převést do školního roku 2010/2011.
 
Vítězům blahopřejeme! Soutěž jednotlivců o největší počet správných odpovědí v pracovních listech bude vyhlášena v průběhu závěrečného programu letošního školního roku v aule 30. června.

Ohlédnutí za Dnem Země očima jeho koordinátora (pokus o recenzi)

přidáno: 28. 4. 2010 10:42, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 28. 4. 2010 13:19 uživatelem Marián Klapka ]

Nemohu začít jinak než nejpříjemnějším překvapením, kterým pro mě byla úroveň expozic většiny tříd "malého" gymnázia. Prima - konkrétní pomoc životnímu prostředí, velmi dobrá úroveň prezentace, ukázky ekologicky zaměřených ručních prací, elixíry všeho možného, prostě zážitek. Tercie - unikátní mezinárodní ekologický projekt  s videokonferencí (byť provázenou technickými problémy, za které třída nemohla) ukazuje, že ekologický přínos nemusí znamenat jen lokální pomoc životnímu prostředí formou úklidu lesa, parku nebo jiného prostranství, ale i v mezinárodní výměně zkušeností v oblasti ekologie. Co byste třeba řekli tomu, že ti, kteří cestují do práce ekologickým způsobem (třeba pěšky nebo na kole), by za to dostali zaplaceno za každý kilometr? V Belgii tomu tak je. Na expozici terciánů bylo vidět, s jakou péčí a pílí ji připravovali, speciální trička Dne Země, projektu BE-ECO-CZ, opět ochutnávka elixírů - prostě palec nahoru. Černým koněm Dne Země se ukázali být zpočátku nenápadní kvartáni. Nakonec příjemně překvapili a patří jim dík nejen za úklid bezprostředního okolí školy, ale i za názornou expozici o globálních problémech naší planety. Ze tříd "malého" gymnázia mě poněkud zklamala jen sekunda. Sekundáni si se svým statistickým šetřením o ekologickém chování obyvatel Nové Paky jistě dali práci, prezentace formou jediného panelu s grafy však postrádala nápaditost a jednoduše nezaujala.
 
Obdobný výzkum třídění odpadu provedla i 3.G, neomezila se však jen na Novou Paku, ale výzkum probíhal i v Jičíně a v dalších obcích okresu. Prezentace byla díky své elektronické formě zajímavější než u sekundy a navíc byla doplněna o několikastupňový kvíz o třídění odpadů. Namlsán úspěšnou prezentací 3.G na listopadovém Dni jazyků jsem však od této třídy čekal trochu víc. Ještě větším zklamáním byla pro mě prezentace další úspěšné třídy ze Dne jazyků - septimy. Pouhá prezentace zjištěných faktů o floristickém zázemí školy pomocí dataprojektoru je ve srovnání s nezapomenutelným Kazachstánem trochu málo. Mnohem lepší dojem u mě zanechala svou originální expozicí, doplněnou vedle projekce i dramatickou scénkou, sexta. Škoda jen, že podle informace, kterou jsem se dozvěděl odpoledne, nám sextáni o svém projektu neřekli tak úplně celou pravdu, což jejich ekologický počin v mých očích tak trochu diskvalifikuje.
 
Příjemným překvapením byla určitě 1.G. Konkrétní přínos pro životní prostředí, věcná a výstižná prezentace. Atmosféru konce 60. let - Beatles, Jimi Hendrix, festival Woodstock - evokovala ve své Green Party kvinta. Zajímavé a pro mě velmi blízké, jen se to vše možná trochu míjelo s hlavní tématikou našeho projektového dne - i když problematika světového míru samozřejmě byla, je a bude jedním ze základních otázek, které lidstvo řeší. Nicméně v č. 39 jsem se určitě necítil špatně.
 
Expozicí, jejíž vznik jsem měl možnost sledovat v posledních dnech průběžně, byl Zelený zázrak třídy 2.G. Proto dobře vím, kolik práce si třída se svým projektem dala. Výsledkem byl pro mě jeden z největších zážitků letošního Dne Země. Nápaditá originální expozice, konkrétní ekologický přínos (třídění odpadu, ekologická osvěta), to vše přesně splnilo mé představy toho, co jsem od dnešního dne očekával.
 
Pozitivně hodnotím i projekty tříd SOŠPg. Oceňuji přípravu poněkud nenápadné expozice 1.A Listování. Shromáždit listy 118 druhů rostlin z nejrůznějších lokalit (včetně 85 km vzdáleného Hronova), to je výkon, před kterým smekám, stejně jako před aktivitami 2.A a 3.A. Tyto třídy uspořádaly 23.2.2010 benefiční koncert na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Prezentace se sice omezila především na promítání záběrů z koncertu, přesto musí každý, kdo viděl záběry z Haiti, zdevastované největší přírodní katastrofou posledních let, studentkám obou tříd symbolicky zatleskat.
 
Jistě by vás zajímalo, pro které expozice jsem hlasoval. Nebudu tajnůstkařit a veřejně to zde prozradím: můj hlas získaly v absolutním pořadí třídy prima, tercie a 2.G. Hned za nimi by v symbolickém pořadí byly kvarta a 1.G, škoda, že jsem mohl dát jen tři hlasy. V kategorii "malého" gymnázia si můj hlas odnesla tercie.
 
 
Přes všechny zde uvedené výhrady bych rád poděkoval všem zúčastněným třídám i jejich třídním za jejich ekologické aktivity. Nyní si ještě počkáme na pořadí tříd (mohlo by být známo ke konci příštího týdne) a na nejlépe vyplněné pracovní listy (vítězové budou vyhlášeni na konci školního roku).
 
Moje celkové hodnocení Dne Země 2010: 75 %

Tento článek vyjadřuje názory a osobní stanoviska autora.

Už zítra Den Země - Ekoveletrh Zelená škola!

přidáno: 27. 4. 2010 4:41, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 27. 4. 2010 5:05 uživatelem Marián Klapka ]

Už zítra, 28.4.2010, oslaví naše škola Den Země. Den Země se na naší škole pomalu stává tradicí, letos ho oslavíme už potřetí. Po mohutném happeningu spojeném s překonáním českého rekordu (2008) a prezentacích studentských projektů v jednotlivých předmětech (2009) letos přichází ke slovu Ekoveletrh Zelená škola. Jednotlivé třídy soutěžily o nejlepší ekologický počin roku a nyní budou své ekologické snažení prezentovat svými expozicemi, umístěnými většinou ve svých kmenových třídách. Všichni máte možnost navštívit všech 13 expozic a rozhodnout, která z nich je ta nejlepší. Vítězné třídy v absolutním pořadí a v rámci malého gymnázia získají jako cenu jeden den ke školnímu výletu navíc nebo jednodenní exkurzi. Studenti, kteří nejlépe zodpoví otázky v pracovních listech, budou vyhodnoceni v rámci jednotlivých tříd i v celoškolním pořadí a čekají na ně rovněž hodnotné ceny (budou předány při zakončení školního roku). Podrobné pokyny ke Dni Země najdete v článku Stručný manuál ke Dni Země v sekci Aktivity/Školní projekty/Den Země.

 

A ještě si připomeňme jednotlivé expozice a jejich umístění:

 

Prima: Pomoc lesu – učebna č. 54 (přízemí)

Sekunda: Statistické šetření: I vy třídíte? – č. 52 (přízemí)

Tercie: Mezinárodní ekologický projekt s Belgií – č. 10 (2. patro)

Kvarta: Ještě zelenější škola – od 8.00 do 10.00 venku v areálu školy,   od 10.00 v č. 25 (1. patro)

Kvinta: Green Party - č. 39 (1. patro)

Sexta: Kam s ním? aneb Zbavte se nebezpečného odpadu – č. 11 (2. patro)

Septima: Floristické zázemí školy – č. 20 (2. patro)

1.G: Úklid lesa – č. 40 (1. patro)

2.G: Zelený zázrak – č. 3 (2. patro)

3.G: Osvětová anketa o oblasti životního prostředí – č. 8 (2. patro)

1.A: Listování – č. 41 (1. patro)

2.A + 3.A: Pomoc Haiti – č. 59 (přízemí)

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země: ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍ VIDEOKONFERENCE

přidáno: 26. 4. 2010 7:50, autor: Michaela Matúšová   [ Aktualizováno 30. 4. 2010 1:56 uživatelem Marián Klapka ]

Téma: Inspirujme se - rozdíly v třídění odpadu u nás a v Belgii.

 Kdy a kde: Den Země-9:30-učebna č.10

Víte například, že v Belgii můžete zaplatit vysokou pokutu, pokud netřídíte odpad? Tušíte, jak jsou Belgičané motivováni k redukci směsného odpadu? Ne? Přijďte, zúčastněte se a inspirujte se!

V rámci Dne Země se v 9:30 učebně číslo 10 uskuteční on-line  setkání účastníků česko-belgického ekologického projektu BE-ECO-CZ. K diskuzi o rozdílech v třídění odpadu u nás a v Belgii jsou zváni všichni žáci a učitelé naší školy.

Hlavním komunikačním jazykem je angličtina – pro zájemce bude k dispozici i simultánní překlad do češtiny.

Program setkání  (9:30 – cca 9:45):

-          stručné představení základních bodů týkajících se třídění odpadu v Čechách (žáci CZ)

-          stručné představení základních bodů týkajících se třídění odpadu v Belgii (Žáci BE)

-          diskuze – otázky a odpovědi (veřejnost)

Předcházet (i následovat) bude desetiminutová prezentace celého projektu.

Den Země se blíží!

přidáno: 18. 4. 2010 0:29, autor: Marián Klapka   [ aktualizováno 18. 4. 2010 0:29 ]


Datum letošního Dne Země, který oslavíme Ekoveletrhem Zelená škola, se přiblížilo takřkajíc na dosah (28.4.2010) a proto připomínám všem třídám, aby prostřednictvím svých třídních odeslali nejpozději do 15.4.2010 na adresu josef.krecek@gymnp.cz dvě otázky, na které bude možno nalézt odpověď v jejich expozici (a samozřejmě i správné odpovědi na tyto otázky). Z těchto otázek vznikne pracovní list, s nímž budou jednotliví návštěvníci ekoveletrhu expozice obcházet.
 
Současně upozorňuji na další fázi celostátního projektu Studenti čtou a píší noviny, v níž tentokrát mohou studenti zasílat příspěvky na ekologické téma, což nám do oslav Dne Země velmi dobře zapadá. Podrobnosti se dozvíte od svých češtinářů.

Den Země 2010: Ekoveletrh Zelená škola

přidáno: 18. 4. 2010 0:26, autor: Marián Klapka   [ aktualizováno 18. 4. 2010 4:18 ]

V tomto článku se můžete seznámit s definitivní podobou Dne Země 2010 na naší škole

Termín: středa 28.4.2010 (v původně plánovaný den 22.4. se konají přijímací zkoušky)

 

Obsah: Každá třída si (stejně jako při listopadovém projektovém dni 1989 – Cesta tam a zase zpátky) připraví ve své kmenové třídě expozici, která bude prezentovat její ekologický počin. Forma prezentace může být nejrůznější – textové materiály, fotografie, zvukové a obrazové záznamy, slovní prezentace, dramatické scénky….. fantazii se meze nekladou, na rozdíl od podzimního projektového dne není žádná konkrétní forma prezentace stanovena, záleží opravdu na fantazii a nápaditosti tvůrců expozice.

 

Ekoveletrh bude soutěžní, stejně jako na podzim proběhne učitelské hlasování ve dvou kategoriích (1. „velké“ gymnázium a SOŠPg, 2. „malé“ gymnázium) a studentské hlasování (bez rozdílu věku a oboru pořadatelů expozice). Přesné propozice pro hlasování budou oznámeny krátce před projektovým dnem. Vítězné třídy ze všech tří hlasování obdrží 1 den ke školnímu výletu navíc. Hodnotí se ekologický přínos projektu a nápaditost expozice.

 

Jednotlivé třídy se do soutěže přihlásily s těmito ekologickými počiny:

Prima: Pomoc lesu
Sekunda: Statistické šetření: I vy třídíte?
Tercie: Mezinárodní ekologický projekt s Belgií
Kvarta: Ještě zelenější škola
Kvinta: Green Party
Sexta: Kam s ním? aneb Zbavte se nebezpečného odpadu
Septima: Floristické zázemí školy
1.G: Úklid lesa
2.G: Zelený zázrak
3.G: Osvětová anketa o oblasti životního prostředí
1.A: Listování
2.A: Pomoc Haiti
3.A: Pomoc Haiti

 

Co je tedy nyní úkolem tříd?
1. připravit si na 28.4.2010 svou expozici (viz výše)
2. každá třída si připraví si pro ostatní účastníky Dne Země dvě otázky, na něž mohou účastníci najít odpovědi v jejich expozici. Připravené otázky pošlete nejpozději
do 15.4.2010 na adresu
krecek.josef@centrum.cz . Ze vzniklého souboru 26 otázek vznikne pracovní list, s nímž budou všichni studenti – účastníci ekoveletrhu obcházet jednotlivé expozice a vyplněné pracovní listy pak odevzdají svým třídním. Třídní pak pracovní listy podle vzorového řešení vyhodnotí, vyhlásí vítěze v rámci své třídy a jeho jméno ohlásí realizačnímu týmu ekoveletrhu (jehož složení bude včas oznámeno). Z vítězů v jednotlivých třídách bude sestaveno celoškolní pořadí. Vítězové třídních soutěží i vítěz celoškolní budou po zásluze odměněni. V případě bodové rovnosti rozhodne o třídním i celoškolním vítězi los. Celoškolní vítěz bude vyhlášen na slavnostním zakončení školního roku v aule dne 30.6.2010.

 

Koordinátor Dne Země: RNDr. Josef Křeček,

1-7 of 7