Miniprojekty


Projekt ROPA - tercie

přidáno: 10. 5. 2011 3:53, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 10. 5. 2011 3:56 uživatelem Marián Klapka ]

V dubnu proběhl v hodinách chemie v tercii již letošní druhý miniprojekt. Po listopadovém projektu VODA následoval obdobně organizovaný projekt ROPA, v němž se jednotlivé skupiny vystřídaly postupně v rolích refrentů, oponentů a pozorovatelů.
Výstupy z projektu - jerdnotlivé referáty ve formátu Word i prezentace v powerpointu naleznete v přílohách tohoto článku a také ve 2. patře poblíž učebny chemie (zde nahradily prezentaci podzimního projektu VODA). tento článek je současně obsažen i na www.gymnp.cz v sekci Zprávy ze školy.
Nyní se můžete seznámit s hodnocením projektu samotnými studenty na základě vyplněných hodnotících listů:
 

Dohodnutá pravidla pro realizaci projektů

 

 1. Postup:

Referát referentů – do 5 minut

Vystoupení oponentů – do 3 minut

Vystoupení pozorovatelů – do 2 minut

Dotazy třídy

Dotazy a připomínky vyučujícího

 1. Dodržujeme časové limity.
 2. Naše referáty jsou naší vlastní prací,žádné staženiny z internetu způsobem
  Ctrl C + Ctrl V.
 3. Vzájemně si nasloucháme, nevykřikujeme, pokud chceme něco doplnit, hlásíme se
  o slovo.
 4. Držíme se daného tématu., jsme věcní.
 5. Respektujeme ostatní a jejich názory, neurážíme toho, kdo má odlišný názor.
 6. Přijímáme a respektujeme svoji roli v projektu.
 7. Při domlouvání se ve skupině mluvíme potichu.

 

Výstupy z hodnotících listů (18 respondentů)

V závorkách jsou pro srovnání uvedeny výsledky obdobného hodnocení, které proběhlo v téže třídě po skončení miniprojektu VODA, konaného v listopadu 2010.

 

Otázka/číslo referátu

Ano

Ne

Dozvěděl(a) jsem se něco nového?

100,00 % (100, 00 %)

0,00 %
(0,00 %)

Dodržovali všichni stanovená pravidla?

62,50 % (26,19 %)

37,50 % (73,81 %)

Respektovali jsme se vzájemně?

77,77 % (62,50 %)

22,23 % (37,50 %)

Bavila mě tato forma práce?

73,33 % (100,00 %)

26,67 % (0,00 %)

Chci vědět něco o tématu navíc?

44,44 %  (30,00 %)

55,56 % (70,00 %)

 

Porovnání s projektem VODA: V obou projektech se všichni jeho účastníci shodli, že se dozvěděli něco nového. Podle vnímání účastníků projektu se podstatně zlepšilo dodržování pravidel. Lépe byl vnímán i vzájemný respekt mezi účastníky projektu. Na rozdíl od projektu VODA tentokrát forma práce nebavila všechny účastníky, což znamená pravděpodobně jistou „únavu“ z této formy projektu a vybízí k inovacím popř. zcela novým formám práce. Pozitivním jevem je zvýšení počtu účastníků projektu, kteří se o tématu chtějí dozvědět něco navíc. Projekt tak nepochybně splnil svou funkci motivace pro další poznávání.

 

Na našem referátu aktivně pracovali:

všichni členové mé skupiny – 47,05 % (40,00 %)

jen někteří – 47,05 % (53,33 %)

jen jeden člověk –5,90 % ( 6,67 %)

Mírně se tedy zvýšila schopnost spolupracovat a zapojit do práce všechny členy skupiny nebo alespoň jejich většinu, stále však převažuje  názor, že existují „tahouni“, kteří odvedou většinu práce, a pak jiní, kteří „se vezou“.

 

Nejlépe jsem se cítil(a) v roli:

referenta – 29,42 % (26,92 %)

oponenta – 23,53 % (42,31 %)

pozorovatele – 47,05 % (30,77 %)

 

Nejméně mi vyhovovala role:

referenta – 52,94 % (58,82 %)

oponenta – 23,53 % (17,65 %)

pozorovatele – 23,53 % (23,53 %)

Role referenta, která znamená jít „se svou kůží na trh“ a vystoupit před třídou, je stále vnímána jako poněkud nevděčná, došlo jen k mírnému posunu.

 

Který referát mě nejvíc zaujal způsobem podání?

Neobnovitelné zdroje energie – 0,00 %

Těžba a zpracování ropy – 41,18 %

Vznik ropy na naší planetě – 35,29 %

Šetření surovinovými zdroji, obnovitelné zdroje energie – 23,53 %

 

 

Ze kterého referátu jsem získal(a) nejvíc nových informací?

Neobnovitelné zdroje energie – 21,04 %

Těžba a zpracování ropy – 26,32 %

Vznik ropy na naší planetě – 26,32 %

Šetření surovinovými zdroji, obnovitelné zdroje energie – 26,32 %

Jak je vidět, ne vždy platí přímá úměrnost mezi způsobem podání referátu a množstvím nových sdělených poznatků.

 

 

 

Ze kterého zdroje jsem pro svůj referát čerpal(a) nejvíce informací?

Internet –94,44 % (85,00 %)

Knihy (encyklopedie, slovníky cizích slov) – 5,56 % (10,00 %)

Dominantní postavení internetu je na počátku druhého desetiletí 21. století pochopitelné.

 

Dávám přednost

„klasickým“ hodinám s výkladem – 27,78 % (20,00 %)

projektovým hodinám – 72,22 % (80,00 %)

Mírný vzestup obliby „klasických“ hodin může souviset s již zmíněnou „únavou“ z opakované formy projektu.

 

Výběr nejzajímavějších otevřených odpovědí:

Možnost otevřené odpovědi využili respondenti minimálně. V podstatě jde o několik následujících  výpovědí (jazykově upraveno autorem textu):

Chtělo by to maximálně tříčlenné skupiny (to by ovšem vyžadovalo 7 referátů namísto uskutečněných 4 – pozn. aut.).

Bavilo mě to.

Líbilo se mi to.

Někdo nepochopil, že jedna skupina to měla docela špatně, ale měla tm nejvíc ze všech (již diskutovaný rozpor, nastávající někdy mezi způsobem podání prezentace a množstvím sdělených nových poznatků).

Myslím, že tentokrát měly všechny skupiny stejně těžké referáty.

A na závěr to nejcennější: Díky projektovým hodinám se učíme tvořit prezentace a hovořit před publikem. Myslím si, že  se nám to bude v životě určitě hodit.

 

Nová Paka, květen 2011

 

 

                                                                                           RNDr. Josef Křeček

Projekt VODA - tercie

přidáno: 3. 2. 2011 3:50, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 3. 2. 2011 3:55 uživatelem Marián Klapka ]

Výstupy z projektu, realizovaného v hodinách chemie v listopadu - prosinci 2010, si můžete prohlédnout v přílohách.

Projekt- Malby na hedvábí úspěšně končí

přidáno: 20. 5. 2010 5:53, autor: Kateřina Krausová   [ Aktualizováno 20. 5. 2010 5:54 uživatelem Marián Klapka ]

Zprávy ze školy‎ > ‎Články‎ > ‎

 

Včera ve 14 hodin předaly naše studentky seniorům v Domově pro seniory v Nové Pace malby na hedvábí.
Čtyřicetpět obrazů s náměty Nové Paky a s motivy květin vznikalo od září 2009 a na tvorbě se podílelo
cca. 100 studentek SOŠPg. Studijní kresby ve městě doplnily barevnými návrhy. Ty potom mladé malířky zvětšily na formát šátků a provedly kresbu konturami, aby se barva po hedvábí volně neroztékala. Samotné kolorování barvami Jawana se fixovalo zažehlením, pak se dílka jemně vyprala, znovu přežehlila a šitím připevnila na bambusové hůlky. Kromě radosti, kterou jsme mohli vděčným babičkám a dědečkům z Domova pro seniory udělat je určitě přínosem i to, že si budoucí učitelky mohly vyzkoušet práci s touto náročnou výtvarnou technikou.
Samotné malby zdobily vestibul a jidelnu Domova již od úterý 18.5.2010. Předání děl se uskutečnilo v rámci
tzv. narozeninového dne, kdy vždy pan ředitel s ostatními pracovníky a sponzory poblahopřejí jubilantům.
 O kulturní program, hudbu a recitaci, se postarala paní prof. Horáková s dívkami z 1.A SOŠPg. Přítomné srdečně přivítal a s ideou celého projektu všechny seznámil pan ředitel Domova pro seniory Vladimír Šimek. Zdůraznil, jak si všichni našeho daru a práce váží a jak se na obrazy studentek těší. Co bylo nečekané a opravdu nás dojalo, byla obrovská krabice dárků, polštářků a nákupních tašek, které nám na oplátku ušily babičky z Domova. Jako dík za naši práci. Pohoštění, společné posezení a popovídání umocnilo nádherné odpoledne, za které panu řediteli a všem zaměstnancům a obyvatelům Domova pro seniory v Nové Pace děkujeme. Škoda, že nemohli přijít všichni staří lidé, kteří zde bydlí. Zbrusu nová budova totiž, bohužel, nemá žádný společný prostor, kde by se mohlo sejít více než třicet z šedesáti ubytovaných. A zastřešení balkónu, který s jídelnou sousedí, by stálo další milion. A ten není. Škoda. Stálo by to za to!
A na závěr to nejdůležitější. Děkujeme štědrému sponzorovi, kterým byl Královéhradecký kraj, za finanční podporu celého projektu.

GEOMETRY SUITS YOU aneb GEOMETRIE TI SLUŠÍ

přidáno: 19. 5. 2010 0:34, autor: Michaela Matúšová   [ Aktualizováno 19. 5. 2010 0:36 uživatelem Marián Klapka ]

Žáci sekundy se zapojili do mezinárodního projektu „Geometry suits you“ aneb „Geometrie ti sluší“.  Nápad vznikl na mezinárodním kontaktním semináři učitelů přírodovědných předmětů, který se konal v polském Zakopaném. Myšlenka propojit matematiku s výtvarným uměním se zalíbila a vznikla tak koncepce střednědobého projektu. Hlavními cíli jsou rozvoj komunikace mezi geograficky blízkými zeměmi, navázání kontaktu mezi žáky z jednotlivých škol a v neposlední řadě propojení geometrie a výtvarné výchovy. Sekundáni již nyní vytvářejí portfolia třídy, kde se představují dětem z ostatních škol, čeká je navázání komunikace s Poláky a Slováky, krátké studium, praktická tvorba, zaznamenávání průběhu projektu,  on-line prezentace a na závěr vzájemná výměna výrobků které v průběhu akce vzniknou.

Vy můžete sledovat průběh projektu na webových stránkách www.geometry-suits-you.webnode.cz. Na stránkách projektu se dozvíte mimo jiné podrobnosti o partnerských školách, prohlédnete si fotky účastníků a dočtete se více o cílech a realizaci projektu. V Guest booku pak rádi uvítáme vaše názory a postřehy.

Výstavka čarodějných lektvarů a receptů

přidáno: 27. 4. 2010 22:50, autor: Kateřina Krausová   [ Aktualizováno 29. 4. 2010 2:41 uživatelem Marián Klapka ]

Že se nejmladší studenti primáni nebojí kouzel, pařátů, lebek ani nejrůznější havěti se můžete přesvědčit v přízemí naší školy. Právě dnes si tam totiž otevřeli výstavku listů z budoucí kuchařky a sklenic plných nejrůznějších, pro nás raději neznámých ingrediencí, připravených na výrobu čajů mládí, nesmrtelnosti, smrtelnosti a pod.
 Komu budou jejich recepty připadat děsivé, ať se raději ke sklenicím ani nepřibližuje !!! Odér, který se z nich po otevření line, je skutečně vysokou cenou, kterou zaplatíte za omládnutí nebo raketový růst.
Kdo si ještě nevyrobil na pátek vlastní čarodějnici, může se inspirovat na našich
fotkách
.

Nový soutěžní úkol Recyklohraní

přidáno: 18. 4. 2010 0:36, autor: Marián Klapka   [ aktualizováno 18. 4. 2010 0:38 ]

Recyklohraní a společnost Eko-Kom má pro vás nový soutěžní úkol. Navazuje na skupinový, detektivně zeměpisný úkol MAPA, který jste plnili v minulém pololetí letošního školního roku 2009/10. Vyhlašujeme pro všechny detektivy2. část úkolu s názvem CESTA ODPADU. Zvládnete vypátrat co se děje s odpadypo jejich odložení do kontejnerů? Kudy a kam vede jejich "recyklační" cesta?


Každá škola která vytvoří mapku nebo schéma dle pokynů uvedených v zadání úkolu získá 200 bodů. 20 vybraných prací pak získá navíc bonus 500 bodů!Přesné zadání úkolu, způsob zpracování a jeho odeslání naleznete v příloze tohoto článku a je k dispozici také na www.recyklohrani.cz.

Vaše práce můžete posílat v elektronické podobě do 9.4.2010.

 

Všem detektivům přejeme hodně štěstí !

 

Za Recyklohraní s pozdravy

Mgr. Pavla Špringerová
Manažerka projektu

Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
mob.: 733 361 155
fax:     233 931 691


Školní koordinátorka Recyklohraní: Kristýna Haltufová, 2.G

1-7 of 7