Úvod‎ > ‎

Škola omezeně otevřena i žákům nematuritních ročníků

Vážení rodiče, milí žáci.

S odkazem na rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, které umožňuje realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, jsme se rozhodli nabídnout následující formu účasti žáků ve škole:

Vzhledem k organizačním (maturity, přijímací zkoušky), personálním, prostorovým a hygienickým podmínkám naší školy budou organizované konzultace probíhat v následujícím režimu pouze pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia.

prima a sekunda   -         11., 15., 17., 19., a 23. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin

tercie a kvarta       -         10., 12., 16., 18., a 22. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin 

Žáci se v těchto dnech setkají s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Hlavní náplní jednotlivých hodin budou vedle socializačních aktivit především konzultace k obsahu učiva z distanční výuky, která bude paralelně pokračovat.

Žákům vyšších ročníků gymnázia a žákům SOŠPg nabídnou vyučující možnost individuálních či skupinových konzultací v intencích jejich časových možností, které jsou velmi omezené maturitami, přijímacími zkouškami, výukou žáků nižších ročníků gymnázia a pokračující distanční výukou. Tyto konzultace mohou začít probíhat od pondělí 8.6.2020 po vzájemné individuální dohodě žáků s učiteli.

Během přítomnosti žáků ve škole budou dodržena všechna hygienická opatření (potvrzení o bezinfekčnosti, maximální počet žáků 15 ve skupině, 2m rozestupy, nošení roušek).

Ve stávajícím režimu přísných hygienických opatření nebudeme zajišťovat obědy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Úřední hodiny

přidáno: 12. 7. 2020 1:22, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 12. 7. 2020 1:23 ]

V době letních prázdnin bude škola otevřena pro veřejnost každé pondělí od 8.00 - 14.00 hodin.


ZÁJEZD DO BERLÍNA ODLOŽEN NA JARO

přidáno: 8. 7. 2020 2:58, autor: Martina Daníčková

Milí účastníci zájezdu do Berlína,

náš podzimní termín je zrušen a zájezd se přesune na jaro. O konkrétním termínu budete informováni na začátku září.
Děkujeme za pochopení.

Krásné prázdniny !!!

přidáno: 30. 6. 2020 0:28, autor: Pavel Matějovský

„Divím se moudrosti předků našich v mnohých věcech, zvláště v ustanovení prázdnin, jejichž prospěšnost a užitečnost poznávali i pro učitele, aby duši a tělo mohli zotaviti, i hlavně pro žáky, aby věci naučené mohli opakovati a obnoviti….“  

                                                                                                                Daniel Wyttenbach, švýcarský filolog a pedagog, 1746 – 1820


Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za velkou podporu a trpělivost v posledních měsících při vzdělávání na dálku. Nebylo to jednoduché pro Vás ani pro nás!

Přesto jsme to společně zvládli! 

Přejeme krásné léto plné nových zážitků, sluníčka a příjemně strávenou poklidnou dovolenou.

                                                                                                                                                        Za vedení školy a celý pedagogický sbor

                                                                                                                                                                      Pavel Matějovský, ředitelDruhé kolo přijímacího řízení 2020

přidáno: 29. 6. 2020 4:07, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na doplnění 5 volných míst do čtyřletého gymnázia

(obor 79 – 41 - K/41 Gymnázium, pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ).


Přihlášky a kritéria přijímacího řízení naleznete na uvedeném odkazu:

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté gymnázium, pokyny dalšího postupu

přidáno: 16. 6. 2020 3:17, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 16. 6. 2020 3:19 ]

Výsledky PZ 2020 pro osmileté gymnázium naleznete na tomto odkaze:


Byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek pro obor osmileté gymnázium.

Výsledek  najdete pod přiděleným registračním číslem.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí nezasílá. 

Pokud jste se rozhodli pro naši školu, termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů od termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy nejpozději na 24.6.2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).        

V případě, že se rozhodnete odevzdat zápisový lístek na jinou školu, informujte nás prosím o této skutečnosti neprodleně
a průkazným způsobem (postačuje e mail)!
Uspíšíte tím zpracování výsledků a zkrátíte čas napjatého čekání prvním nepřijatým uchazečům, pro které je tato informace zcela zásadní. 

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 


Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:


1. Existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek        anebo jej vzal zpět.  

2. Uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí najdete v přílozr pod výsledky PZ 2020.

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

přidáno: 15. 6. 2020 5:17, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory gymnázia a předškolní a mimoškolní pedagogiky. Výsledek uchazeč najde pod přiděleným registračním číslem.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí nezasílá.

Pokud jste se rozhodli pro naši školu, termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů od termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy nejpozději na 23.6.2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).        

V případě, že se rozhodnete odevzdat zápisový lístek na jinou školu, informujte nás prosím o této skutečnosti neprodleně a průkazným způsobem (postačuje e mail)!

Uspíšíte tím zpracování výsledků a zkrátíte čas napjatého čekání prvním nepřijatým uchazečům, pro které je tato informace zcela zásadní.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání!

I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

1. Existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět.  

2. Uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.


Úřední hodiny pro vyzvednutí rozhodnutí a odevzdání zápisového lístku:

úterý, středa, čtvrtek       16. -  18.6.2020    7:00  - 17:00

pátek                               19. 6. 2020          7:00  - 15:30 

Jakékoliv dotazy směřujte na  493 721 320, skola@gymnp.cz        


Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí najdete zde: https://sites.google.com/gymnp.cz/ctyrlete-gymnazium/home

Výsledky přijímacího řízení

přidáno: 15. 6. 2020 4:37, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Výsledky přijímacího řízení naleznete na těchto odkazech:


Předškolní a mimoškolní pedagogika


Čtyřleté gymnázium
 


Škola omezeně otevřena i žákům nematuritních ročníků

přidáno: 29. 5. 2020 2:07, autor: Pavel Matějovský

Vážení rodiče, milí žáci.

S odkazem na rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, které umožňuje realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, jsme se rozhodli nabídnout následující formu účasti žáků ve škole:

Vzhledem k organizačním (maturity, přijímací zkoušky), personálním, prostorovým a hygienickým podmínkám naší školy budou organizované konzultace probíhat v následujícím režimu pouze pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia.

prima a sekunda   -         11., 15., 17., 19., a 23. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin

tercie a kvarta       -         10., 12., 16., 18., a 22. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin 

Žáci se v těchto dnech setkají s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Hlavní náplní jednotlivých hodin budou vedle socializačních aktivit především konzultace k obsahu učiva z distanční výuky, která bude paralelně pokračovat.

Žákům vyšších ročníků gymnázia a žákům SOŠPg nabídnou vyučující možnost individuálních či skupinových konzultací v intencích jejich časových možností, které jsou velmi omezené maturitami, přijímacími zkouškami, výukou žáků nižších ročníků gymnázia a pokračující distanční výukou. Tyto konzultace mohou začít probíhat od pondělí 8.6.2020 po vzájemné individuální dohodě žáků s učiteli.

Během přítomnosti žáků ve škole budou dodržena všechna hygienická opatření (potvrzení o bezinfekčnosti, maximální počet žáků 15 ve skupině, 2m rozestupy, nošení roušek).

Ve stávajícím režimu přísných hygienických opatření nebudeme zajišťovat obědy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek

přidáno: 14. 5. 2020 2:05, autor: Michal Malý   [ Aktualizováno 14. 5. 2020 2:12 uživatelem Pavel Matějovský ]

Organizační pokyny blíže specifikují provozní podmínky školy lišící se od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů, které souvisí se současnou epidemiologickou situací v ČR. Upřesňují pohyb a jednání uchazečů a žáků (dále jen žák), spojené s účastí na vykonání přijímací zkoušky, maturitní zkoušky.


Podmínky se řídí těmito principy: 

I. Před vstupem do školy, vstup do školy/třídy (maturitní a přijímací zkoušky)

 • V souladu s pozvánkou či oznámením školy se uchazeč/žák (dále jen žák) dostaví  na zkoušku ve stanovený čas.  
 • Žáci z rizikových skupin (specifikace viz čl. V) se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení. 
 • Žáci při příchodu i odchodu do a ze školy dodržují tato pravidla:
  • neshlukují se před budovou školy, ale vcházejí a vycházejí do a z budovy plynule,
  • v případě možného setkání před školou s ostatními žáky dodržují odstup 2 metry
  • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst  a nosu, (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst výjimkou)   
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 • Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních maturitních zkoušek těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).  
 • Žáci odevzdají při prvním vstupu do budovy čestné prohlášení 
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.  
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  
 • Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první. 
 • Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. V případě nepříznivého počasí tráví uchazeči, žáci přestávku ve vyhrazeném prostoru.  

II. Písemné zkoušky a didaktické testy (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.  
 • Žáci z rizikových skupin (specifikace viz čl. V.) budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.  
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

III. Ústní zkoušky (maturitní zkoušky, ověření talentu z výchov) 

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.  
 • Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák.
 • Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob.  
 • V průběhu ústní zkoušky konané v rámci přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází  k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

IV. Praktické zkoušky (maturitní zkoušky, ověření talentu z výchov) 

 • Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce.  
 • Maximální počet osob ve skupině je 15.
 • Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit.
 • Při praktických zkouškách maturitní zkoušky se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.
 • Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, nástrojů a jiných materiálů s možným využitím dezinfekce.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

V. Osoby s rizikovými faktory (maturitní a přijímací zkoušky) 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.  
 3. Porucha imunitního systému, např.  
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
  • při protinádorové léčbě,  
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  
 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

VI. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1–7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.
 • U ústních zkoušek by měli být žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po zkoušce by měli opustit budovu školy.
 • U praktických zkoušek se použijí výše uvedená opatření pro žáky patřících do rizikových skupin podle podmínek místa výkonu praktických zkoušek přiměřeným způsobem. 

VII. Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (maturitní a přijímací zkoušky) 

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:
 • Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může  v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako  v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
 • V případě, že se jedná o nezletilého žáka, je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a dohodnout se na převzetí žáka. Pro tyto případy bude vyčleněna učebna, kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

VIII. Prohlášení k rizikovým faktorům (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Zákonní zástupci, rodiče, uchazeči a zletilí žáci se seznámí s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz bod V. 
 • Zákonní zástupci, rodiče, uchazeči a zletilí žáci zváží, zda do rizikové skupiny nepatří oni nebo osoba, která s nimi žije ve společné domácnosti (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený v bodě V.).
 • Zákonní zástupci, žáci maturitních ročníků podepíší písemné čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a o seznámení s rizikovými faktory a odevzdají při prvním příchodu do školy.


V Nové Pace dne 14. 5. 2020                                                  

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy 

 

Harmonogram maturitních zkoušek

přidáno: 12. 5. 2020 2:08, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 13. 5. 2020 1:04 ]

V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 stanovuji následující termíny pro vykonání maturitní zkoušky:

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA - SOŠPg, třída 4.A

18. - 19. květen 2020        HVm
20. - 21. květen 2020        TVm
22. květen 2020                VVm

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

pondělí 1. červen 2020    didaktický test z matematiky a anglického jazyka
úterý     2. červen 2020    didaktický test z českého jazyka a literatury

ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A PROFILOVÉ ZKOUŠKY

10. - 12. červen 2020    žáci třídy 4.G
15. - 17. červen 2020    žáci třídy oktávy
15. - 18. červen 2020    žákyně třídy 4.A

Rozpisy ústní části maturitní zkoušky budou vydány na konci měsíce května 2020.
                  
Mgr. Pavel Matějovský
ředitel školy

V Nové Pace dne 12.5.2020     

1-10 of 2185