Úvod‎ > ‎

Škola omezeně otevřena i žákům nematuritních ročníkůCelkové pořadí Přírodovědné ligy 2020/2021 po 4. kole a Dlouhodobé praktické úloze

přidáno: 15. 12. 2020 2:06, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 15. 12. 2020 8:08 ]

Po 4. kole a Dlouhodobé praktické úloze má naše liga už asi definitivně 46 účastníků, z toho je 33 z kategorie Junior. Čtvrtého kola se zúčastnilo 32 soutěžících, řešení Dlouhodobé praktické úlohy pak odevzdalo 17 nejpilnějších borců.

Máme už 18 (!!!) úspěšných řešitelů, kteří splnili limit 350 bodů, z toho je 11 z kategorie Junior (v tabulce jsou uvedeni tučným písmem). A teoreticky může být po 5. kole úspěšných řešitelů letošního ročníku až 27! Před závěrečným 5. kolem už také začíná být aktuální souboj o umístění do 15. místa a tím účast ve finále – Přírodovědné lize mistrů. Kolem 15. místa je nyní velmi těsno, na 15. – 16. místě je aktuálně dokonce remíza!

Bodový limit pro účast na dubnové exkurzi do Techmanie v Plzni (pokud tedy bude možné ji uskutečnit) je 200 bodů. Už 28 soutěžících (z toho 18 z kategorie Junior) na tuto metu dosáhlo, v tabulce jsou uvedeni kurzívou. A po 5. kole jich teoreticky může být až o 10 více.

Nyní následuje nejoblíbenější fáze Přírodovědné ligy – zimní ligová přestávka. Poslední kolo základní části začne v úterý 16. 2. 2021 a potrvá do 1. 3. 2021. Téma bude fyzikální.

Možná vás také bude zajímat, že pravidla Přírodovědné ligy mistrů (PLM) budou pro tento ročník upravena tak, aby PLM mohla proběhnout i online formou, pokud by situace nedovolila její konání ve škole.

Výsledky 4. kola a Dlouhodobé praktické úlohy najdete na https://sites.google.com/a/gymnp.cz/prirodovedna-liga/reseni .

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 3. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

 

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Kryštof Vitvar (3.)

kvarta

451

2.

Filip Špicar (2.)

prima

438

3.

Matěj Tegel (5.)

septima

435

4.

Nikola Holubová (1.)

tercie

412

5.

Martin Kalenský (11.)

prima

408

6.

Matěj Choutka (6.)

kvinta

404

7.

Erik Pfeifer (8.)

kvarta

401

8.

Barbora Šťastná (9.)

1.G

396

9.

Petr Mádlík (4.)

1.G

   390

10.

Jindřich Horák (13.)

kvarta

388

11.

Tomáš Dyntr (7.)

sexta

380

12.

Jiří Matouš (10.)

2.G

373

13.

Kateřina Hylmarová (21.)

prima

366

14.

Mariana Horáková (14.)

sekunda

365

15. – 16.

Daniel Polášek (15.)

prima

363

15. - 16.

Johana Rosová (18.)

prima

363

17.

Veronika Janků (19.)

tercie

362

18.

Jan Morávek (16.)

1.G

362

19.

Tereza Tegelová (24.)

sekunda

332

20.

Michal Dočekal (12.)

prima

318

21.

František Svoboda (17.)

sekunda

312

22.

Matěj Krejčí (22.)

sekunda

310

23.

Tereza Dyntrová (23.)

tercie

291

24.

Martin Dočekal (20.)

sekunda

282

25.

Jakub Svoboda (25. – 26.)

sexta

277

26.

Stanislav Novák  (25. - 26.)

sexta

266

27.

František Vaněk (29.)

sexta

255

28.

Matyáš Vitvar (31.)

sekunda

200

29.

Lukáš Kraus (27.)

sexta

195

30.

Šárka Thielová (28.)

sekunda

178

31.

Petr Polák (38. – 39.)

tercie

163

32.

Eliška Poláková (30.)

kvarta

161

33.

Anna Říhová (34.)

tercie

155

34.

Veronika Bajerová (32.)

sekunda

153

35.

Matěj Kracík (38. – 39.)

tercie

143

36.

Naděžda Choutková (33.)

sekunda

104

37.

Nicolas Lubinski (35.)

sexta

100

38.

Štěpán Kracík (36.)

prima

92

39.

Tereza Kyselová (37.)

kvarta

90

40.

Antonín Novák (40.)

prima

86

41.

Laura Marie Lubinska (41.)

sekunda

79

42.

Žaneta Prausová (42.)

sekunda

78

43.

Adam Hetfleisch (43.)

sekunda

67

44.

Tomáš Typlt (44.)

kvinta

66

45.

Zuzana Drábková (45.)

prima

53

46.

Jakub Kuřík (46.)

tercie

38

 

 

 

Kategorie Junior (prima až kvarta):

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Kryštof Vitvar (3.)

kvarta

451

2.

Filip Špicar (2.)

prima

438

3.

Nikola Holubová (1.)

tercie

412

4.

Martin Kalenský (5.)

prima

408

5.

Erik Pfeifer (4.)

kvarta

401

6.

Jindřich Horák (7.)

kvarta

388

7.

Kateřina Hylmarová (14.)

prima

366

8.

Mariana Horáková (8.)

sekunda

365

9. – 10.

Daniel Polášek (9.)

prima

363

9. - 10.

Johana Rosová (11.)

prima

363

11.

Veronika Janků (12.)

tercie

362

12.

Tereza Tegelová (17.)

sekunda

332

13.

Michal Dočekal (6.)

prima

318

14.

František Svoboda (10.)

sekunda

312

15.

Matěj Krejčí (15.)

sekunda

310

16.

Tereza Dyntrová (16.)

tercie

291

17.

Martin Dočekal (13.)

sekunda

282

18.

Matyáš Vitvar (20.)

sekunda

200

19.

Šárka Thielová (18.)

sekunda

178

20.

Petr Polák (26. - 27.)

tercie

163

21.

Eliška Poláková (19.)

kvarta

161

22.

Anna Říhová (23.)

tercie

155

23.

Veronika Bajerová (21.)

sekunda

153

24.

Matěj Kracík (26. – 27.)

tercie

143

25.

Naděžda Choutková (22.)

sekunda

104

26.

Štěpán Kracík (24.)

prima

92

27.

Tereza Kyselová (25.)

kvarta

90

28.

Antonín Novák (28.)

prima

86

29.

Laura Marie Lubinska (29.)

sekunda

79

30.

Žaneta Prausová (30.)

sekunda

78

31.

Adam Hetfleisch (31.)

sekunda

67

32.

Zuzana Drábková (32.)

prima

53

33.

Jakub Kuřík (33.)

tercie

38
Want to join our English Club?

přidáno: 15. 12. 2020 2:02, autor: Radka Ponikelská


Are you studying English? Do you need more practice? Why not take a break from the classroom and join our English Club? Why?

  • Practise your English in an informal club with fun activities. 

  • Make new friends. 

  • Communicate in English.

Everyone is welcome, including beginner and advanced learners. You can join the meetings every Wednesday from 14,30 to 16,00 in classroom 10.

If you are interested, please write your name, class and email address to Ms. Radka Ponikelská (email: radka.ponikelska@gymnp.cz). Deadline 17th December. We will write back to you and tell you when and how our first meeting will take place. 

Your Club Leader Ellina Horalíková is looking forward to you!Učíš se anglicky? Potřebuješ více komunikovat? Proč se nepřipojit k našemu anglickému klubu a nezažít trochu zábavy? Co Tě čeká:

  • procvičíš si angličtinu v neformální atmosféře u šálku čaje
  • poznáš nové přátelé se stejnými zájmy

  • budeš komunikovat v angličtině

Vítáni jsou všichni, včetně začátečníků i pokročilých. Ke schůzkám se můžete připojit každou středu od 14,30 do 16,00 v učebně 10.

Máte-li zájem přihlásit se do klubu, napište prosím své jméno, třídu a e-mailovou adresu paní profesorce Radce Ponikelské (e-mail: radka.ponikelska@gymnp.cz). Uzávěrka 17. prosince. Odepíšeme vám, kdy  a jak se bude naše první setkání konat. 

Těší se na vás vaše vedoucí klubu Ellina Horalíková!


Fyzikální olympiáda přece jen bude!

přidáno: 3. 12. 2020 12:14, autor: Josef Křeček

62. ročník Fyzikální olympiády v letošním školním roce nakonec přece jen proběhne. Informace najdete na stránkách předmětové komise fyziky pod tímto odkazem: https://sites.google.com/d/1cm13wM9fvf7XHI8WuiU1bRtuA8Zaq_tP/p/0B9jTlIGUZWmKVkN1QzJ0U3dhX2c/edit

Hodně štěstí při řešení úloh!

Známe pořadí Přírodovědné ligy po 3. kole! Čtvrté kolo startuje už v úterý 24.11., dál pokračuje i Dlouhodobá praktická úloha

přidáno: 21. 11. 2020 3:01, autor: Josef Křeček

V pondělí 16.11. skončilo 3. kolo Přírodovědné ligy. Jeho výsledky si můžete zobrazit kliknutím na tento odkaz:


A už v úterý 24.11. se můžete těšit na 4. kolo, tentokrát na biologické (nebo chcete-li přírodopisné) téma. Autorkou kola je nová členka našeho autorského týmu Mgr. Pavlína Kuželová.

Současně až do 14. 12. probíhá Dlouhodobá praktická úloha Přírodovědné ligy, v níž můžete rozšířit své bodové konto až o 50 cenných bodů:


A teď už k celkovému pořadí po 3. kole:

Po 3. kole má naše liga nadále 46 účastníků, z toho je 33 z kategorie Junior. Třetího (chemického) kola se zúčastnilo 27 soutěžících. Uznání patří zejména těm nejmladším, kteří chemii ještě nemají, přesto se snažili bojovat ze všech sil. Bodové rozdíly jsou nadále nevelké, prvních 5 soutěžících se pohybuje v rozmezí zanedbatelných 12 bodů. První desítka je pak v rozmezí 26 bodů. I přes skutečnost, že třetí kolo bylo chemické, se do čela tabulky vyšvihli soutěžící z kategorie Junior. V patách však mají „smečku“ soutěžících z vyššího gymnázia.

Bodový limit pro účast na dubnové exkurzi do Techmanie v Plzni (pokud tedy bude možné ji uskutečnit) je 200 bodů. Už 26 soutěžících (z toho 17 z kategorie Junior) na tuto metu dosáhlo, v tabulce jsou uvedeni kurzívou. Úspěšným řešitelem celého ročníku je ten, kdo dosáhne minimálně 350 bodů. Možná, že po 4. kole už budeme několik úspěšných řešitelů mít.

 V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 2. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

 

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Nikola Holubová (5.)

tercie

310

2.

Filip Špicar

prima

305

3.

Kryštof Vitvar (3.)

kvarta

300

4.

Petr Mádlík (1.)

1.G

298

5.

Matěj Tegel (15.)

septima

298

6.

Matěj Choutka (10.)

kvinta

295

7.

Tomáš Dyntr (14.)

sexta

294

8.

Erik Pfeifer (8.)

kvarta

286

9.

Barbora Šťastná (21.)

1.G

 280

10.

Jiří Matouš (11.)

2.G

274

11.

Martin Kalenský (2.)

prima

265

12.

Michal Dočekal (7.)

prima

264

13.

Jindřich Horák (19.)

kvarta

258

14.

Mariana Horáková (22.)

sekunda

251

15.

Daniel Polášek (17.)

prima

249

16.

Jan Morávek (27.)

1.G

249

17.

František Svoboda (26.)

sekunda

248

18.

Johana Rosová (9.)

prima

235

19.

Veronika Janků (24.)

tercie

229

20.

Martin Dočekal (29.)

sekunda

228

21.

Kateřina Hylmarová (13.)

prima

226

22.

Matěj Krejčí (20.)

sekunda

226

23.

Tereza Dyntrová (18.)

tercie

226

24.

Tereza Tegelová (23.)

sekunda

214

25. – 26.

Stanislav Novák (6.)

sexta

202

25. - 26.

Jakub Svoboda (16.)

sexta

202

27.

Lukáš Kraus (12.)

sexta

195

28.

Šárka Thielová (25.)

sekunda

178

29.

František Vaněk (36.)

sexta

178

30.

Eliška Poláková (28.)

kvarta

161

31.

Matyáš Vitvar (30.)

sekunda

129

32.

Veronika Bajerová (31.)

sekunda

120

33.

Naděžda Choutková (32.)

sekunda

104

34.

Anna Říhová (44.)

tercie

100

35.

Nicolas Lubinski (33.)

sexta

100

36.

Štěpán Kracík (34.)

prima

92

37.

Tereza Kyselová (35.)

kvarta

90

38. – 39.

Matěj Kracík (37. – 38.)

tercie

87

38. - 39.

Petr Polák (37. – 38.)

tercie

87

40.

Antonín Novák (39.)

prima

86

41.

Laura Marie Lubinska (40.)

sekunda

79

42.

Žaneta Prausová (41.)

sekunda

78

43.

Adam Hetfleisch (42.)

sekunda

67

44.

Tomáš Typlt (43.)

kvinta

66

45.

Zuzana Drábková (45.)

prima

53

46.

Jakub Kuřík (46.)

tercie

38

 

 

 

Kategorie Junior (prima až kvarta):

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Nikola Holubová (4.)

tercie

310

2.

Filip Špicar (3.)

prima

305

3.

Kryštof Vitvar (2.)

kvarta

300

4.

Erik Pfeifer (6.)

kvarta

286

5.

Martin Kalenský (1.)

prima

265

6.

Michal Dočekal (5.)

prima

264

7.

Jindřich Horák (11.)

kvarta

258

8.

Mariana Horáková (13.)

sekunda

251

9.

Daniel Polášek (9.)

prima

249

10.

František Svoboda (17.)

sekunda

248

11.

Johana Rosová (7.)

prima

235

12.

Veronika Janků (15.)

tercie

229

13.

Martin Dočekal (19.)

sekunda

228

14.

Kateřina Hylmarová (8.)

prima

226

15.

Matěj Krejčí (12.)

sekunda

226

16.

Tereza Dyntrová (10.)

tercie

226

17.

Tereza Tegelová (14.)

sekunda

214

18.

Šárka Thielová (16.)

sekunda

178

19.

Eliška Poláková (18.)

kvarta

161

20.

Matyáš Vitvar (20.)

sekunda

129

21.

Veronika Bajerová (21.)

sekunda

120

22.

Naděžda Choutková (22.)

sekunda

104

23.

Anna Říhová (31.)

tercie

100

24.

Štěpán Kracík (23.)

prima

92

25.

Tereza Kyselová (24.)

kvarta

90

26. – 27.

Matěj Kracík (25. – 26.)

tercie

87

26. - 27.

Petr Polák (25. – 26.)

tercie

87

28.

Antonín Novák (27.)

prima

86

29.

Laura Marie Lubinska (28.)

sekunda

79

30.

Žaneta Prausová (29.)

sekunda

78

31.

Adam Hetfleisch (30.)

sekunda

67

32.

Zuzana Drábková (32.)

prima

53

33.

Jakub Kuřík (33.)

tercie

38

Almanach k 110. výročí založení gymnázia

přidáno: 20. 11. 2020 5:47, autor: Marián Klapka


Almanach k 110. výročí založení gymnázia

Milí přátelé novopackého gymnázia, bývalí absolventi a učitelé, zkrátka všichni, kdo máte citový vztah k naší škole. Určitě jste zaregistrovali, že jsme na letošní září plánovali oslavy 110. výročí založení Gymnázia v Nové Pace. Vše bylo připraveno, těšili jsme se na společné setkání. Covidová situace, která znemožnila konání veškerých společenských aktivit, překazila bohužel i naše plánované oslavy.

Alespoň malou náplastí na neuskutečněné zářijové setkání zůstává almanach, který  jsme připravovali nejen pro účastníky oslav. U příležitosti významného dne v našich dějinách, kterým bezesporu 17. listopad je, předkládáme vám tento almanach plný vzpomínek na léta minulá i současná v elektronické podobě. Přejeme vám příjemné počtení.                                                                           Pavel Matějovský, ředitel

Nabídka pro děti, učitele i rodiče

přidáno: 19. 11. 2020 3:58, autor: Marián Klapka   [ aktualizováno 19. 11. 2020 13:06 ]


Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,

v této nelehké době přinášíme aktuální nabídku služeb PPP a SPC KHK.
Další materiály se týkají oblasti prevence rizikového chování.

Všechny důležité odkazy najdete v přiložených letácích.
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat

Mgr. Jana Knapová, školní metodička prevence
Mgr. Šárka Horáková, výchovná poradkyně


Tip na vánoční dárek!!

přidáno: 18. 11. 2020 11:03, autor: Pavel Matějovský

Vážení milí žáci, přátelé naší školy.

Pokud byste sobě nebo někomu blízkému chtěli udělat radost třeba pod stromeček, napište Jéžiškovi a pošlete mu následující odkaz:


Eshop není náš, nijak se na něm nejsme finančně zaiteresováni, nemáme z něj žádný zisk. Dali jsme pouze svolení k použití našeho loga.

Pozor! Eshop je otevřen jenom do konce listopadu!

                                                                                                                                                               Pavel Matějovský, ředitel

KDYŽ ONLINE, TAK ONLINE!

přidáno: 15. 11. 2020 11:07, autor: Vlasta Drábková   [ Aktualizováno 15. 11. 2020 22:38 uživatelem Michal Malý ]


Přesně tak! Po online výuce, online rodičovských schůzkách proběhl i stužkovací večírek. A vážně se vydařil. Oktávo, díky. 

Zadání 3. kola Přírodovědné ligy: Co způsobil Kolumbus.... (autorka: Lenka Doležalová) - už jen do 16.11.!

přidáno: 3. 11. 2020 0:38, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 15. 11. 2020 8:07 ]

Zadání najdete v příloze tohoto článku. Termín odevzdání řešení je nejpozději 16. 11. 2020.


1-10 of 2237