Úvod‎ > ‎

Škola omezeně otevřena i žákům nematuritních ročníků

Vážení rodiče, milí žáci.

S odkazem na rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, které umožňuje realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, jsme se rozhodli nabídnout následující formu účasti žáků ve škole:

Vzhledem k organizačním (maturity, přijímací zkoušky), personálním, prostorovým a hygienickým podmínkám naší školy budou organizované konzultace probíhat v následujícím režimu pouze pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia.

prima a sekunda   -         11., 15., 17., 19., a 23. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin

tercie a kvarta       -         10., 12., 16., 18., a 22. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin 

Žáci se v těchto dnech setkají s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Hlavní náplní jednotlivých hodin budou vedle socializačních aktivit především konzultace k obsahu učiva z distanční výuky, která bude paralelně pokračovat.

Žákům vyšších ročníků gymnázia a žákům SOŠPg nabídnou vyučující možnost individuálních či skupinových konzultací v intencích jejich časových možností, které jsou velmi omezené maturitami, přijímacími zkouškami, výukou žáků nižších ročníků gymnázia a pokračující distanční výukou. Tyto konzultace mohou začít probíhat od pondělí 8.6.2020 po vzájemné individuální dohodě žáků s učiteli.

Během přítomnosti žáků ve škole budou dodržena všechna hygienická opatření (potvrzení o bezinfekčnosti, maximální počet žáků 15 ve skupině, 2m rozestupy, nošení roušek).

Ve stávajícím režimu přísných hygienických opatření nebudeme zajišťovat obědy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Zopakujme si zadání Dlouhodobé praktické úlohy Přírodovědné ligy

přidáno: 22. 10. 2020 3:39, autor: Josef Křeček

Před podzimními prázdninami si zopakujme zadání Dlouhodobé praktické úlohy Přírodovědné ligy, jejíž termín odevzdání je 14. 12. 2020. Zadání je trvale umístěno na https://sites.google.com/a/gymnp.cz/prirodovedna-liga/zadani-uloh .  Jinak je připojeno jako příloha tohoto článku.


Talentify.me - nový projekt na on-line doučování žáků

přidáno: 19. 10. 2020 1:57, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Nadace Albatros zavádí v České republice program vzájemného on-line doučování žáků talentify.me a nabízí našim partnerským školám a jejich žákům možnost zapojit se do tohoto programu.

Děti s horším prospěchem zde mohou najít kamaráda, který jim bude on-line vysvětlovat učivo. Talentované děti naopak mohou využít svůj talent a pomoci druhým s doučováním.
Zapojení do programu je pro všechny aktéry bezplatné a přihlašování pomocí unikátních kódů naprosto bezpečné. 
Talentify.me je projekt odzkoušený v Rakousku, od roku 2015 zapojuje tisíce žáků a stovky škol.

 

Pokud máte chuť, zapojte se.

Šárka Horáková


Úprava výdejní doby obědů

přidáno: 15. 10. 2020 1:54, autor: Marie Trávníková

Školní jídelna prodlužuje výdejní dobu takto:
11,15 - 11,30 hod. - výdej do jídlonosičů
11,30 - 12,30 hod. - konzumace oběda na místě
12,30 - 14,00 hod. - výdej do jídlonosičů 

Provoz školní jídelny

přidáno: 13. 10. 2020 2:01, autor: Pavel Matějovský

Od 14. 10. 2020 přechází všechny třídy na distanční výuku. V souvislosti s aktuální úpravou se znovu upravuje také provoz školní jídelny, která zůstává nadále v provozu při dodržení pravidel pro zařízení veřejného stravování.

Vaří se pouze jedno jídlo, oběd č. 1.

Bude zajišťováno stravování pro zaměstnance a žáky vzdělávající se distančně.

Žáci vzdělávající se distančně mohou přijít podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat v čase od 11,15 do 11,30 hod. nebo od 12,30 do 12,45 hod. do jídlonosičů nebo oběd zkonzumovat v jídelně v čase od 11,30 do 12,30 hod.

Upozorňuji, že dnes byly odhlášeny obědy na další dny (od 14. 10. 2020) žákům tříd nižšího stupně osmiletého oboru přecházejícím též na dálkovou výuku. Kdo se bude chtít v době dálkové výuky stravovat, musí si obědy znovu aktivně přihlásit. Přihlášení pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia bude možné až od čtvrtka 15.10. 2020.

                                                                                                                                            Mgr. Pavel Matějovský, ředitel
 

Sdělení ředitele školy k uzavření škol

přidáno: 12. 10. 2020 23:18, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 12. 10. 2020 23:22 ]

Vzhledem k aktuálním opatřením Vlády ČR přejdou všechny třídy školy od 14. 10. 2020 na vzdělávání distančním způsobem. Tato forma vzdělávání by měla dle aktuálního probíhat do 25. října 2020. Od 26. 10. do 1. 11. bude následovat týden prázdnin.

Distanční výuka je povinná, probíhá v jednotném prostředí google class, s pravidly byli všichni žáci seznámeni.

Ve výše uvedeném termínu je přerušena pedagogická praxe pro žáky SOŠPg. Uzavřen bude i domov mládeže.

Další detaily (například provoz školní jídelny) budou upřesněny v průběhu dnešního dne, až budou k dispozici všechna doplňující usnesení vlády. 

     

                                                                                                                                        Mgr. Pavel Matějovský, ředitel


Zadání 2. kola Přírodovědné ligy 2020/2021: Ústecký kraj - region protikladů (autor: Tomáš Dočekal)

přidáno: 12. 10. 2020 10:51, autor: Josef Křeček

Zadání je poměrně dlouhé a obsahuje obrázky, proto jej najdete jako přílohu tohoto článku ve formátu PDF. Řešení zasílejte do 26. 10. 2020 na e-mail tomas.docekal@gymnp.cz  .


Přihlašování do soutěže Best in English prodlouženo do 13. 11.

přidáno: 10. 10. 2020 5:38, autor: Radka Ponikelská   [ Aktualizováno 11. 10. 2020 0:40 uživatelem Marián Klapka ]

Milí příznivci anglického jazyka, do již avizované soutěže Best in English se budete moci u svých angličtinářů hlásit až do 13. 11. Samotná soutěž proběhne 27. 11. 2020 buď v počítačové učebně po menších skupinkách, nebo z domova, pokud byste se v té době i nadále vzdělávali distančně. Hodně zdaru všem účastníkům. Za PK Aj Radka Ponikelská

Změna v organizaci výuky od 12.10.2020

přidáno: 8. 10. 2020 23:15, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 9. 10. 2020 1:38 ]

V souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 dochází ke změnám v organizaci výuky takto:

Všechny třídy střední školy, kde jsou žáci, kteří již mají splněnou povinnou školní docházku (celý čtyřletý obor gymnázia, vyšší stupeň osmiletého oboru gymnázia a všechny ročníky SOŠPg ) přecházejí v období od 12. do 25. října 2020 kompletně na distanční výuku.

Třídy nižšího stupně osmiletého oboru (prima, sekunda, tercie a kvarta) pokračují v prezenčním vzdělávání ve stejném režimu jako dosud.

Přihlášené obědy žákům na distanční výuce budou automaticky odhlášeny. Školní jídelna však umožní odběr obědů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Z organizačně - technických důvodů však tito žáci nebudou mít oběd v pondělí 12.10.2020 a obědy na další dny si musí znovu objednat. Pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat v čase od 11,15 do 11,30 hod. do jídlonosičů nebo oběd zkonzumovat v jídelně v čase od 11,30 do 14,00 hod.

Pedagogická praxe žáků SOŠPg pokračuje beze změn.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole. MŠMT vydá organizační opatření, kterým dojde ke změně organizace školního roku atyto dny budou označeny jako dny, kdy nebude povinné distanční vzdělávání. Následuje státní svátek (28. 10. 2020) a další dva dny plánovaných podzimních prázdnin.

Pavel Matějovský, ředitel

Přírodovědná liga jede dál!

přidáno: 8. 10. 2020 9:39, autor: Josef Křeček

I v podmínkách, kdy vyšší stupeň gymnázia přejde dočasně na distanční výuku, bude Přírodovědná liga pokračovat Dlouhodobou praktickou úlohou a od úterý 13. 10. 2020 druhým soutěžním kolem. Soutěžní úkoly budou zveřejňovány na školním webu a na stránkách Přírodovědné ligy (https://sites.google.com/a/gymnp.cz/prirodovedna-liga/), řešení soutěžních úloh bude přijímáno na e-mailových adresách autorů úloh. Soutěžící z nižšího stupně gymnázia budou mít i nadále možnost sledovat vývoj soutěže také na obou nástěnkách Přírodovědné ligy (na chodbě vedle učebny č. 14 i přímo v učebně).


Soutěž Best in English se letos koná 27. 11.

přidáno: 7. 10. 2020 2:09, autor: Radka Ponikelská

Milí přiznivci anglického jazyka, ani covid nás neodradí od účasti v jazykové soutěži Best in English. Tradiční online klání se bude konat 27. 11. 2020 buď v počítačové učebně po menších skupinkách, nebo v domácích podmínkách. Variantu vám včas sdělíme, záleží na epidemiologické situaci. 
Zájemci, hlaste se u vašich angličtinářů do 16. 10. Těšíme se na vás. Za PK AJ Radka Ponikelská

1-10 of 2224