ÚVOD‎ > ‎

Články


Pozvánka k soutěži Bobřík informatiky

přidáno: , autor: Michal Malý   [ aktualizováno ]

Vážení a milí žáci,
rok utekl jako voda a před námi se opět otevírá možnost si zkusit a otestovat svoje logické myšlení v podobě účasti na 10. ročníku celosvětové soutěže Bobřík informatiky.

Vloni jsme se zúčastnili v počtu 32 žáků, v celé republice pak necelých 72 000, v celém světě více než 1 631 000.

Pokud byste měli zájem si omrknout obsah úloh v testu soutěže, jukněte na https://www.ibobr.cz/test/archiv.

Pokud byste se chtěli zúčastnit této bezesporu zajímavé soutěže, přihlašte se prosím do 7. 11. 2017 za pomocí následujícího formuláře https://goo.gl/forms/HHUTBVWJw9WtoeTm1

Předem všem díky, kdo tak učiní. 

Mgr. Michal Malý

Zadání 2. kola Přírodovědné ligy 2017/2018: už jen do středy 18.10.!

přidáno: 16. 10. 2017 22:25, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno ]

Toto kolo navazuje na anketu „Je normální nekouřit?“, kterou jsem na naší škole zorganizoval v rámci projektového Dne zdraví v roce 2013. Výsledky této ankety najdete v příloze elektronické verze tohoto zadání a v papírové podobě na panelu, instalovaném ve 2. patře naší školy. V té době bylo Česko jedinou zemí Evropské unie, v níž nebyla zákonně regulována problematika kouření v restauracích a jiných veřejných prostorách. Rád bych vysvětlil, proč mě v té době tato situace znepokojovala.

Osobně jsem pro co nejméně zásahů státu do života lidí a nepodporuji regulaci života občanů tisíci různých zákonů, vyhlášek a nařízení. Tak například slavná „pamlsková vyhláška“ povede podle mého názoru nikoli ke zdravější populaci, ale spíše ke vzrůstu počtu dopravních nehod v důsledku přebíhání dětí ze škol do přilehlých obchodů a bufetů. Evropská unie, jinak užitečný a chvályhodný projekt mezinárodní integrace, by se měla zabývat skutečnými problémy lidí a ne tím, jaký má být obsah cukru v džusu, příkon vysavače či procento žen v dozorčích radách firem.  A nejvíce mi běhá mráz po zádech, když slyším volání po „vládě silné ruky“ (Čína – náš vzor???).  Myslím si zkrátka, že stát má ochránit své občany tam, kde na to sami nestačí, jinak jim však do života příliš mluvit nemá.

Do kategorie tzv. antiliberálních zákonů, které podle řady našich spoluobčanů zasahují do svobody lidí, bývá v poslední době řazen tzv. protikuřácký zákon, který vstoupil v platnost 31. května 2017. Já však navzdory myšlenkám obsaženým v předchozím odstavci tento zákon vítám a nejsem názoru, že by omezoval svobodu jednotlivce. Svoboda jednoho totiž jak známo končí tam, kde začíná omezovat svobodu druhého. A já skutečně nevidím jako realizaci něčí svobody to, že budu nejen v restauraci, ale i na zastávce veřejné dopravy, na letišti, v divadle, v kině a dalších veřejných prostorách vystaven pasivnímu kouření, které je podle odborníků minimálně stejně nebezpečné jako kouření aktivní, ne-li nebezpečnější. Na pasivní kouření umírá v ČR ročně až 2000 lidí. Kdo se nezdravě stravuje, holduje alkoholu, nebo jinak praktikuje nezdravý životní styl, poškozuje tím přímo pouze své vlastní zdraví a dopady na jeho okolí jsou pouze nepřímé (i když někdy tragické). Kuřák však poškozuje zdraví ostatních přímo a vědomě. Proto v mých očích není protikuřácký zákon antiliberální, naopak posiluje svobodu člověka a jeho právo na zdravé životní prostředí. Současně se raduji z toho, že ČR se v této oblasti vymanila z kategorie zemí, jako Albánie, Bělorusko, Rusko, Moldavsko či Bosna a Hercegovina, které kouření na veřejnosti nijak neregulují a zařadila se do kategorie civilizovaných zemí, které své občany v této oblasti chrání. Tento názor ostatně již v roce 2013 se mnou sdílelo 73 % respondentů v anketě „ Je normální nekouřit?“, z toho i 62,7 % těch, kteří se v ní označili za aktivní kuřáky.

Omlouvám se za poněkud obšírnější úvod a nemusíte s mými názory na problematiku protikuřáckého zákona a kouření vůbec souhlasit. Chtěl jsem pouze po více než čtyřech letech navázat na závěry ankety „Je normální nekouřit?“ a uvést je do souvislosti s tímto kolem Přírodovědné ligy. Ale teď už pojďme soutěžit:

Soutěžní otázka č. 1: Čím bylo motivováno právě datum 31. května jako datum začátku platnosti protikuřáckého zákona v ČR?  Za správnou odpověď si připíšete 10 bodů.

Soutěžní otázka č. 2: Teď si dáme trochu matematiky. Odpovědi samozřejmě neudávejte v procentech (to by bylo příliš snadné), ale přímo v počtech osob správně zaokrouhlených na celé číslo. Nenechte se vyvést z míry tím, že vám počty osob budou vycházet jako desetinná čísla, je to dáno tím, že už samotný údaj v procentech je zaokrouhlený a vaším úkolem je mj. správně zaokrouhlit vypočítaný počet osob na celé číslo. Za každou podotázku dostanete 5 bodů, celkově tedy nejvýše 20 bodů:

 

a) Kolik respondentů ankety „Je normální nekouřit?“ starších 15 let (počítáno ode dne 15. narozenin) se v anketě označilo za kuřáky?

b) Kolik respondentů zaznamenalo svou první kuřáckou zkušenost do 12 let věku (tedy před 13. narozeninami)?

c) Kolik kuřáků chtělo podle ankety s kouřením přestat, protože jim to narušuje vztahy?

d) Kolik nekuřáků – účastníků průzkumu - navzdory svému nekuřáctví považovalo již v roce 2013 české zákony za příliš přísné ke kuřákům?

Toto kolo Přírodovědné ligy je však hlavně kolem chemickým a takto budou převážně zaměřeny zbývající otázky.

V cigaretě najdeme kolem 4000 chemických látek, z toho více než 200 toxických jedovatých a nejméně 60 (některé zdroje uvádějí až 100) karcinogenních (tedy rakovinotvorných).  Samotný kouř z cigaret je pak zařazen do třídy I.A karcinogenů podle nebezpečnosti (tedy do těch nejnebezpečnějších). Kromě jedů a karcinogenů obsahuje cigaretový kouř také látky dráždící oči
a dýchací systém a mutageny (látky ovlivňující genetickou informaci uloženou v DNA).

Z jedovatých látek si povšimněme nejprve té asi nejznámější – nikotinu. Ten patří do skupiny tzv. pyridinových alkaloidů.  Je to základní silně návyková látka obsažená v tabáku.

Soutěžní otázka č. 3: Soustřeďme se nyní na pyridin, tedy na látku, od níž jsou odvozeny pyridinové alkaloidy. A vy si, milí soutěžící, odpovězte na tyto otázky:

a)      Nejprve si trochu započítejte a dopočítejte se toho, kolik miligramů uhlíku obsahuje 1 gram pyridinu.

b)      Pyridin pochopitelně patří mezi deriváty uhlovodíků, tedy sloučeniny od uhlovodíku obsažené. Od kterého uhlovodíku je odvozen? Napište název a vzorec tohoto uhlovodíku.

c)       Strukturní vzorec pyridinu už možná z hodin chemie znáte, pokud ne, jistě si jej snadno vyhledáte. V tomto strukturním vzorci se obvykle zapisují 3 dvojné vazby. Obsahuje však molekula pyridinu skutečně 3 dvojné vazby? Vysvětlete!

Za zodpovězení otázky a) získáte 10 bodů, za b) a c) po 5 bodech, celkem tedy 20 bodů.

Z toxických plynů stojí za zmínku zejména smrtelně jedovatý oxid uhelnatý (CO). Lidé kouřící kolem 20 cigaret denně mají 4 až 7 % červeného krevního barviva hemoglobinu zablokováno působením CO, což znesnadňuje transport kyslíku krví. Oxid uhelnatý, tento plyn bez chuti a zápachu, však není jen součástí cigaretového kouře, vzniká také při nedokonalém spalování paliv v kotlích nebo krbech, zejména při ucpání komína. Oxidu uhelnatého se bude týkat další skupina našich dotazů.

Soutěžní otázka č. 4: Za každou část 5 bodů, celkově 20.

a)      Napište chemickou rovnici děje, kterým vzniká oxid uhelnatý účinkem vody.

b)      Jak říkáme látce, která vznikne navázáním oxidu uhelnatého na červené krevní barvivo?

c)       Tohle je asi nejlehčí otázka tohoto celého kola: Proč má být detektor oxidu uhelnatého umístěn pokud možno u stropu?

d)      Který známý český hudebník zemřel na otravu oxidem uhelnatým? Nápověda: stalo se tak o Vánocích roku 1969.

A nyní ke zvláště nebezpečným karcinogenním a mutagenním látkám.

Soutěžní otázka č. 5: Cigarety obsahují také PAU, což není bratr pohádkového pana Tau, ale zkratka jedné velmi nebezpečné skupiny látek.

a)       Co zkratka PAU znamená a proč se tyto látky takto nazývají?

b)      Nejlépe z PAU je prozkoumána látka se zkratkou BaP. Jak se tato látka nazývá plným názvem?

c)       Kolik miligramů vodíku obsahuje 1 g BaP?

Za správné zodpovězení podotázek a), b) je po 5 bodech, za c) pak 10 bodů, souhrnně 20 bodů.

Je prokázáno, že 90 % onemocnění rakovinou plic je způsobeno právě kouřením. Karcinogeny z cigaret způsobují i nádory v dutině břišní, rakovinu hrtanu a jícnu, nádory slinivky břišní, močového měchýře, leukémii. Ještě mnohem více kuřáků umírá na kardiovaskulární choroby, tedy nemoci srdce a cév. Kouření způsobuje i chronické dýchací problémy, zvyšuje riziko cukrovky a samozřejmě má také negativní dopad na vývoj plodu v těhotenství. Souhrnně lze tak říci, že každé páté úmrtí v ČR je způsobeno kouřením. Přesto v naší populaci nadále kouří 35 % mužů a 23 % žen. Varujícím údajem je, že kolem 40 % kuřáků v ČR ani neuvažuje, že by s tabákem skoncovali.

Soutěžní otázka č. 6: Co je to Churchillův syndrom a proč se tak nazývá? (za 10 bodů)

No a to je v tomto kole vše. Své řešení zasílejte nejpozději do 18. 10. 2017 na adresu josef.krecek@gymnp.cz nebo je odevzdávejte v papírové podobě do téhož data autorovi úlohy do kabinetu č. 16.

Hodně úspěchů v řešení úloh tohoto kola vám přeje ortodoxní nekuřák

                                                                                                                              Josef Křeček

 

P. S. Koho načapám v areálu školy s cigaretou, vyslouží si kromě „odměny“ dané Sankčním řádem navíc ještě minus 1000 bodů do pořadí Přírodovědné ligy!

Start 2. kola: 5. 10. 2017

Konec kola:  18. 10. 2017

Maximální počet bodů za vyřešení úloh: 100

Maximální počet bodů za rychlostní prémii: 12

Celkový maximální bodový zisk za kolo: 112

Start 3. kola: 19. 10. 2017

 

Klíč k výpočtu rychlostní prémie podle pravidel Přírodovědné ligy:

 

Den odevzdání

Rychlostní prémie

Den odevzdání

Rychlostní prémie

Čt 5. 10.

12 %

Čt 12. 10.

6 %

Pá 6. 10.

12 %

Pá 13. 10.

4,5 %

So 7. 10.

10,5 %

So 14. 10.

3 %

Ne 8. 10.

10,5 %

Ne 15. 10.

3 %

Po 9. 10.

10,5 %

Po 16. 10.

3 %

Út 10. 10.

9 %

Út 17. 10.

1,5 %

St 11. 10.

7,5  %

St 18. 10.

0 %


Procenta rychlostní prémie se počítají z bodového zisku dosaženého soutěžícím v daném kole.


Školní kolo piškvorek

přidáno: 16. 10. 2017 10:36, autor: Tomáš Dočekal

Ve stanovené době se do piškvorkového klání přihlásilo hned šest týmů. Ovšem školu může v oblastním kole reprezentovat jen čtveřice týmů, a proto se ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13.30 bude v učebně číslo 10 konat školní kolo soutěže pIšQworky 2017.

A které týmy mezi sebou letos svedou líté boje o postup?

Tým DPOX2:

Denis Dytrych, Tomáš Dyntr, Andrea Černá, Lukáš Kraus, Jakub Svoboda

Tým Club210:

Vojtěch Kaván, Josef Švehla, Jan Plecháč, Vojtěch Pour, Vojtěch Plecháč, Martin Matouš

Tým XO:

Michaela Neumanová, Jan Vagenknecht, Lukáš Jaroš, Karolína Ponikelská, Tereza Nájemníková, Michal Šídlo, Vít Kvasnička

Tým DOCX Fans:

Max Melichárek, Daniel Břeň, Adam Sucharda, David Krch, David Voráček, Zbyněk Thiel

Tým XOXO:

Štěpánka Dubská, Markéta Hamáčková, Tomáš Vydra, Jan Štěpánek, Martina Chomyšinová

Tým Výjimeční:

Zuzana Vojíková, Nikola Podlipná, Marie Urbanová, Karolína Roudná, Michal Mejvald

 

Školní kolo začne rozlosováním týmů do dvou skupin (tedy po třech týmech), v rámci skupiny hraje každý tým s každým, poslední tým ve skupině nepostupuje do oblastního kola. Dále se hraje o finále systémem druhý v dané skupině s prvním z jiné skupiny a nakonec se utkají finalisté o titul „mistr školy“.

Piškvorkám zdar!

 

 

Mgr. Tomáš DočekalSleduj nás na instagramu

přidáno: 16. 10. 2017 10:18, autor: Jan Honců   [ aktualizováno 16. 10. 2017 10:51 ]

Teď ti už nic neuteče. Všechny fotografie a videa ze života školy na instagramu. Uživatelské jméno gymnazium_sospg. Přidej si nás!

Matematická olympiáda

přidáno: 16. 10. 2017 4:26, autor: Tomáš Dočekal

Ve školním roce 2017/2018 probíhá již 67. ročník soutěže Matematická olympiáda, což je nejstarší oborová soutěž v ČR. Do ní se mohou zapojit i žáci naší školy bez ohledu na věk, neboť jsou vypsány různé kategorie, a to dle navštěvovaného ročníku.

Konkrétně pro primány je určena kategorie Z6, sekunda má Z7, tercie Z8 a kategorie Z9 je určena pro žáky kvarty. Na střední škole jde pak o kategorii C (první ročníky, resp. kvinta), kategorii B (druhé ročníky, resp. sexta) a nejprestižnější kategorii A pro třetí a čtvrté ročníky, resp. septimu a oktávu. Mimo tyto kategorie patří pod matematickou olympiádu i soutěž v programování (kategorie P).

Zájemci o matematickou olympiádu se mohou hlásit u svých učitelů matematiky a rovněž mohou navštívit oficiální webové stránky olympiády zde.

Předmětová komise matematiky


Ohlédnutí za Přírodovědným klokanem 2017

přidáno: 15. 10. 2017 12:07, autor: Josef Křeček

Ve středu 11. října proběhl na naší škole další ročník oblíbené soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž je unikátní tím, že v ní v jeden den poměří své síly žáci různých typů škol v celé České republice, přičemž všichni soutěží na své vlastní škole. Odpadají tak problémy s dojížděním na různá okresní, krajská a další kola a vše proběhne za necelou hodinu. Soutěž má podobu písemného testu, obsahujícího 24 otázek z fyziky, chemie, biologie, geografie, matematiky a všeobecných znalostí. Osm otázek je hodnoceno 3 body, dalších osm 4 body a posledních osm 5 body. Do  soutěže vstupuje každý účastník se 24 body a může tak v ideálním případě získat 120 bodů. Takový případ však nastává vzhledem k náročnosti soutěžních otázek jen zřídka. Soutěží se ve dvou kategoriích: Kadet (8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a Junior (1. a 2. ročníky středních škol a opět odpovídající ročníky víceletých gymnázií).

Přírodovědný klokan má na naší škole bohatou tradici a dosažené výsledky mluví za vše. Stačí připomenout loňské vítězství Pavlíny Markové v rámci Královéhradeckého kraje v kategorii Junior a 2. místo Matěje Tegela v krajském pořadí kategorie Kadet. Letos tedy bylo na co navazovat.

Účast byla jako každoročně vysoká: 16 soutěžících v kategorii Kadet (třídy tercie a kvarta) a 32 účastníků v kategorii Junior (třídy kvinta, 1. G, sexta, 2. G a 1. A). To představuje ve srovnání s ostatními školami našeho okresu, kraje i celé republiky vysoký nadstandard. A jako každoročně byla tato kvantita v konečných výsledcích podepřena i velmi slušnou kvalitou.

V kategorii Kadet obhájil loňské vítězství Matěj Tegel z kvarty s 86 body, jen o jeden bod však na druhém místě zaostal Jakub Svoboda z tercie. Pomyslnou bronzovou medaili vybojoval Martin Satranský z kvarty ziskem 80 bodů.

V kategorii Junior se vítězem stal Albert Hylmar z kvinty (63 bodů). Také zde byl sveden těsný souboj o vítězství. Daniel Pospíšil ze sexty nakonec s 62 body skončil druhý, Michal Mejvald ze 2. G s 59 body třetí.

V letošní soutěži sice nebyly ohrožené loňské výjimečné školní rekordy (Kadet – Matěj Tegel 102, Junior – Pavlína Marková 98), ale ani tak se určitě v pořadí okresu, kraje a možná i celé ČR neztratíme. Pozitivním rysem je nárůst průměrného bodového zisku soutěžících ve srovnání s loňským ročníkem, a to i přes zjevný nárůst náročnosti soutěže. Kadeti letos získali průměrně 64,4 bodu, loni jen 59,9 bodu. Tato čísla výrazně přesahují celostátní průměr, který se ve většině ročníků pohybuje kolem 45 bodů. Junioři si pak polepšili z loňských průměrných 42,7 bodu na 45,2 bodu.

A ještě jeden pozitivní poznatek – tento ročník byl na naší škole prvním, v němž všichni soutěžící vytvořili „přidanou hodnotu“ – tedy všichni získali více, než 24 bodů, se kterými do soutěže vstupovali. To svědčí o tom, že přistoupili k soutěži zodpovědně a nikdo se nezúčastnil jen z recese nebo proto, že by se chtěl „ulít“ ze středeční první vyučovací hodiny.

Nyní budeme netrpělivě čekat na to, jak uspějeme v okresním, krajském a republikovém porovnání. Okresní a krajské pořadí bychom mohli znát v průběhu listopadu, celostátní pak buď krátce před Vánocemi nebo počátkem nového roku. A na jaře opět přiskáče Klokan – tentokrát matematický!

Kompletní výsledky najdete na této stránce:

 http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/vysledkysoutezeprirodovednyklokan11102017

Zadání a správné odpovědi najdete na stránce:

http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/spravneodpovedivsouteziprirodovednyklokan-2

 

                                                                                                                               RNDr. Josef Křeček

Již jen dva pracovní dny …

přidáno: 12. 10. 2017 4:23, autor: Tomáš Dočekal

… zbývají do uzávěrky přihlášek do soutěže pIšQworky 2017. Ke čtvrtečnímu poledni se přihlásily zatím 4 týmy, a to konkrétně:


Tým DPOX2:

Denis Dytrych, Tomáš Dyntr, Andrea Černá, Lukáš Kraus, Jakub Svoboda


Tým Club210:

Vojtěch Kaván, Josef Švehla, Jan Plecháč, Vojtěch Pour, Vojtěch Plecháč, Martin Matouš


Tým XO:

Michaela Neumanová, Jan Vagenknecht, Lukáš Jaroš, Karolína Ponikelská, Tereza Nájemníková, Michal Šídlo, Vít Kvasnička


Tým DOCX Fans:

Max Melichárek, Daniel Břeň, Adam Sucharda, David Krch, David Voráček, Zbyněk Thiel

 

Takže ještě do pondělí do 14 hodin máte šanci předat soupisku panu profesorovi Tomáši Dočekalovi do kabinetu zeměpisu, číslo dveří 18, 2. patro.

 

Případné školní kolo se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. od 13.30 v učebně 10.

 

Mgr. Tomáš Dočekal


Výsledky soutěže Přírodovědný klokan (11. 10. 2017)

přidáno: 12. 10. 2017 2:13, autor: Josef Křeček

Kategorie Kadet

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Matěj Tegel

kvarta

86

2.

Jakub Svoboda

tercie

85

3.

Martin Satranský

kvarta

80

4.

Jan Kiec

tercie

79

5.

Andrea Černá

tercie

74

6.

Magdaléna Pospíšilová

kvarta

70

7.

Tomáš Dyntr

tercie

66

8.

Adéla Podlipná

tercie

64

9.

Eliška Kotrbová

kvarta

62

10.

Jakub Vondrák

kvarta

61

11. – 12.

Stanislav Novák

tercie

57

11. – 12.

Jenifer Šárközi

tercie

57

13.

Lukáš Kraus

tercie

54

14.

Nicolas Lubinski

tercie

48

15.

Denis Dytrych

tercie

45

16.

Kristýna Kulhavá

tercie

42

 Bodový průměr 64,4 (v loňském roce 59,9)


Kategorie Junior

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Albert Hylmar

kvinta

63

2.

Daniel Pospíšil

sexta

62

3.

Michal Mejvald

2.G

59

4.

Richard Králiček

sexta

58

5.

Tereza Nájemníková

1.G

57

6.

Lukáš Buříval

sexta

57

7. – 8.

Lukáš Jaroš

1.G

55

7. - 8.

Tobiáš Tláskal

kvinta

55

9.

Karolína Vlasatá

1.G

52

10.

Jakub Veselý

sexta

51

11.

Radim Cimbál

kvinta

50

12. – 13.

Vít Kvasnička

1.G

49

12. - 13.

Michaela Neumanová

1.G

49

14. – 15.

Kryštof Kaván

1.A

48

14. - 15.

Michal Šídlo

1.G

48

16.

Monika Klazarová

sexta

48

17.

Tereza Blímová

1.A

46

18.

David Krch

kvinta

44

19. – 21.

Tereza Entová

kvinta

42

19. – 21.

Kristýna Chudaničová

1. A

42

19. – 21.

Věra Macháčková

kvinta

42

22.

Tereza Kodydková

2.G

41

23.

Zuzana Vojíková

2.G

39

24.

Tereza Kučerová

1.A

38

25.

Jakub Fiala

2.G

38

26.

Nikola Podlipná

2.G

36

27.

Soňa Petrová

1.G

32

28.

Ondřej Lelek

sexta

32

29.

Alžběta Festová

1.G

30

30.

Jan Burkert

kvinta

29

31.

Petra Hrnčířová

1.A

28

32.

Sára Pleváková

sexta

28

Bodový průměr 45,2 (v loňském roce 42,7)


V případě shodného bodového zisku je lépe umístěn soutěžící z nižšího ročníku, pokud je více soutěžících se stejným počtem bodů z téže nebo paralelní třídy, je pořadí dělené.

Školní kolo Pedagogické poemy

přidáno: 11. 10. 2017 23:06, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ Aktualizováno 12. 10. 2017 2:03 uživatelem Šárka Horáková ]

Ve středu 11. 10. 2017 proběhlo v knihovně školní kolo Pedagogické poemy – přehlídky v recitaci, četbě a improvizaci. Studentky pedagogické školy vystoupily ve třech kategoriích. Účast byla velmi slibná, celkem se přehlídky zúčastnilo 19 studentek. Oceňovaly jsme především výběr textu, dramaturgickou práci s ním, kultivovanost projevu a chuť vystoupit. Na celonárodní přehlídku ale nemohou postoupit všechny zúčastněné, a tak naši školu budou reprezentovat tyto studentky – Marie Šindlerová (3. A) v kategorii recitace, v kategorii četba Lucie Panchártková ze 4. A a v improvizaci pohotová  Tereza Majerová ze 3. A. 

Národní přehlídka proběhne v letošním roce v Mostě, a to 8. - 11. 11. Přejeme dívkám mnoho štěstí, držíme palce a všem ostatním zúčastněným děkujeme za výborné výkony.

                                     

                                                                   Za komisi českého jazyka J. Knapová, Š. Horáková

Správné odpovědi v soutěži Přírodovědný klokan

přidáno: 11. 10. 2017 22:13, autor: Josef Křeček

Ve středu 11. října proběhla v celé České republice soutěž Přírodovědný klokan, a to i za účasti 48 soutěžících z naší školy. Otestujte si nyní své vědomosti z fyziky, chemie, biologie, geografie a matematiky a zkuste si soutěžní testy letošního Klokana. V přílohách najdete zadání i správné odpovědi. Dosáhnete lepšího skóre než náš vítěz kategorie Junior s 63 body nebo vítěz kategorie Kadet s 86 body?

V kategorii Kadet soutěžily třídy tercie a kvarta, v kategorii Junior kvinta, 1. G, sexta, 2. G a 1. A. Časový limit byl 40 minut.

Výsledky soutěže za naši školu očekávejte do 24 hodin!

1-10 of 1554