Úvod‎ > ‎

Škola omezeně otevřena i žákům nematuritních ročníkůBiologická praktika aneb pitva orgánů ve třetím ročníku

přidáno: 22. 6. 2021 11:34, autor: Pavlína Kuželová

Návrat do školních lavic oslavily třetí ročníky gymnázia (3.G a 7.) netradičně, a sice pitvou. Pitvou, která může pomoci objasnit některé otázky, jejichž odpovědi se v teoretických znalostech mnohdy těžko dohledávají.

Praktika započali žáci preparací vepřového srdce, a to z prostého důvodu – je totiž anatomicky velmi podobné tomu lidskému. Z pohledu přírodovědných nadšenců je zároveň tento orgán zdaleka nejpůsobivější. Během cvičení si žáci prohlédli aortu, chlopně či zjistili až několikanásobný rozdíl v tloušťce srdečních komor. Zřejmě největší rozpaky vyvolala velikost srdečních síní, jež je na obrázcích často vyobrazena zkresleně. Ročníky měly také možnost vidět část průdušnice, která sice nemá se srdcem nic společného, ale díky ní získali žáci celkově lepší představu o postavení orgánů v těle.

Během praktik se následně žáci podívali na neméně zajímavé kravské oko. Během této hodiny si vyzkoušeli například funkčnost čočky, zjistili barvu sítnice nebo lokalizovali místo, kde se nachází slepá skvrna – tedy propojili znalosti z biologie se znalostmi získanými v jiných předmětech.

Celkově se do pitev aktivně zapojila převážná část obou tříd.

 

!!!! UPOZORNĚNÍ!!!

Fotografie nejsou vhodné pro citlivější osoby.


                                                                                                                                                                                                                                        Pavlína Kuželová

#HourOfCode 2020

přidáno: 21. 6. 2021 0:35, autor: Michal Malý

Mistrovství Evropy ve fotbale vinou koronavirové pandemie je o rok posunuté, a tak byť máme rok 2021, hraje se pod původním rokem. Podobně jsme i letos řešili naši podporu projektu #HourOfCode. Této aktivitě se v hodinách IVT věnujeme každoročně během prosince, kdy probíhá celosvětová kampaň. V tomto zvláštním školním roce jsme nechali tuto podporu až na konec školního roku s předpokladem, že již poběží klasická výuka. Čekání se nakonec vyplatilo a my jsme mohli společně s žáky z tříd III., VII. a 3. G. se projektu zúčastnit a podpořit tak výjimečnou událost ve světě IT.

"#HourOfCode" neboli "Hodina kódu", jak je tento projekt pojmenovaný, se snaží přiblížit laické veřejnosti ve formě různých aktivit to, že programování nemusí být tak nepříjemné a složité, jak si většina lidí myslí, že začít programovat lze v prakticky v jakémkoliv věku a nebudete k tomu potřebovat žádné teoretické základy.

Žáci III., VII. a 3. G si během projektu vyzkoušeli různé aktivity, kde mohli např. ovládat robota ze Star Wars (ať to už bylo za pomocí tzv. blokových příkazů nebo za pomocí Java skriptu), létajícího ruďáka u Hungry Birds, či hru Flappy nebo procházet mapu CodeCombat, kde zručnější a zapálenější mohli vyzkoušet programovací jazyk Phyton, ad. V poslední lekci některých aktivit si mohli vytvořit vlastní hru a tu pak nasdílet s někým jiným, který si jí mohl zahrát. Někteří využili možnost si po skončení příslušné aktivity vytisknout certifikát úspěšného splnění.

Dle pohledu na žáky lze usoudit, že "#HourOfCode" přinesl svá očekávání a oslovil je, ukázal, že při programování se není čeho bát a že programovat může opravdu každý. Každý z těchto žáků po tomto projektu už nemůže říct: "nikdy jsem neprogramoval!"

Fotogalerii z hodin můžete nalézt zde

Za PK IVT Mgr. Michal Malý


Video na YouTube


Literární projekt 3.G – Poetismus dnes

přidáno: 8. 6. 2021 0:12, autor: Stanislav Bendl

V průběhu distanční výuky třída 3.G rozhodně nelenila. Jedním z našich společných, poměrně vydařených projektů se stala akce Poetismus dnes.

Více o tom zde - https://denik-gymnp.cz/vedme-kampan-pozitivni-abychom-byli-negativni/

Konkrétní výsledky práce třeťáků můžete zhlédnout na nástěnce Práce našich žáků vedle kabinetu českého jazyka.

                                                                                                                                                                                               PaedDr. Stanislav Bendl

Souboj čtenářů

přidáno: 18. 5. 2021 23:49, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 19. 5. 2021 0:58 ]

Tak a máme to za sebou…

Naši primáni ve středu 12. 5. završili svoji několikaměsíční práci jak v hodinách českého jazyka, tak i v individuální domácí přípravě. Společně absolvovali on-line kolo čtenářské soutěže Souboj čtenářů, které proběhlo po celé České republice a organizuje jej tým lidí kolem webových stránek Rosteme s knihou. Snaží se vrátit dětem zážitek z vlastní četby.

Projekt není nějak složitě uspořádán, jde vlastně jen o to, že škola, která se do soutěže přihlásí, zakoupí do své školní knihovny pro soutěž vybrané tituly. Ty se potom rozdělí do skupin mezi žáky, kteří vytvoří „čtenářské týmy". V závěru se celá třída sejde v počítačové učebně a děti společně odpovídají na online otázky o konkrétních knihách.

O tom, že žáci musí být v průběhu četby knihy velmi pozornými čtenáři, svědčí i takovéto detailní otázky.

Např.

Jaké číslo vyryl Čtrnáctka do země, když se výprava vrátila do Jámy v knize Já, Finis? Napište různé varianty celého či zaokrouhleného čísla.

Jak vypadalo nákladní auto v knize Safíroví ledňáčci, do kterého závozníci nakládali dřevěné bedny?

Čím nebo jak obalamutil Zmenšovač Tymiána, že tak moc vystrašil Řasočarodějku a zachránil je ze Ždákova žaludku v knize Tymián z Oxary?

Bylo nutné se naučit číst knihu s tužkou v ruce, založit si poznámkový sešitek a všímat si při četbě i těch nejmenších detailů, autora, ilustrací… A o tom, že děti   půlhodinová online práce donutila ke spolupráci, nemůže skutečně nikdo pochybovat.

Jestli se primáni probojují do celostátního kola, není teď až tak důležité. Důležitější bylo to, že jsme si to všichni i s paní třídní Radkou Ponikelskou ve středu pořádně užili!!!

                                                                                                Děkuji, Šárka Horáková


 
 
 

 
 

Praktické maturity z VV

přidáno: 5. 5. 2021 5:20, autor: Vendula Brendlová

Minulý týden na pedagogické škole proběhly praktické maturitní zkoušky. V rámci výtvarné výchovy si žákyně losovaly online z pěti výtvarných témat. Jednalo se o malbu mandaly, Fauvistické židle, secesního šperku, linoryt zvířete nebo asambláž. Na zhotovení zadání měly žákyně 4 vyučovací hodiny. Jejich práce jsou nádherné a zaslouží si vlastí výstavu. Proto veškeré práce budou vystaveny v prvním poschodí u učebny č. 41 (výtvarná výchova).  Pro ty z Vás, kteří se do školy prozatím nepodíváte, přikládám několik fotografií.

Chemická olympiáda: Velký úspěch našeho studenta

přidáno: 4. 5. 2021 6:27, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

21.dubna 2021 se online formou uskutečnilo Krajské kolo Chemické olympiády. Tento ročník, už 57. v pořadí, byl skutečně velmi náročný. Chemická olympiáda je již několik let pořádána Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Jako vyučující chemie a organizátorka chemických olympiád na naší škole proto můžu potvrdit, že letošní ročník nebyl pro studenty zrovna lehký!

Znamenalo to: ve školním kole absolvovat teoretickou a praktickou část, poté náročný test a s těmito výsledky postoupit do kola krajského.

Martin Satranský ze septimy se všeho zhostil s pílí sobě vlastní, probojoval se do Krajského kola, ve kterém se mezi studenty dalších gymnázií umístil na skvělém 3. místě.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Za PK chemie Lenka Doležalová

Třikrát úspěšná účast v krajském kole Fyzikální olympiády

přidáno: 25. 4. 2021 8:46, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 25. 4. 2021 8:54 ]

V předposledním dubnovém týdnu proběhla online formou krajská kola 62. ročníku Fyzikální olympiády v kategoriích B až E. V těchto kategoriích je účast v krajském kole tou nejvyšší metou, dosažitelnou v této soutěži.

V kategoriích B až D postupovali soutěžící přímo do krajského kola (konaném v úterý 20. dubna) na základě úspěšných řešení úloh školního kola. To rozhodně nebylo žádnou procházkou růžovým sadem, o čemž svědčí fakt, že v kategorii D to v našem kraji dokázalo pouze deset fyzikálních nadšenců, mezi nimi dva z naší školy (jinými slovy každý pátý účastník krajského kola byl z novopackého gymnázia). A ti v krajském kole ukázali, že jejich postup nebyl náhodný. Po sečtení výsledků se Adéla Tauchmanová z kvinty umístila na velmi pěkném 7. místě a Matěj Choutka z téže třídy hned za ní na 8. místě. Letošní krajské kolo v této kategorii mělo nebývale vysokou úroveň, 9 z 10 soutěžících splnilo kritéria pro získání titulu úspěšného řešitele, mezi nimi tedy i dva naši reprezentanti. (Pro srovnání v lednovém krajském kole kategorie A nebyl ani jeden úspěšný řešitel.)

O dva dny později, ve čtvrtek 22. dubna, se ve svém krajském kole utkali nejúspěšnější účastníci kategorie E. Ti měli cestu do krajského kola ještě složitější, po úspěšném absolvování školních kol bojovali ještě v kolech okresních. Z nich postoupilo 14 nejlepších do krajského kola. A vítěz okresního kola okresu Jičín Kryštof Vitvar z kvarty se v něm rozhodně neztratil a vybojoval vynikající 4. místo pouhých 1,5 bodu od pomyslné bronzové medaile! V této kategorii byla úroveň snad ještě vyšší než v "déčku", Kryštofových 34,5 bodu ze 40 možných by v mnohých předchozích ročnících stačilo i na vítězství. Na to byl  letos třeba absolutní zisk 40 bodů.

V součtu s 3. místem Veroniky Janků z tercie v okresním kole kategorie F a úspěšným řešením školního (nepostupového) kola Vojtěcha Linharta ze sekundy v kategorii G se stal letošní ročník Fyzikální olympiády (o jehož samotném pořádání byly na začátku školního roku velké pochybnosti) jedním z nejúspěšnějších v novodobé historii naší školy.

Našim úspěšným mladým fyzikům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Ještě jim popřejme, aby svůj talent mohli co nejdříve rozvíjet už v přirozených podmínkách, tedy při pravidelné prezenční výuce.


                                                                                                                                                                                                 Josef Křeček

Ohlédnutí za 17. ročníkem Přírodovědné ligy

přidáno: 10. 4. 2021 12:29, autor: Josef Křeček

Na Gymnáziu a SOŠ pedagogické v Nové Pace skončil 17. ročník tradiční dlouhodobé přírodovědné soutěže Přírodovědná liga. Letošní ročník byl vzhledem k epidemickým podmínkám výjimečný. Zatímco při běžném průběhu odevzdávají soutěžící řešení soutěžních úloh buď v papírové nebo v elektronické podobě a závěrečný finálový test probíhá prezenčně, letos proběhlo vše online.

Základní část letošní Přírodovědné ligy odstartovala v září 2020 a měla pět soutěžních kol. První bylo všeobecné, další kola byla postupně věnována úlohám z chemie, zeměpisu, biologie a fyziky. Jednotlivými koly se během celého podzimu prolínala  i dlouhodobá úloha,  v níž soutěžící sledovali aktuální stav srážek v Nové Pace podle údajů z místní meteorologické stanice a porovnávali tyto údaje s dlouhodobým průměrem.

Po sečtení bodů z pěti soutěžních kol a dlouhodobé úlohy postoupilo nejúspěšnějších 15 soutěžících do finále – Přírodovědné ligy mistrů. Ta se letos poprvé v historii konala online formou (v loňském ročníku se neuskutečnila) a soutěžící se v ní potýkali s nástrahami testu, obsahujícího 50 otázek z nejrůznějších přírodovědných oborů. Na odevzdání testu měli 60 minut.

Po sečtení konečných výsledků obhájil celkové loňské prvenství Kryštof Vitvar z kvarty. Ten se stal naprostým suverénem letošní ligy, byl nejlepší v základní části i ve finálovém testu a pochopitelně vyhrál (a to již počtvrté) kategorii Junior, určenou soutěžícím z nižšího stupně gymnázia (prima až kvarta). Také obsazení „stříbrné“ příčky je stejné jako v minulém ročníku, obsadil ji Matěj Tegel ze septimy. Oba nejúspěšnější „ligisté“ jsou účastníky řady předmětových soutěží (a to nejen přírodovědných), na nichž naši školu skvěle reprezentují. „Bronzová“ příčka (spojená i s 2. místem v kategorii Junior) pak patřila Eriku Pfeiferovi z kvarty. Titul Objev roku pro nejlepšího nováčka soutěže získal Martin Kalenský z primy, který současně obsadil i 3. místo v kategorii Junior. Skokanem roku, tedy soutěžícím, který se nejvíce zlepšil ve srovnání s loňským ročníkem, se stal Jiří Matouš ze třídy 2.G, který „vyskočil“ o 29 příček na konečné 10. místo.

Celková účast 46 soutěžících v celém soutěžním ročníku sice není rekordem soutěže, ale je v nelehkých podmínkách distanční výuky úctyhodná. Skutečnost, že při plnění všech povinností ve výuce na dálku si několik desítek žáků našlo ve svém volném čase chvilku pro zajímavé přírodovědné úlohy, stojí za zaznamenání. Soutěž by samozřejmě nevznikla bez autorů jednotlivých úloh. Těmi letos byli Lenka Doležalová, Mgr. Tomáš Dočekal, Mgr. Pavlína Kuželová a koordinátor soutěže RNDr. Josef Křeček. Poděkování za podporu soutěže patří i Spolku rodičů gymnázia a firmě Papír – knihy, Ondřej Nýdrle, Nová Paka.

Doufejme, že příští, tedy osmnáctý ročník soutěže bude moci proběhnout už opět v podmínkách „normálního“ školního života a že se úspěšní účastníci toho letošního ročníku dočkají i odložené zasloužené odměny – exkurze do plzeňské Techmanie. Pro úspěšné účastníky příštího ročníku pak bude připravena exkurze do České televize v Praze.

 

                                                                                                                                                                           RNDr. Josef Křeček, koordinátor Přírodovědné ligyTaké Vojtěch Linhart úspěšným řešitelem Fyzikální olympiády

přidáno: 8. 4. 2021 11:18, autor: Josef Křeček

V kategorii G (7. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) je školní kolo Fyzikální olympiády kolem nejvyšším, okresní kolo se v této kategorii v našem okrese nepořádá. A tak je úspěšné řešení školního kola v této kategorii metou nejvyšší. A na tuto nejvyšší metu dosáhl Vojtěch Linhart ze sekundy, který úspěšně vyřešil 3 ze 4 početních úloh a stal se úspěšným řešitelem. Blahopřejeme!

Vojta se tak stal již pátým úspěšným řešitelem Fyzikální olympiády na naší škole v tomto školním roce. Připomeňme si, že v okresních kolech svých kategorií získali Kryštof Vitvar (kvarta) 1. místo, Veronika Janků (tercie) 3. místo a v tomto měsíci čekají krajská kola kromě Kryštofa Vitvara ještě Adélu Tauchmanovou a Matěje Choutku (oba kvinta). Tento školní rok už teď patří v novodobé historii naší školy ve Fyzikální olympiádě k těm nejúspěšnějším.

Matematická olympiáda 2021

přidáno: 8. 4. 2021 0:49, autor: Michal Chrtek

Též matikáři se mohli zdokonalovat či potvrzovat své kvality během distanční výuky. Nejlepší řešitelé domácích (školních) kol postoupili do kola okresního, ti úspěšní v okresním kole starších kategorií dokonce do kola krajského. Děkujeme všem za účast a gratulujeme!

Okresní kolo MO:
Martin Kalenský - prima  - 1. místo (suverénní náskok)
Michal Dočekal - prima - 2. místo
Martin Dočekal - sekunda - 4. místo

Krajské kolo MO:
Kryštof Vitvar - kvarta - 3. místo
Jindřich Horák - kvarta - 8. místo


1-10 of 2271