ÚVOD‎ > ‎

Články


Stručné ohlédnutí za červnem 2018

přidáno: 29. 6. 2018 0:12, autor: Josef Křeček

I poslední přehled tohoto školního roku začneme mimořádnými úspěchy: V testování žáků 3. ročníků středních škol, prováděném společností Scio, dosáhli nejlepších výsledků v Královéhradeckém kraji naši septimáni, konkrétně Monika Kotyková v českém jazyce a matematice a Marek Nádvorník v testu obecných studijních předpokladů.

Dokonce na celostátní úrovni zazářila Eliška Bochová ze třídy 3. A, když zvítězila v celostátní literární soutěži v tvorbě pro děti, kategorie próza.

Červen na naší škole začal exkurzí vybraných žáků do Německa. Naši žáci se podívali  k jezeru Königssee, navštívili solný důl v Berchtesgadenu (ten minulý rok oslavil 500 let od svého vzniku) a posledním bodem programu bylo Hitlerovo horské sídlo Orlí hnízdo.

Na opačnou světovou stranu zamířil ve dnech 19. – 22. června školní pěvecký sbor Amabile. Jeho cesta směřovala do slovenského lázeňského města Turčianske Teplice.  Sbor vystoupil v místním amfiteátru u příležitosti oslavy Dne otců, který má na Slovensku mnohem hlubší tradici než u nás. Druhý den pak následoval koncert pro studenty místní pedagogické školy v městském kulturním středisku. Vystoupení našeho sboru se setkala s nadšeným ohlasem a při druhém koncertu nechyběl ani bouřlivý standing ovation. Sbor Amabile tak příkladně reprezentoval nejen naši školu a město, ale celou Českou republiku.

Úspěšní byli i naši šachisté Petr Fojt, Tomáš Sucharda, Lukáš Kraus a Denis Dytrych, kteří na Mistrovství ČR školních týmů ve Zlíně vybojovali krásné 9. místo v konkurenci 28 týmů v kategorii 6. – 9. tříd.

Na okrskovém kole soutěže Poznávání rostlin a živočichů v Hořicích slavili úspěch Eliška Šturmová ze sekundy (2. místo) a Radim Cimbál z kvinty (5. místo). V této soutěži pak pokračovali v krajském kole v Hradci Králové. Výsledky nejsou v době uzávěrky tohoto článku známy.

V červnu také skončil nultý ročník školní soutěže Hrátky s češtinou. Jazyková alternativa k již zavedené Přírodovědné lize je na světě a autor těchto řádků to coby dlouholetý koordinátor Přírodovědné ligy vřele vítá! Popřeje Hrátkám s češtinou zdárný rozjezd prvního řádného ročníku a když už jsme u Přírodovědné ligy, připomeňme, že její účastníci zvolili v elektronické anketě za cíl exkurze v příštím ročníku Velký a Malý svět techniky v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Nemálo hlasů ale získala i exkurze do České televize a ta tedy proběhne v roce 2020.

Zajímavé zpestření výuky jsme zažili v biologii. V posledním červnovém  týdnu se uskutečnily 3 komentované pitvy, a to savčího mozku a srdce a ptačího těla. Dobrovolníci měli možnost vyzkoušet si práci se skalpelem a spojit tak nabyté poznatky s realitou. Průběžně dochází k zušlechťování prostoru za školou tak, aby kromě příjemného pobytu pro člověka skýtal také pastvu pro různé druhy bezobratlých živočichů. V létě a na podzim tak ve spolupráci s městem Nová Paka přibudou nové rostliny, které budou hostit zejména motýly a blanokřídlý hmyz.

První patro budovy školy oživila výstavka dílek našich žáků ve stylu tzv. eggkubismu. Tato díla vznikla v hodinách výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Miloše Šolce.

Ve výčtu červnových událostí nelze opomenout ani zdařilý cykloturistický kurz třídy 3. G ve Vesci pod Kozákovem. Takové akce přispívají nejen k fyzické zdatnosti studentů, ale především ke stmelení třídního kolektivu.

Dne 21.6.2018 proběhly doplňovací volby do školské rady Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z řad rodičů žáků školy a zletilých žáků. Nejvíce hlasů ze šesti navrhovaných kandidátů získali  Mgr. Karla Fišarová a pan Roman Vik, oba se shodným počtem hlasů 47. Oba jmenovaní dnem 1.10.2018 nahradí ve funkci školních radních pana Alberta Králíčka a Ing. Jaroslava Kříže, kteří ve školské radě působí od roku 2015. 

V úterý 26. června proběhla akce Dobro-Ta, kterou iniciovali naši nejmladší – primáni Jindřich Horák a Tereza Jirásková. Akce fungovala na tomto principu: 1. Zvolte si jakýkoliv dobrý skutek. 2. Uskutečníte vybraný dobrý skutek. 3. Zapíšete dobrý skutek jako inspiraci pro ostatní.  Bravo, primáni, dobrých skutků není nikdy dost!

Ve dnech 27. – 28. 6. proběhly dva sportovní dny a také exkurze jednotlivých tříd na nejrůznější místa v našem okolí.

V pátek 29. 6. skončil letošní školní rok krátkým setkáním v aule školy a předáváním vysvědčení. Takže hezké prázdniny, příjemné léto a na podzim zase na počtenou!

Podrobnosti k událostem si můžete přečíst na www.gymnp.cz, facebooku školy  (https://www.facebook.com/gymnp/ ) a na Instagramu pod uživatelským jménem gymnazium_sospg.     

 

  RNDr. Josef Křeček, Gymnázium a SOŠPg Nová Paka (s použitím textů Mgr. Pavla Matějovského, Mgr. et Mgr. Kristýny Rychlovské a s přispěním ostatních kolegů)

Doplňovací volby do školské rady - výsledek

přidáno: 28. 6. 2018 5:15, autor: Pavel Matějovský

Dne 21.6.2018 proběhly doplňovací volby do školské rady Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z řad rodičů žáků školy a zletilých žáků. Nejvíce hlasů ze šesti navrhovaných kandidátů získali  Mgr. Karla Fišarová a pan Roman Vik, oba se shodným počtem hlasů 47. Oba jmenovaní dnem 1.10.2018 nahradí ve funkci školních radních pana Alberta Králíčka a Ing. Jaroslava Kříže, kteří ve školské radě působí od roku 2015. 
                                                                                                       
                                                                                                Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Cykloturistický kurz 3. G

přidáno: 23. 6. 2018 10:55, autor: Vlasta Drábková   [ Aktualizováno 24. 6. 2018 3:06 uživatelem Kristýna Rychlovská ]

Cykloturistický kurz měl myslím si své místo v naší čtyřleté gymnaziální docházce. Ačkoli jsme (obzvláště někteří) sípali do kopce, proklínali učitele při výstupu na Kozákov nebo marně žadonili o svlažení vyprahlého hrdla kapkou pěkně vychlazené jedenáctky, řekla bych, že nás společný týden naplněný nejen pohybovými aktivitami zase o trochu více stmelil a všichni jsme si ho užili.
                                                                                                                                                                              Žofie Buchalová, 3. G
Pozn.: Coby třídní a češtinářka třeťáků v jedné osobě jsem se zvědavostí požádala všechny studenty, aby o svém týdnu na "cykláku" napsali krátký text. Nebylo žádné práce, která by byla nezajímavá. Většina z nich byla velmi vtipná, bohužel - také místy nepublikovatelná. Za všechny z nich jste si výše mohli přečíst stručné shrnutí, níže máte možnost získat dojem také díky fotografiím.
                                                                                                                                                                               Vlasta Drábková

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobro-Ta

přidáno: 22. 6. 2018 0:25, autor: Jan Honců   [ aktualizováno 22. 6. 2018 0:27 ]

U nás na g
ymnáziu v úterý 26. 6. najdete první stánek Dobro-Ty, kde za dobrotu neplatíte penězi, ale dobrým skutkem. Jak Dobro-Ta funguje? 1. Zvolte si jakýkoliv dobrý skutek. 2. Uskutečníte vybraný dobrý skutek. 3. Zapíšete dobrý skutek jako inspiraci pro ostatní. Věříme, že dobrý skutek opravdu uděláte, je to o důvěře. Iniciátoři akce: Jindřich Horák a Terka Jirásková (prima). #dobrokava #dobra-ta

Amabilky na Slovensku zazářily

přidáno: 21. 6. 2018 23:41, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 29. 6. 2018 3:57 ]

Teplé červnové počasí přímo vyzývá k cestování. Proto se i náš pěvecký sbor Amabile vydal na dlouhou cestu do „dalekého zahraničí“, na Slovensko, aby navázal na dlouholetou tradici výměnných družebních pobytů.

Cesta sboru směřovala do krásného lázeňského městečka Turčianske Teplice. V sobotu 16. června jsme dorazili ve 20 hodin na místo. Slovenští kolegové nás uvítali a ubytovali na Domově mládeže. Náročný a nabitý program začal nedělní dopolední zkouškou a pokračoval odpoledním koncertem ve zcela naplněném přírodním  městském amfiteátru. Zajímavostí je, že sbor zpíval při příležitosti oslav Dne otců, který má na Slovensku mnohem hlubší tradici než u nás. Již toto vystoupení vzbudilo obrovský ohlas, dokonce upoutalo pozornost místních médií. Lidé spontánně zastavovali na ulici sbormistryni A. Matějovskou i děvčata ze sboru a děkovali za krásné písničky.

V pondělí následoval koncert pro studenty místní pedagogické školy v městském kulturním středisku. Studenti si vyslechli písničky umělé i lidové, české i slovenské. Všichni  poslouchali s údivem a bez hnutí, zazněla slova typu „teda, těm to zpívá atd.“. Po písni "Love yourself" z repertoáru J. Biebera následoval bouřlivý standing ovation, který od vrstevníků potěšil o to víc. Se slovenskými spolužáky si Amabilky zazpívaly i tři společné písně, kromě jiného i lidové Kysuca a Černé oči. Odpoledne bylo zasvěcené zaslouženému relaxu v místním SPA centru, kde Amabilky vyzkoušely všemožné vodní atrakce i bazény s léčivou vodou. V úterý měli pro nás slovenští přátelé připravené velké překvapení, návštěvu nedaleké biofarmy a jízdu na koních. Této nabídky využily zpěvačky i někteří členové pedagogického doprovodu. No a po výborném obědě už nás čekala cesta zpět do Česka s mnoha krásnými zážitky. Děvčata navázala nová přátelství, pedagogové prohloubili a utužili ta stávající...

Co dodat...při setkání a dlouhých diskuzích s kolegy z družební školy jsme zjistili, že slovenské střední školství je ve velmi podobné situaci jako české. Roky strávené ve společném státě prostě dělají své...

Amabilky dokázaly své kvality a potvrdily si, že hodiny a hodiny tvrdé práce při nácviku písní ve sboru nebyly a nejsou marné. Ocenění slovenských přátel to jen potvrzuje. Lví podíl na úspěších sboru má samozřejmě sbormistryně Mgr. A. Matějovská a vysoce profesionální korepetitorka MgA. M. Chmelařová.

Už teď se těšíme na další setkání se slovenskými přáteli, které proběhne na podzim letošního roku, tentokrát na půdě naší školy.

                                                                                                                                                                        Jana KnapováNaši šachisté devátí nejlepší v ČR!!

přidáno: 21. 6. 2018 4:35, autor: Tomáš Dočekal   [ aktualizováno 21. 6. 2018 7:28 ]

Ve dnech 19. a 20. 6. 2018 se ve Zlíně konalo Mistrovství ČR školních týmů v šachu, kterého se zúčastnil i náš tým hrající ve složení Petr Fojt z kvarty a terciáni Tomáš Sucharda, Lukáš Kraus a Denis Dytrych.

Tento tým reprezentuje kategorii 6. až 9. tříd a v konkurenci 28 týmů z celé ČR nezklamal a skončil devátý!! Gratulujeme!

Podrobnější článek o celé akci včetně několika fotografií naleznete v příloze.

Mgr. Tomáš Dočekal

Volby do školské rady

přidáno: 13. 6. 2018 4:47, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 13. 6. 2018 4:53 ]

V souladu s volebním řádem proběhnou ve čtvrtek 21. 6. 2018 volby do školské rady Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Nová Paka, Kumburská 740, za zákonné zástupce a zletilé žáky na volební období od 1.10. 2018 do 30. 9. 2021.

Volby se uskuteční od 7,30 do 16,00 hodin na sekretariátu školy odevzdáním volebního lístku. Ten bude k dispozici na sekretariátu školy  v den konání voleb. Do školské rady budou zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.


S kandidaturou souhlasili tito zákonní zástupci žáků naší školy:

Mgr. Karla Fišarová  - zákonný zástupce (II.)

Roman Vik  - zákonný zástupce (IV.)

Roman Kubánek - zákonný zástupce (I.)

Michala Militká  - zákonný zástupce (1.A)

Petra Kosinová - zákonný zástupce (I.)

Patrik Ponikelský - zákonný zástupce (1.G)

Další kandidáty mohou zákonní zástupci a zletilí žáci navrhovat  do 15. 6. 2018 do 15,00 hodin na sekretariátu školy. Kandidáti musí s nominací souhlasit. Kandidátovi musí být v den voleb18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem žáka.

Tímto zdvořile žádám zletilé žáky a zákonné zástupce žáků o účast na těchto volbách.


Mgr. Pavel Matějovský

ředitel školy

Výlet do Německa - 1. 6. 2018

přidáno: 12. 6. 2018 1:13, autor: Marián Klapka

Psalo se datum 1. června 2018, když naše škola vyrazila na výlet do sousedního Německa.  A já jsem byla součástí školní výpravy, proto Vám teď vše převyprávím.

První karambol se nás potkal ještě před odjezdem. S kamarádkou jsme totiž zaspaly, zase. Začíná se stávat pravidlem, že naše skupinka dorazí k autobusu jako poslední. Naštěstí nás vzbudil náš „odvoz“ a my po spěšném zabalení nejnutnějších potřeb rychlostí blesku míříme ke gymplu. Tam na nás už všichni čekají, jako vždy. Jsou nám zkontrolovány doklady, pohodlně se usazujeme do sedaček žlutého autobusu a vyrážíme. Naším cílem je Orlí hnízdo, což je neoficiální název pro horské sídlo Adolfa Hitlera. Dále solný důl Berchtesgaden a díky brzkému odjezdu stihneme i horské jezero Königssee.

Po úmorné několikahodinové cestě jsme dorazili k jezeru Königssee. Půvab tamní přírody je sice pověstný, přesto se vám ho budu snažit popsat vlastníma očima. Byl to nádherný pohled. Pohled na jezero z malého přístavu, odkud se před vámi prostírá modravá vodní plocha, nad jezerem se vypínají horská skaliska a krásu korunuje zeleň stromů na březích. Do toho si představte skupinu Asiatů fotící naprosto vše a změť hlasů a jazyků kolem Vás. Jednoduše krása. U jezera jsme dostali čas se porozhlédnout po malebném okolí. Někteří se šli projít po cestě vinoucí se kolem jezera a vedoucí k chatě, od níž byl další skvostný výhled na jezero a přístav.

V určený čas jsme opustili parkoviště u jezera Königssee a vydali se dál. Náš kanárkově žlutý autobus nás dovezl k solnému dolu Berchtesgaden, který minulý rok oslavil 500 let od svého vzniku. Pro mě osobně byla návštěva  tohoto dolu asi největším zážitkem celého dne. Sice jsme si museli před sestupem do dolu obléci nepříliš slušivé a nepohodlné kombinézy (kvůli nízkým teplotám dole v dole), ale na intenzitě to zážitkům neubralo. Do solného dolu nás odvezl vláček, poté jsme se několikrát sklouzli po dřevěné skluzavce, svezli se výtahem a pluli na lodi po solné vodní ploše; část trasy jsme ovšem absolvovali po svých. Úžasné bylo, že veškerá informační videa a výklad jsme měli k dispozici v rodném jazyce, takže jsme všemu rozuměli a leccos si i zapamatovali. Solný důl byl fascinující a prohlídkový okruh byl velmi sofistikovaně vytvořen, byla jsem naprosto okouzlená.

Bohužel jsme doly museli opustit a putovat dál. Posledním bodem v programu tohoto krásného dne bylo Orlí hnízdo. Jak nejspíš mnozí z Vás vědí, bylo to horské sídlo Adolfa Hitlera, ten ale na vrcholku absolvoval asi jen 14 návštěv, jelikož se obával bombardování (nepřátelští letci se opravdu snažili toto místo zasáhnout). A můj dojem upřímně? Mě na tomto místě nejvíce děsila informace o míře převýšení (700 m), protože jízda speciálním autobusem představovala pohromu pro můj žaludek. Na vrchol jsme vyjeli po 20 minutách, které pro mě byly utrpením. Úplně nahoru se však autobusem nedostanete. Musíte projít 124 metrovým tunelem k výtahu vedoucímu středem hory, který Vás dopraví na samotný vrchol a hravě zdolá dalších 124 metrů. Když vystoupíte a vyjdete ven z chaty, ohromí vás výhled na alpské údolí i strmé štíty hor. Tedy pokud se vám kolem nepřevaluje mlha, jako se to stalo nám. Kdyby nebylo všudypřítomných davů lidí, bylo by to celé dokonalé. Výhled byl famózní a mě klesla brada. Najednou jsem pochopila, proč lidé lezou na vršky skal jištěni jen provazy: pro ten výhled to člověk udělá. Všichni tušíte, že na tomto místě vznikly spousty, ale opravdu spousty fotografií.

 Zde, na Orlím hnízdě, nás potkala druhá komplikace. Asi dvanáct členů naší skupiny (včetně našich profesorek!) podcenilo hordu lidí, která se ve vlnách valila všude kolem nás. Nebyli jsme příliš prozíraví a mysleli jsme si, že námi rezervovaný autobus na cestu dolů stíháme. Avšak opak byl pravdou. Když jsme spěšně zamířili k výtahu, všude kolem se najednou vyrojila hromada lidí, kteří chtěli taktéž pryč. A co teď? Čekali jsme a zděšeně sledovali čas. Stihneme to, musíme, prostě v tunelu poběžíme, ale autobus nám neujede! V to jsme úpěnlivě doufali, jenže marně. Sice jsme se nahrnuli do výtahu a rychle proběhli tunelem, autobus už byl ale fuč…

 Co se dělo dál? Vyčkali jsme příjezdu dalších autobusů, zdárně dojeli k našemu autobusu a vyrazili domů. Po dlouhé a náročné cestě jsme okolo půlnoci dorazili před náš vzdělávací ústav. Všichni jsme byli spokojení a naše touha po cestování byla na kratičký moment uspokojena. Výlet byl jednoznačně krásný, dokonce jsme vzdor předpovědi měli příznivé počasí a pláštěnka nám v batohu jen zabírala místo. Naštěstí.

Kam se vydáme příště?

 

Karolína Roudná, 2.G

Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Eggkubismus - kouzlo různých úhlů pohledu

přidáno: 10. 6. 2018 9:20, autor: Kristýna Rychlovská

Na hodinách výtvarné výchovy se studenti zabývali kubismem. Přijďte si vyzkoušet kouzlo různých úhlů pohledu do 1. patra, kde jsou dílka vystavena. 

Miloš Šolc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poltergeist v hudebce!!!

přidáno: 6. 6. 2018 22:33, autor: Stanislav Bendl   [ aktualizováno 6. 6. 2018 22:35 ]


Úmorné vedro posledních dnů na naší škole rozčeřila  událost vpravdě mimořádná. Včera,  6.6. 2018, byl v magickém čase 11.11 zaznamenán v rámci výuky HN  ve 2.A v učebně 63 paranormální jev. Zmíněný fenomén se projevil v podobě světelné bytosti, která už už hodlala transformovat a  sestoupit ze stěny učebny č. 61 přímo do řad přítomných hudbymilovných peďaček (že by měl hudební sluch?). Není divu, že slabší povahy z řad studentek 2.A již téměř omdlévaly, ale čacká vyučující,  prof. Alena Matějovská, nelenila a ihned povolala k zásahu kolemjdoucí hlídku sdružení Krotitelé duchů (konkrétně mou osobu). 

Poltergeist poté okamžitě pochopil, že zde mu pšenka nepokvete, začal se víceméně rozplývat (viz fotodokumentace), až nakonec teleportoval neznámo kam (nějaké stopy byly zaznamenány při večerním požáru v Londýně). 

Vyzýváme všechny studenty i učitele: „Buďte i nadále bdělí, Poletrgeist nikdy nespí!“ Krotitelé duchů s.r.o. nad vámi budou i nadále bdít.. 

Stanislav Bendl

1-10 of 1736