2. kolo přijímacího řízení

přidáno: 10. 5. 2015 21:57, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Termín podání přihlášek: do 18. 5. 2015


Obor: Osmileté gymnázium - počet volných míst: 3
Obor: Čtyřleté gymnázium - počet volných míst: 4


Termín konání zkoušky: 25. 5. 2015


Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia

1. Hodnocení předchozího vzdělání      max. 100 bodů

    - za 0,1 budou odečteny 2 body, (tj. průměr 1,0 =100 bodů, 1,1 = 98 b, 1,2 = 96 b, atd.)

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí  5. ročníku. 

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze

    k výsledkům v těchto předmětech: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda,

    vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní výchova.

2. Písemná zkouška z českého jazyka               -  max. 50 bodů

3. Písemná zkouška z matematiky                     -  max. 50 bodů 

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

    - za umístění na 1. - 3. místě v krajských nebo vyšších kolech školních znalostních  

      postupových soutěží (olympiády, přehlídky,...) – 10 bodů  (nutno doložit)

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení minimálně 100 bodů.

Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

1.      vyšší součet bodů z testů ( M + ČJ )

2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyk (průměr)Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

1.  Hodnocení předchozího vzdělávání - max. 100 bodů

    - za 0,1 budou odečteny 2 body, (tj. průměr 1,0 =100 bodů, 1,1 = 98 b, 1,2 = 96 b, atd.)

    - za jednu dostatečnou bude odečteno 30 bodů, za dvě 50 bodů, za tři a více 100 bodů

    - za nedostatečnou bude odečteno 200 bodů

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.  

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům 

     v těchto předmětech: ČJ, cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M, HV, VV, TV.

2. Test z matematiky - max. 50 bodů

3. Test z českého jazyka - max. 50 bodů

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

    - za umístění na 1. - 3. místě v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích

      typu A (předmětové soutěže), vyhlašovaných MŠMT (nutno doložit) – 10 bodů

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení minimálně 100 bodů.

Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

1.      vyšší součet bodů z testů (ČJ + M)

2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyky (průměr)

Comments