2. kolo přijímacího řízení

přidáno: 9. 5. 2016 2:08, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 9. 5. 2016 2:11 ]

Ředitel školy vyhlašuje, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

Obor: Čtyřleté gymnázium - počet volných míst: 5

Termín podání přihlášek: do 13. 5. 2016
Termín konání zkoušky: v pátek 20. 5. 2016

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

1.  Hodnocení předchozího vzdělávání - max. 100 bodů

    - za 0,1 budou odečteny 2 body, (tj. průměr 1,0 =100 bodů, 1,1 = 98 b, 1,2 = 96 b, atd.)

    - za jednu dostatečnou bude odečteno 30 bodů, za dvě 50 bodů, za tři a více 100 bodů

    - za nedostatečnou bude odečteno 200 bodů

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.  

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům 

     v těchto předmětech: ČJ, cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M, HV, VV, TV.

2. Test z matematiky - max. 50 bodů

3. Test z českého jazyka - max. 50 bodů

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

    - za umístění na 1. - 3. místě v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích

      typu A (předmětové soutěže), vyhlašovaných MŠMT (nutno doložit) – 10 bodů

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení minimálně 100 bodů.

Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

1.      vyšší součet bodů z testů (ČJ + M)

2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyky (průměr)


Comments