2. kolo přijímacího řízení

přidáno: 15. 5. 2017 3:57, autor: Marián Klapka

Ředitel školy vyhlašuje, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

7941-K/41 Gymnázium   -  čtyřleté studium            –   5 volných míst

 

Termín konání: 30. května 2017

Přihlášky: do 22. května 2017

 

Kritéria přijímacího řízení - 7941-K/41 Gymnázium   -  čtyřleté studium

1.  Hodnocení předchozího vzdělávání - max. 50 bodů

    - za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 =50 bodů, 1,1 = 49 b, 1,2 = 48 b, atd.)

    - za jednu dostatečnou bude odečteno 15 bodů, za dvě 25 bodů, za tři a více 50 bodů

    - za nedostatečnou bude odečteno 100 bodů

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.  

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům 

     v těchto předmětech: ČJ, oba cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M.

2. Test z matematiky - max. 50 bodů

3. Test z českého jazyka - max. 50 bodů

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

    - za umístění na 1. - 3. místě v okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích

      typu A (předmětové soutěže) akreditovaných MŠMT – max. 10 bodů (nutno doložit)

      (1 umístění – 5 bodů, 2 a více umístění – 10 bodů)

 

Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

1.      vyšší součet bodů z testů (ČJ + M)

2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyky (průměr)

 

 

Comments