ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

2. kolo přijímacího řízení na gymnázium

přidáno: 25. 4. 2014 2:27, autor: Pavel Matějovský

Ředitel školy vyhlašuje, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

7941-K/81 Gymnázium   -  osmileté studium - 1. ročník         7 volných míst

7941-K/81 Gymnázium   -  osmileté studium - 5. ročník (paralelní s 1. ročníkem čtyřletého studia)
                                                                                              – 12 volných míst

 

Termín konání:  12. května 2014

Přihlášky: do 2. května 2014

 

Kritéria přijímacího řízení - 7941-K/81 Gymnázium   -  osmileté studium - 1. ročník

 

1. Hodnocení předchozího vzdělání -  max. 25 bodů

  - za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 =25 bodů, 1,1 = 24 b, 1,2 = 23 b, atd.)

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí  5. ročníku. 

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze

    k výsledkům v těchto předmětech: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda,

    vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní výchova.

2. Písemná zkouška z českého jazyka            -  max. 25 bodů

3. Písemná zkouška z matematiky                 -  max. 25 bodů

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

    - za umístění na 1. - 3. místě v krajských nebo vyšších kolech školních znalostních  

      postupových soutěží (olympiády, přehlídky,...) – 10 bodů  (nutno doložit)

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení minimálně 40 bodů.

Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

1.      vyšší součet bodů z testů M + ČJ

2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyk

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení - 7941-K/81 Gymnázium   -  osmileté studium - 5. ročník
                                                  (paralelní s 1. ročníkem čtyřletého studia)
                                   

1.  Hodnocení předchozího vzdělávání - max. 100 bodů

    - za 0,1 budou odečteny 2 body, (tj. průměr 1,0 =100 bodů, 1,1 = 98 b, 1,2 = 96 b, atd.)

    - za jednu dostatečnou bude odečteno 30 bodů, za dvě 50 bodů, za tři a více 100 bodů

    - za nedostatečnou bude odečteno 200 bodů

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.  

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům 

     v těchto předmětech: ČJ, cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M, HV, VV, TV.

2. Písemná zkouška z českého jazyka            -  max. 100 bodů

3. Písemná zkouška z matematiky                 -  max. 100 bodů

4. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

    - za umístění na 1. - 3. místě v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích

      typu A (předmětové soutěže), vyhlašovaných MŠMT (nutno doložit) – 10 bodů

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení minimálně 100 bodů.

Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

1.      vyšší součet bodů z testu ČJ + M

2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyky (průměr)

Comments