2. místo v soutěži Program podpory etické výchovy na ZŠ a SŠ pro rok 2019

přidáno: 14. 11. 2019 2:22, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 18. 11. 2019 1:40 ]
    V pondělí 11. 11. 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků programu podpory etické výchovy. Naše škola získala 2. místo. V soutěži jsou oceňovány školy, které zařazují etickou výchovu do školních osnov. Slavnostní předání ceny proběhlo v Senátu PČR v Praze za účasti předsedkyně fondu Nadace Josefa Luxe Věry Luxové, europoslankyně Michaely Šojdrové a pod patronací senátorky Šárky Jelínkové. Ocenění pro naši školu převzal ředitel školy Pavel Matějovský.
Součástí programu byl i seminář zástupců zúčastněných škol, při kterém si pedagogové předali své poznatky a zkušenosti s výukou etické výchovy.
Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především formou zážitku. Není tedy filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým nástrojem, kterým je možné u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnosti učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby.
Projekt etické výchovy je také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálně - patologickým jevům.

Šárka Horáková


Comments