3D aneb Den důležitých darování

přidáno: 9. 2. 2015 6:22, autor: Marián Klapka

Milí studenti,
blíží se 18. únor, tedy plánovaný projektový den. Tentokrát strávíme 4 vyučovací hodiny tohoto dne
v náručí etické výchovy (pozor – nezaměňujte s etiketou!!!).
Vaši pedagogové, studenti a odborníci z praxe pro vás připravili velmi pestrou ochutnávku rozsahu etiky v našem životě.
Setkáte se s etickými aspekty v umění, školství, sportu, medicíně, v oblasti médií, finančnictví, podnikání a internetu. Vyšší ročníky gymnázia a studenti pedagogické školy zhlédnou divadelní představení Husička a pak společně s vyučujícími češtiny, dějepisu a ZSV budou diskutovat o dané problematice.
Podrobné informace k organizaci dne a anotace k jednotlivým programům najdete na panelech v 1. poschodí školy.
Přijďme, vnímejme a podarujme se vzájemně!
                                                                                                                              Za organizátory Š. Horáková


Comments