ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

8. kolo Přírodovědné ligy - finišujte!

přidáno: 23. 3. 2011 12:35, autor: Josef Křeček
Už jen několik dní máte na zaslání řešení 8. kola Přírodovědné ligy. Kolo končí o půlnoci z 29. na 30.3.2011. Po tomto kole se pořadí uzavře a bude vyhlášeno 15 finalistů, kteří se 5.4. utkají ve finálové Přírodovědné lize mistrů.

Připomeňme si zadání 8. kola:

Zadání 8. kola Přírodovědné ligy 2010/11 se třemi speciálními prémiemi

Hliník se odstěhoval do Humpolce

 

Proslulá hláška z filmu Marečku, podejte mi pero! uvedla téma posledního kola základní části letošní Přírodovědné ligy. Ano, tímto tématem bude 13. prvek periodické soustavy prvků, hliník.

 

Jak dobře víme, hliník, latinsky Aluminium, chemická značka Al, je neušlechtilý, stříbřitě šedý kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý. Vyniká malou hustotou (2700 kg/m3, což je téměř třikrát méně, než např.hustota železa) a v přírodě se vyskytuje výhradně ve formě sloučenin. Jeho hlavní rudou je bauxit s chemickým složením Al2O. n H2O. Hliník je po kyslíku a křemíku třetím nejvíce zastoupeným prvkem zemské kůry (obsah cca 8 %).

 

A po krátkém přestavení hlavního hrdiny už naše soutěžní úkoly:

  1. Kolik by měřila za normálních podmínek hrana krychle z čistého hliníku o hmotnosti 1 kg? (20 bodů)
  2. Kolik kg hliníku lze získat z 1 tuny bauxitu, uvažujeme-li jeho průměrné složení Al2O. 2 H2O a další příměsi v něm obsažené zanedbáváme? (20 bodů)
  3. Proč je hliník na vzduchu odolný proti korozi? (10 bodů)
  4. Čím kromě objevu hliníku ještě proslul dánský fyzik Hans Christian Oersted? (10 bodů)
  5. Jedním z využití hliníku je i výroba kovů tzv. aluminotermií. Napiš a správně uprav chemickou rovnici výroby chromu aluminotermií z oxidu chromitého a vypočti, kolik hliníku je třeba k výrobě 1 kg chromu. (za rovnici 5 bodů, za výpočet 15 bodů)
  6. Podle názoru některých lékařů může být zvýšený výskyt hliníku v krvi příčinou vzniku jednoho závažného onemocnění. Kterého? (10 bodů)
  7. Ve kterém městě na území bývalého Československa probíhala od roku 1953 až do r. 1998 výroba hliníku a ze které země se pro tyto účely dovážel bauxit?

 

A teď pozor!!! Následují prémiové otázky. Za správné zodpovězení každé z nich můžete získat až 30 % ze svého základního bodového zisku za úlohu (bez rychlostní prémie), tedy celkem až 90 bodů! Celkem tedy v tomto kole můžete získat až 202 bodů!

 

PRÉMIOVÁ OTÁZKA č. 1: K jaké významné události související s HLINÍKEM došlo 22.9.2006?

 

PRÉMIOVÁ OTÁZKA č. 2: V 19. století vytvořili dva čeští přírodovědci Jan Svatopluk Presl (1791 – 1849) a Karel Slavoj Amerling (1807 – 1884) originální české názvy prvků, z nichž se mnohé ujaly, některé však přece jen ano. V pomyslné české periodické tabulce (kdyby v té době existovala) bychom tak kolem roku 1850 mohli najít např. prvek kazík se značkou K (dnes fluor, F), buřík se značkou Bu (dnes mangan, Mn) nebo ďasík se značkou Da (dnes kobalt, Co). Jak se podle Presla jmenoval hliník a jakou měl značku?

 

PRÉMIOVÁ OTÁZKA č. 3: Jak se opravdu jmenoval student Mareček z filmu Marečku, podejte mi pero! (nápověda: hrál ho Ladislav Smoljak) a který herec hrál ve filmu Hliníka?  

 

Pozor, prémie u otázek č. 2 a 3 obdržíte jen při zodpovězení obou jejich částí!

 

Řešení zasílejte do 29.3.2011 na adresu josef.krecek@gymnp.cz nebo odevzdávejte přímo osobně autorovi úlohy.

 

Mnoho zábavy při řešení a pořádný bodový příděl vám přeje autor úlohy

                                                                                                            Josef Křeček

 
Comments