Adaptační kurz 1.G

přidáno: 22. 9. 2017 3:42, autor: Marián Klapka
     Se začátkem nového školního roku přispěchal naproti i očekávaný adaptační kurz, který nám odstartoval první ročník na gymnáziu. Ve středu dne 6. 9. 2017 se naše třída  - 1.G -  vydala na první společný pobyt; ten nám velmi usnadnil přechod na novou školu.

      Naším zázemím nám po celé tři dny bylo rekreační středisko Homole, v němž jsme všechen čas trávili pospolu. Tento kurz nám byl skvělou příležitostí seznámit se navzájem a umožnil nám poznat se více a jinak, než nám dovolí přestávky ve škole. Kurzem nás provázely paní profesorka třídní Kerhartová a paní profesorka Knapová, jimž vděčíme za skvělý pestrý program a hlavně za plno zábavných aktivit, které nám průběh kurzu velmi zpříjemnily. Tyto aktivity se zaměřovaly především na vzájemné poznávání, utvoření a posílení celého kolektivu, dosažení vzájemné spolupráce a také na možnost snáze nalézt své místo ve skupině. Aktivity často prověřovaly i naši fyzickou zdatnost, občas také psychickou odolnost. Díky všem těmto okolnostem jsme se hravě vyhnuli problémům s adaptací na nové podmínky  i nežádoucím problémům. Není tedy divu, že jsme se v takovém množství společných aktivit dokázali rychle sjednotit. Mimo jiné jsme také měli spoustu volného času, který jsme věnovali společenským hrám a především míčovým sportům - přehazované i volejbalu. Enormní zájem jsme ovšem projevili i o sbírání hub. Houbařů se mezi námi našel opravdu hojný počet a této aktivity jsme se zhostili s vervou. Adaptační kurz jsme si skutečně naplno užili. Zážitky nám nepřekazila ani nepřízeň počasí, která nás po celý čas doprovázela.

     Na Homoli jsme přijížděli jako jednotliví žáci, vraceli jsme se ovšem jako jedna třída, jedna skupina, jeden velký kolektiv. Z adaptačního kurzu si odnášíme spoustu vzpomínek, na které budeme jistě vždy rádi s úsměvem vzpomínat.

                                                                          

Michaela Neumanová, 1.G
Comments