Akce Matematicko-fyzikální fakulty (MFF UK) pro středoškoláky v nejbližším období

přidáno: 17. 3. 2015 12:22, autor: Josef Křeček
 MatfyzFEAT -- MFF UK vyhlašuje grantovou soutěž pro mladé studentské
    týmy i jednotlivce. Cílem je podpořit zájem jednotlivců i kolektivů
    talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku tím, že připraví a realizují
    jednoduché výukové experimenty. Realizace a výroba zajímavých
    (a zároveň jednoduchých) experimentálních pomůcek z fyziky bude
    finančně podpořena do výše až 19 tis. Kč.

    http://matfyzfeat.mff.cuni.cz/

  * V letošním roce si připomínáme 100 let obecné teorie relativity.
    MFF UK k tomuto výročí připravila cyklus 12 přednášek o klíčových
    konceptech současné fyziky od klasické mechaniky po relativitu
    a kvantovou teorii. Přednášky pokračují až do května.

    http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-dobro/
    https://www.youtube.com/user/UniKarlova

  * Programátorská soutěž Kasiopea 2015 -- online soutěž pořádaná
    Korespondenčním seminářem z programování (KSP) proběhne o víkendu
    21.-22. 3.  Řešitelé poměří své síly v praktickém řešení
    algoritmických úloh. Na nejlepší z nich budou čekat věcné ceny.
    Soutěž je mimo jiné vhodná jako příprava na ústřední kolo
    Matematické olympiády kategorie P.

    http://ksp.mff.cuni.cz/akce/kasiopea/

  * Jarní soustředění KSP -- stále máme volná místa na tradiční
    akci Korespondenčního semináře z programování, která seznamuje
    středoškoláky (a také pokročilé základoškoláky) se základy
    programování a algoritmického myšlení.

    http://ksp.mff.cuni.cz/viz/jarni
Comments