Akce Rok světla na TU Liberec

přidáno: 20. 12. 2015 4:54, autor: Josef Křeček

Poslední předvánoční školní den se několik žáků naší školy rozhodlo strávit den vědou. Namísto účinkování na školní akademii na popud pana profesora Křečka a Technické univerzity v Liberci žáci vyrazili na celosvětově pořádanou akci Rok světla 2015, která se konala ve spolupráci Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií  TU v Liberci.

Časně ráno skupinka našich žáků přisedla do autobusu ke studentům Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, kteří byli následně dopraveni na místo – Technická univerzita v Liberci. Při příjezdu je čekalo milé uvítání v podobě slavnostního zahájení v aule a krátké řeči rektora Univerzity prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse. Následovala krátká přednáška o významu fotoniky a optiky v životě člověka a zároveň vysvětlení, proč je právě tento rok výročním od pořadatele této akce ředitele výzkumného centra TOPTEC Ing. Víta Lédla, Ph. D.

Dopoledne byl pro návštěvníky přichystán program v podobě dvou populárně naučných přednášek od významných vědců na poli optiky a fotoniky – pana Ing. Petra Jákla, Ph.D. o optické manipulaci a dále pak pana prof. Ing. Eduarda Hulicia, CSc. o Nobelově ceně za fyziku udělené v roce 2014, která byla udělena právě za významný výzkum na poli optiky a fotoniky. Po těchto dvou vyčerpávajících, avšak skvělých přednáškách přišel zástupce z řad zaměstnanců Univerzity doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. obohatit studentům vědomosti ohledně Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL a tím tak i nalákat žáky ke studiu na této fakultě.

Dalším překvapením a velikým plus byl oběd zdarma v podobě bagety nebo jiných pochutin, kterými se mohli studenti občerstvit, a které si pro ně TUL připravila. Dále bylo téměř tři sta studentů rozděleno do pěti skupin, které absolvovaly prohlídky výzkumných laboratoří s názornou ukázkou a výkladem k tomu. Čekala na ně fyzikální show, kde si profesoři fakulty připravili na ukázku zajímavé pokusy, o kterých žáci neměli téměř zdání, ukázka fungovaní laserů a měření pomocí něj, výroba a výzkum nanomateriálů a další.

Nakonec, jak už to tak bývá, zbýval jen návrat studentů domů. Jistě si z tohoto nezapomenutelného dne odvezli spoustu nových vědomostí a příjemných zážitků.

Adéla Frýbová, 4. G 
Comments