Anglická konverzační soutěž 2014/2015

přidáno: 7. 1. 2015 2:15, autor: Jana Budinská

Ve dnech 19. - 22. 1. 2015 již tradičně proběhnou školní kola AKS. Přečtěte si podmínky účasti a hlaste se u svých vyučujících anglického jazyka.

Těšíme se na vaši hojnou účast! Kabinet AJ

Kategorie I. (prima, sekunda) – pondělí 19. 1. 2015, 3.-4. hod., uč. 6

1.      Listening, Use of English - jednoduchý poslech a test

2.      Responding – reakce studentů na jednoduché otázky či podněty poroty

3.      Speaking - každý student bude nejprve samostatně mluvit na jedno z témat a poté povede o                 tématu rozhovor se členy poroty

4.      Describing a picture

Témata pro konverzaci:         

Ø  ME AND MY FAMILY

Ø  MY BEST FRIEND

Ø  MY DAY

Ø  MY HOBBIES, FREE TIME

Ø  MY TOWN, MY HOME

Ø  MY SCHOOL

 

Kategorie II. (tercie, kvarta) – čtvrtek 22. 1. 2015, 1.-2. hod., uč. 6

        1. Test
            a) Use of English – vocabulary, cloze test
            b) Listening comprehension test
        2. Conversation –speaking about a chosen topic
        3. Describing a picture
        4. Role-play – dvojice studentů si vylosuje jednu situaci, v níž bude mít každý svou roli, a tu bez přípravy předvede

Témata pro konverzaci:

Ø  MY FAMILY AND FRIENDS

Ø  MY TOWN, MY VILLAGE, THE REGION WHERE I LIVE

Ø  DAILY PROGRAMME, MY STUDIES AND FUTURE PLANS

Ø  MY LEISURE TIME, HOBBIES

Ø  TRAVELLING, HOLIDAYS

Ø  FOOD, MEALS

Ø  HEALTH, KEEPING FIT

Ø  WEATHER, ENVIRONMENT

 

Kategorie III. (kvinta – septima, 1.G – 3.G, 1.A – 3.A)

úterý 20. 1. 2015, 1.-3. hod., uč. 6

            1.  Test

a) Use of English – vocabulary, cloze test

b) Listening comprehension test

            2.  Conversation –speaking about a chosen topic

   3.  Describing a picture

            4.  Role-play

 

Topics for conversation:

Ø    Family, family life

Ø    School and education

Ø    Friends, young people´s lifestyle

Ø    Leisure time, hobbies

Ø    Travelling, holidays

Ø    My town, village, city and region where I live

Ø    Social problems

Ø    Environmental problems

Ø    Media

Ø    My daily routines, studies and future career

Ø    Food, meals, eating out. Health and keeping fit

Ø    Culture, theatre, cinema, music, art

Ø    The English-speaking countries


 

Comments