Anglická konverzační soutěž letos proběhne již v prosinci!

přidáno: 29. 11. 2019 1:50, autor: Radka Ponikelská

Ve dnech 9. - 17. 12.  2019 již tradičně proběhnou školní kola AKS. Přečtěte si podmínky účasti a hlaste se u svých vyučujících anglického jazyka.

Těšíme se na vaši hojnou účast! Kabinet AJ


Kategorie I. (prima, sekunda) – čtvrtek 12. 12. 2019, 1.-2. hod., uč. 6

1.      Listening, Use of English - jednoduchý poslech a test

2.      Responding – reakce studentů na jednoduché otázky či podněty poroty

3.      Speaking - každý student bude nejprve samostatně mluvit na jedno z témat a poté povede o tématu rozhovor se členy poroty

4.      Describing a picture

Témata pro konverzaci:         

-          ME AND MY FAMILY

-          MY BEST FRIEND

-          MY DAY

-          MY HOBBIES, FREE TIME

-          MY TOWN, MY HOME

-          MY SCHOOL

 

Kategorie II. (tercie, kvarta) – pondělí 9. 12. 2019, 1.-2. hod., uč. 6

        1. Test
            a) Use of English – vocabulary, cloze test
            b) Listening comprehension test
        2. Conversation –speaking about a chosen topic
        3. Describing a picture
        4. Role-play – dvojice studentů si vylosuje jednu situaci, v níž bude mít každý svou roli, a tu bez přípravy předvede

Témata pro konverzaci:

-          MY FAMILY AND FRIENDS

-          MY TOWN, MY VILLAGE, THE REGION WHERE I LIVE

-          DAILY PROGRAMME, MY STUDIES AND FUTURE PLANS

-          MY LEISURE TIME, HOBBIES

-          TRAVELLING, HOLIDAYS

-          FOOD, MEALS

-          HEALTH, KEEPING FIT

-          WEATHER, ENVIRONMENT

 

Kategorie III. (kvinta – septima, 1.G – 3.G, 1.A – 3.A) úterý 17. 12. 2019, 1. -3. hod., uč. 5, 6

            1.  Test

a) Use of English – vocabulary, cloze test

b) Listening comprehension test

            2.  Conversation –speaking about a chosen topic

            3.  Describing a picture

            4.  Role-play

 

Topics for conversation:

-          Family, family life

-          School and education

-          Friends, young people´s lifestyle

-          Leisure time, hobbies

-          Travelling, holidays

-          My town, village, city and region where I live

-          Social problems

-          Environmental problems

-          Media

-          My daily routines, studies and future career

-          Food, meals, eating out. Health and keeping fit

-          Culture, theatre, cinema, music, art

-          The English-speaking countries

Comments