ANGLICKÁ KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ

přidáno: 11. 1. 2011 6:06, autor: Radka Ponikelská   [ aktualizováno 11. 1. 2011 6:10 ]

V příštím týdnu proběhnou školní kola anglické konverzační soutěže v těchto kategoriích:

1.       kategorie ( třídy PRIMA a SEKUNDA )                                             pondělí  17. 1 . 2011

2.       kategorie ( třídy TERCIE a KVARTA )                                               úterý     18. 1. 2011

3.       kategorie ( třídy KVINTA, SEXTA, SEPTIMA,

                           1. G, 2.G, 3.G, 1. A, 2. A, 3. A )                                   čtvrtek   20. 1. 2011

Čas konání bude upřesněn.

Zájemci hlaste se u svých vyučujících anglického jazyka nebo v kabinetě AJ ( č. 9)

Těšíme se na hojnou účast.                                                                                     

Vyučující AJ

Comments