Anketa: Kam byste chtěli jet na exkurzi Přírodovědné ligy 2014?

přidáno: 29. 4. 2013 22:47, autor: Josef Křeček
Realizační tým Přírodovědné ligy vypisuje anketu na téma Kam byste chtěli jet na exkurzi Přírodovědné ligy 2014? Příští ročník Přírodovědné ligy je jubilejním desátým ročníkem. Jako každoročně bude zakončen exkurzí pro úspěšné soutěžící (letos byla naším cílem jaderná elektrárna Temelín). O cíli exkurze 2014 můžete rozhodnout vy sami v této anketě, a to ve dvou fázích:

1. Až do 31.5.2013 můžete na adresu josef.krecek@gymnp.cz psát své návrhy na cíl exkurze Přírodovědné ligy 2014. Tento cíl by měl splňovat následující požadavky:
  • měl by souviset s přírodovědnou resp. technickou tematikou
  • měl by být dostupný autobusem tak, aby cesta tam, vlastní exkurze a cesta zpět proběhly během jediného dne
  • finanční náklady na exkurzi by měly být reálné (např. neměly by přesáhnout náklady letošní exkurze do Temelína, které činily cca 16 000 Kč za dopravu)
Realizační tým PL si vyhrazuje právo vyřadit návrhy nesplňující výše uvedené požadavky a naopak přiřadit návrhy vlastní.

2. Od 1.6. do 20.6. 2013 proběhne hlasování, v němž bude z navržených cílů vybrán jediný formou elektronické ankety, která bude zaslána všem účastníkům letošní Přírodovědné ligy ( s výjimkou letošních maturantů) a všem, kteří v prvním kole výběru pošlou svůj návrh.

Toto "výběrové řízení" na cíl exkurze Přírodovědné ligy 2014 bude platné, sejde-li se nejméně 5 návrhů a bude-li v následném hlasování z těchto návrhů vybírat nejméně 20 účastníků ankety. Pokud nebudou naplněny tyto počty, rozhodne o cíli exkurze PL 2014 Realizační tým.Comments