Ať žijí pohádky!

přidáno: 12. 4. 2015 3:57, autor: Stanislav Bendl
Pro změnu ještě jedna literární soutěž!

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně,
Nadační fond Jičín – město pohádky
a časopis Pastelka
vyhlašují v rámci jubilejního 25. ročníku festivalu Jičín - město pohádky
literární soutěž na téma: 
                          „Ať žijí pohádky!“
Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let.
Do soutěže zasílejte veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání 2 kopií v papírové podobě a 1 v elektronické formě). Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám Pavla Jonáka, e-mail: jonak@knihovna.jicin.cz

Rozsah: maximálně dvě stránky A4.

Každá práce musí být opatřena jménem, adresou, rokem narození autora, třídou a e-mailovou adresou (soukromou nebo školy). Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy (nenahrazuje však nacionále autora).

Soutěžní práce zasílejte do 29. 5. 2015.

Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz a http://www.pohadka.cz. 
Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem, Cenou pohádkového Jičína a cenou časopisu Pastelka.
Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování a dramatizaci své pohádky. Zaslané práce se nevracejí.
Comments