Bohatá nabídka "matfyzu"

přidáno: 31. 8. 2015 12:48, autor: Josef Křeček
Také v právě začínajícím školním roce nabízí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) řadu akcí pro středoškoláky i žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jsou to především následující akce:

Den otevřených dveří - 26.11.2015 (http://mff.cuni.cz/dod)
Jeden den s fyzikou - 11.2.2016 (http://mff.cuni.cz/jdf)
Vědohraní aneb Den dětí na MFF (http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani)
Jeden den s informatikou - 29.9.2015 (http://mff.cuni.cz/jdi)
Jedna noc s informatikou a matematikou (http://mff.cuni.cz/jnim)
Gaudeamus 2015 - Brno (http://gaudeamus.cz)
Guadeamus 2016 - Praha (http://gaudeamus.cz)
Soutěž Fyziklání online - 2.12.2015 (http://online.fyziklani.cz)
Robotický den - červen 2016 (http://robotickyden.cz)
Matematická soutěž pro SŠ Náboj - 15.4.2016 (http://math.naboj.org)
Fykosí Fyziklání - 12.2.2016 (http://fyziklani.fykos.cz )
Matematická soutěž MASO pro ZŠ - 9.11.2015 (http://maso.mff.cuni.cz)
Soutěž Náboj Junior - pro ZŠ - 20.11.2015 (http://junior.naboj.org)
Matematický korespondenční seminář  (http://mks.mff.cuni.cz)
Fyzikální korespondenční seminář FYKOS (http://fykos.cz )
Korespondenční seminář z programování (http://ksp.mff.cuni.cz)

Toto je výběr pouze těch nejdůležitějších akcí MFF UK. Kompletní přehled můžete najít v papírové podobě u RNDr. Josefa Křečka v kabinetě č. 16, dále na adrese http://mff.cuni.cz  . Aktuální informace a akce formou Google kalendářů naleznete na http://ovvp.mff.cuni.cz .
Comments