Březen 2015 na Gymnáziu a SOŠPg aneb Jedeme naplno!

přidáno: 7. 4. 2015 2:18, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 7. 4. 2015 2:20 ]

·         2.3. skončilo 5. kolo Přírodovědné ligy (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/celkoveporadiprirodovedneligy20142015po5kole )

·         2.3. – 6.3. proběhl lyžařský kurz třídy sekundy ve Špindlerově Mlýně (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/sekundazpetzhor )

·         3.3. – v krajském kole Olympiády v německém jazyce obsadila Klára Kotyková (kvarta) ve II. kategorii 3. místo a Karolína Nosková z téže třídy 4. místo,  ve III. kategorii pak skončila Valerie Voroniuk (septima) na 5. místě (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/dalsiuspechynasichzakuavnemeckemjazyce )

·         3.3. se vybraní studenti zúčastnili workshopu Film  a reklama

·         3.3. také začalo 6. kolo Přírodovědné ligy, tentokrát na téma SCIENCE FICTION (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/zadani6kolaprirodovedneligy20142015sciencefictionnemusibytvzdytakuplnefictionautorjosefkrecek )

·         5.3. – okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna v K-klubu v Jičíně, naši školu reprezentovali ve 3. kategorii Jan Cogan z primy a ve 4. kategorii Richard Králiček z tercie (postoupil do krajského kola) a Karolína Nosková z kvarty (získala čestné uznání) (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/krasneslovostudentuanasiskoly )

·         6.3. pořádala škola okresní kolo Chemické olympiády v kategorii D, naši zástupci obsadili 3. a 4. místo (Pavlína Marková, Jakub Tegel, oba z kvarty) (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/okresnikolochemickeolympiadykategoried )

·         6.3. – další přípravný kurz pro zájemce o studium na SOŠPg

·         10.3. škola pořádala okrskové kolo soutěže Poznávání živočichů , v něm obsadili ve svých kategoriích Klára Kotyková (kvarta) 3. místo, Radim Cimbál (sekunda) 5. místo, Pavlína Marková (kvarta) 6. místo, Jan Burkert (sekunda) 9. místo,  Albert Hylmar (sekunda) 12. místo a Karolína Nosková (kvarta) 15. místo

·         11.3. – zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové (K.J. Erben: Kytice)

·         11.3. schůzky Sdružení rodičů gymnázia (SRG) pro primu až kvartu a jednání výboru SRG

·         13.3. – turnaj v halové kopané v Jičíně přinesl našemu týmu 7. místo (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/druzstvofotbalistuasezucastniloturnajevhalovekopane )

·         16.3. skončilo školní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F (kvarta, tercie), do okresního kola postoupili 4 soutěžící, Klára Kotyková a Pavla Lešáková z kvarty a Karolína Nálevková a Daniel Pospíšil z tercie (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/ctyripostupujicidookresnihokolafyzikalniolympiady )

·         16.3. – studentky 1.A  a  2.A se zúčastnily divadelního představení pro nejmenší děti v MC Kapička v Jičíně (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/divadlopronejmensi )

·         17.3. – obrovský úspěch v krajském kole zeměpisné olympiády v Hradci Králové – Matěj Tegel (prima) vyhrál kategorii A a Marek Nádvorník (kvarta) skončil v kategorii C na druhém místě! (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/obrovskyuspechvkrajskemkolezeo )

·         18.3. vyšlo třetí číslo školního časopisu BOOM (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/novyboompravevychazipojdtesnamicestovat )

·         18.3. bylo na škole zahájeno další kolo projektu Studenti čtou a píší noviny (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/evropaaislampratelstvinebovalka )

·         18. a 19.3. – škola znovu prezentovala v MKS v úspěšných  reprízách svůj muzikál Král zbojníků

·         19.3. – v krajském kole dějepisné olympiády obsadil Jakub Tegel z kvarty 5. místo

·         19.3. – další přípravný kurz pro budoucí primu

·         19. – 20.3. – v celostátním kole soutěže ENERSOL získala Radka Grohová ze 2.A krásné druhé místo a stříbrný pohár v kategorii Enersol – popularizace

(http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/radkagrohovazabojovalaanebstribrnypoharvcelostatnimkoleekologickesouteze )

·         20.3. – opět přípravný kurz, tentokrát pro budoucí 1. ročník SOŠPg

·         20.3. skončil tým chlapců z primy a sekundy v basketbalovém AND1 cupu na 5. místě (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/basketbaland1cup )

·         20.3. také proběhla fyzikální exkurze tercie a kvarty do nově otevřeného digitálního planetária v Hradci Králové

·         20. – 21.3. pořádala škola celostátní finále soutěže Debatní liga

·         21. – 27.3. – poznávací zájezd skupiny žáků naší školy do Anglie (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/angliejinaknezzucebnice )

·         22.3. – vyhlášena literární soutěž Kniha v hlavní roli (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/knihavhlavniroli )

·         23. 3. se konalo krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce, kde se ve 3. kategorii na 4. místě umístil Ondřej Kluz ze sexty. O den později,  24. 3., skončil v krajském kole ve 2. kategorii téže soutěže Marek Nádvorník z kvarty na pěkném 6. místě.

 (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/vysledkykrajskehokolaolympiadyvanglickemjazycevkategoriiiibaiii )

·         23.3. skončila 6. kolem základní část Přírodovědné ligy, vítězkou základní části se stala Kristýna Vojtíšková ze třídy 2.G (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/celkoveporadipriroodvedneligy20142015po6koleposlednimkolezakladnicasti )

·         23. – 25. 3. – školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (prima, sekunda, tercie) – úspěšnými řešiteli se stali Martin Satranský, Jan Cogan, David Voráček, David Krch, Adam Sucharda a Richard Králiček

·         26. – 27.3. vystoupil sbor Amabile na hudebním festivalu v Karlových Varech

·    26.3. – v okresním kole Fyzikální olympiády v kategorii E Klára Kotyková z kvarty obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola, Pavla Lešáková z téže třídy skončila na 5. místě, v nepostupovém okresním kole mladší kategorie F pak obsadili Daniel Pospíšil a Karolína Nálevková (oba z tercie) 1. a 2. místo

(http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/okresnikolofyzikalniolympiadytrimedaileajedenpostupdokrajskehokola )

· 26.3. – exkurze třídy tercie do čističky odpadních vod ve Staré Pace (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/tercienavstivilacov )

·           27.3. – v krajském kole Chemické olympiády kategorie D obsadila Pavlína Marková z kvarty 4. místo

·         27.3. proběhla na škole soutěž Matematický klokan za účasti 75 žáků. V jednotlivých kategoriích zvítězili: Eliška Kotrbová (prima), Josef Švehla (kvarta), Libor Kundrát (1.G) a Josef Kužel (3.G)

(http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/vysledkysoutezematematickyklokan )

·         28.3. – na webových stránkách školy byla vyhlášena literární soutěž pro začínající autory Trutnovský drak

(http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/trutnovskydrak-prozacinajiciautory )

·         30.3. – sbor Amabile vystoupil na koncertě „Duha – Benefice“

·         30.3. – Stanislav Tázlar ze sexty se stal úspěšným řešitelem školního kola Fyzikální olympiády kategorie C a splnil podmínky pro postup do krajského kola (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/fyzikalniolympiadadalsipostupdokrajskehokola )

·         31.3. proběhlo soustředění pěveckého sboru gymnázia

·         Během března proběhly úspěšně dva semináře a workshopy pro studenty SOŠPg ze tříd 2.A a 3.A v Městské knihovně v Nové Pace

(http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/studentisospgvnovepacejsouvmestskeknihovnejakodoma )

·         V březnu proběhlo i školní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z6, Z7 a Z8, do okresního kola postupují primáni Jan Cogan, Matěj Tegel a Martin Satranský. V kategorii B téže soutěže pak přímo do krajského kola postoupil Stanislav Tázlar ze sexty.

·         Průběžně probíhala příprava dvou velkých akcí v dubnu: 20. ročníku tradičního Novopackého slavíčka (8.4.2015) a Majáles (30.4.2015) (http://slavicek.gymnp.cz/ )

Comments