Celkové pořadí Přírodovědné ligy 2019/2020 po 6. kole

přidáno: 25. 2. 2020 5:22, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 25. 2. 2020 11:59 ]

Základní část letošní ligy skončila! Zúčastnilo se jí 48 soutěžících, z toho 33 z kategorie Junior. Šestého kola se vzhledem k jeho náročnosti zúčastnilo jen 18 soutěžících.

Počet úspěšných řešitelů celého soutěžního ročníku, kteří zdolali metu 400 bodů (v tabulce vyznačeni tučným písmem), je letos 22 (z toho 16 z kategorie Junior). Bodový limit pro účast na exkurzi do České televize (již potvrzený termín 22. 4. 2020), který je 250 bodů, překonalo 36 soutěžících (29 z kategorie Junior), v tabulce jsou vyznačeni kurzívou.

Finále – Přírodovědná liga mistrů – proběhne ve středu 11. 3. 2020 a zúčastní se jí soutěžící do 15. místa po 6. kole.

Do finále tedy postupují: Kryštof Vitvar, Matěj Tegel, Nikola Holubová, Matěj Choutka, Erik Pfeifer, František Svoboda, Jakub Svoboda, Tereza Tegelová, Jindřich Horák, Martin Dočekal, František Vaněk, Filip Fajfer, Albert Hylmar, Radim Cimbál a Petr Polák.

Dalšími úspěšnými řešiteli jsou: Mariana Horáková, Matěj Krejčí, Tereza Kyselová, Tomáš Dyntr, Veronika Bajerová, Naděžda Choutková a Matěj Pavelec.

Účastníky exkurze do České televize jsou dále: Tereza Dyntrová, Matěj Kracík, Stanislav Novák, Veronika Janků, Eliška Poláková, Michal Pavelec, Amálie Stuchlíková,  Anna Říhová, Lucie Nezbedová, Jolana Ščudlová, Matyáš Vitvar, Madlen Hanušová, David Formánek, a Jakub Kuřík.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po Dlouhodobé praktické úloze, která byla uzavřena ještě po 5. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

 

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Kryštof Vitvar (1.)

tercie

718

2.

Matěj Tegel (2.)

sexta

686

3.

Nikola Holubová (3.)

sekunda

667

4.

Matěj Choutka (5.)

kvarta

630

5.

Erik Pfeifer (4.)

tercie

619

6.

František Svoboda (12.)

prima

559

7.

Jakub Svoboda (14.)

kvinta

559

8.

Tereza Tegelová (6.)

prima

542

9.

Jindřich Horák (7.)

tercie

541

10.

Martin Dočekal (10.)

prima

513

11.

František Vaněk (8.)

kvinta

501

12.

Filip Fajfer (13.)

kvarta

489

13.

Albert Hylmar (9.)

2.G

488

14.

Radim Cimbál (16.)

septima

486

15.

Petr Polák (15.)

sekunda

479

16.

Mariana Horáková (11.)

prima

472

17.

Matěj Krejčí (20.)

prima

471

18.

Tereza Kyselová (22.)

tercie

434

19.

Tomáš Dyntr (23.)

kvinta

431

20.

Veronika Bajerová (17.)

prima

419

21.

Naděžda Choutková (18.)

prima

414

22.

Matěj Pavelec (19.)

kvarta

411

23.

Tereza Dyntrová (26.)

sekunda

392

 24.

Matěj Kracík (21.)

sekunda

386

25.

Stanislav Novák (24.)

kvinta

364

26.

Veronika Janků (28.)

sekunda

357

27.

Eliška Poláková (25.)

tercie

356

28.

Michal Pavelec (27.)

prima

347

29.

Amálie Stuchlíková (29.)

sekunda

329

30.

Anna Říhová (30.)

sekunda

302

31.

Lucie Nezbedová (31.)

sekunda

295

32.

Jolana Ščudlová (32.)

prima

294

33.

Matyáš Vitvar (33.)

prima

284

34.

Madlen Hanušová (34.)

prima

280

35.

David Formánek (35.)

prima

274

36.

Jakub Kuřík (36.)

sekunda

257

37.

Eliška Krausová (37.)

2.G

225

38.

Matěj Fišera (38.)

sekunda

162

39.

Jiří Matouš (39.)

1.G

109

40.

Lukáš Kraus (40.)

kvinta

101

41.

Martin Satranský (41.)

sexta

101

42.

Adam Frýba (42.)

1.G

90

43.

Tereza Blímová (43.)

3.A

86

44.

Nina Šulcová (44.)

prima

81

45.

Lucie Dendisová (45.)

3.G

72

46.

Jakub Dědeček (46.)

prima

61

47.

Michal Kvarda (47.)

2.G

50

48.

Šárka Havelková (48.)

sekunda

30

 

Kategorie Junior (prima až kvarta):

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Kryštof Vitvar (1.)

tercie

718

2.

Nikola Holubová (2.)

sekunda

667

3.

Matěj Choutka (4.)

kvarta

630

4.

Erik Pfeifer (3.)

tercie

619

5.

František Svoboda (9.)

prima

559

6.

Tereza Tegelová (5.)

prima

542

7.

Jindřich Horák (6.)

tercie

541

8.

Martin Dočekal (7.)

prima

513

9.

Filip Fajfer (10.)

kvarta

489

10.

Petr Polák (11.)

sekunda

479

11.

Mariana Horáková (8.)

prima

472

12.

Matěj Krejčí (15.)

prima

471

13.

Tereza Kyselová (17.)

tercie

434

14.

Veronika Bajerová (12.)

prima

419

15.

Naděžda Choutková (13.)

prima

414

16.

Matěj Pavelec (14.)

kvarta

411

17.

Tereza Dyntrová (19.)

sekunda

392

 18.

Matěj Kracík (16.)

sekunda

386

19.

Veronika Janků (21.)

sekunda

357

20.

Eliška Poláková (18.)

tercie

356

21.

Michal Pavelec (20.)

prima

347

22.

Amálie Stuchlíková (22.)

sekunda

329

23.

Anna Říhová (23.)

sekunda

302

24.

Lucie Nezbedová (24.)

sekunda

295

25.

Jolana Ščudlová (25.)

prima

294

26.

Matyáš Vitvar (26.)

prima

284

27.

Madlen Hanušová (27.)

prima

280

28.

David Formánek (28.)

prima

274

29.

Jakub Kuřík (29.)

sekunda

257

30.

Matěj Fišera (30.)

sekunda

162

31.

Nina Šulcová (31.)

prima

81

32.

Jakub Dědeček (32.)

prima

61

33.

Šárka Havelková (33.)

sekunda

30
Comments