Celkové Pořadí Přírodovědné ligy 2019/2020 po Dlouhodobé praktické úloze

přidáno: 19. 12. 2019 21:57, autor: Josef Křeček

Počet soutěžících se již zřejmě definitivně ustálil na čísle 48 soutěžících, z toho je 33 z kategorie Junior. Praktickou úlohu splnilo 20 soutěžících.

Počet úspěšných řešitelů celého soutěžního ročníku, kteří zdolali metu 400 bodů (v tabulce vyznačeni tučným písmem), se zvýšil na 20 (z toho 12 z kategorie Junior). Bodový limit pro účast na exkurzi do České televize (již potvrzený termín 22. 4. 2020), který je 250 bodů, překonalo 36 soutěžících (29 z kategorie Junior), v tabulce jsou vyznačeni kurzívou.

Nyní následuje v Přírodovědné lize zasloužená zimní přestávka a poslední kolo základní části ligy odstartuje v úterý 11. 2. 2020. Finále – Přírodovědná liga mistrů – proběhne ve středu 11. 3. 2020 a zúčastní se jí soutěžící do 15. místa po 6. kole.

 V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 5. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

Vyhodnocení Dlouhodobé praktické úlohy najdete na https://sites.google.com/a/gymnp.cz/prirodovedna-liga/aktualni-rocnik-2016-2017/vyhodnocenidlouhodobepraktickeulohyprirodovedneligy20192020

 

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Kryštof Vitvar (1.)

tercie

606

2.

Matěj Tegel (3.)

sexta

580

3.

Nikola Holubová (2.)

sekunda

577

4.

Erik Pfeifer (4.)

tercie

560

5.

Matěj Choutka (5.)

kvarta

554

6.

Tereza Tegelová (8.)

prima

521

7.

Jindřich Horák (11.)

tercie

501

8.

František Vaněk (9.)

kvinta

501

9.

Albert Hylmar (6.)

2.G

488

10.

Martin Dočekal (7.)

prima

478

11.

Mariana Horáková (13.)

prima

472

12.

František Svoboda (14.)

prima

460

13.

Filip Fajfer (10.)

kvarta

454

14.

Jakub Svoboda (16.)

kvinta

448

15.

Petr Polák (12.)

sekunda

442

16.

Radim Cimbál (18.)

septima

431

 17.

Veronika Bajerová (19.)

prima

419

18.

Naděžda Choutková (20.)

prima

414

19.

Matěj Pavelec (21.)

kvarta

411

20.

Matěj Krejčí (15.)

prima

405

21.

Matěj Kracík (17.)

sekunda

386

22.

Tereza Kyselová (26.)

tercie

383

23.

Tomáš Dyntr (22.)

kvinta

367

24.

Stanislav Novák (23.)

kvinta

364

25.

Eliška Poláková (24.)

tercie

356

26.

Tereza Dyntrová (25.)

sekunda

351

27.

Michal Pavelec (29.)

prima

347

28.

Veronika Janků (28.)

sekunda

340

29.

Amálie Stuchlíková (27.)

sekunda

329

30.

Anna Říhová (30.)

sekunda

302

31.

Lucie Nezbedová (34.)

sekunda

295

32.

Jolana Ščudlová (31.)

prima

294

33.

Matyáš Vitvar (36.)

prima

284

34.

Madlen Hanušová (32.)

prima

280

35.

David Formánek (33.)

prima

274

36.

Jakub Kuřík (35.)

sekunda

257

37.

Eliška Krausová (32.)

2.G

225

38.

Matěj Fišera (38.)

sekunda

162

39.

Jiří Matouš (39.)

1.G

109

40.

Lukáš Kraus (40.)

kvinta

101

41.

Martin Satranský (41.)

sexta

101

42.

Adam Frýba (42.)

1.G

90

43.

Tereza Blímová (43.)

3.A

86

44.

Nina Šulcová (44.)

prima

81

45.

Lucie Dendisová (45.)

3.G

72

46.

Jakub Dědeček (46.)

prima

61

47.

Michal Kvarda (47.)

2.G

50

48.

Šárka Havelková (48.)

sekunda

30

 

Kategorie Junior (prima až kvarta):

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Kryštof Vitvar (1.)

tercie

606

2.

Nikola Holubová (2.)

sekunda

577

3.

Erik Pfeifer (3.)

tercie

560

4.

Matěj Choutka (4.)

kvarta

554

5.

Tereza Tegelová (6.)

prima

521

6.

Jindřich Horák (8.)

tercie

501

7.

Martin Dočekal (5.)

prima

478

8.

Mariana Horáková (10.)

prima

472

9.

František Svoboda (11.)

prima

460

10.

Filip Fajfer (7.)

kvarta

454

11.

Petr Polák (9.)

sekunda

442

 12.

Veronika Bajerová (14.)

prima

419

13.

Naděžda Choutková (15.)

prima

414

14.

Matěj Pavelec (16.)

kvarta

411

15.

Matěj Krejčí (12.)

prima

405

16.

Matěj Kracík (13.)

sekunda

386

17.

Tereza Kyselová (19.)

tercie

383

18.

Eliška Poláková (17.)

tercie

356

19.

Tereza Dyntrová (18.)

sekunda

351

20.

Michal Pavelec (22.)

prima

347

21.

Veronika Janků (21.)

sekunda

340

22.

Amálie Stuchlíková (20.)

sekunda

329

23.

Anna Říhová (23.)

sekunda

302

24.

Lucie Nezbedová (27.)

sekunda

295

25.

Jolana Ščudlová (24.)

prima

294

26.

Matyáš Vitvar (29.)

prima

284

27.

Madlen Hanušová (25.)

prima

280

28.

David Formánek (26.)

prima

274

29.

Jakub Kuřík (28.)

sekunda

257

30.

Matěj Fišera (30.)

sekunda

162

31.

Nina Šulcová (31.)

prima

81

32.

Jakub Dědeček (32.)

prima

61

33.

Šárka Havelková (33.)

sekunda

30
Comments