Cena Nadace Josefa Luxe

přidáno: 11. 10. 2011 11:46, autor: Marián Klapka
            Ve středu 5.10.2011 získala naše škola ocenění Nadace Josefa Luxe v soutěži Program podpory etické výchovy na základních a středních školách. V této soutěži jsou oceňovány školy, které se snaží o zařazení etické výchovy do školních osnov. Slavnostní předání třetí ceny proběhlo na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti předsedkyně fondu paní Věry Luxové a náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Dernera. Ocenění za naši školu převzala vyučující etické výchovy Šárka Horáková.

            Součástí programu byl i seminář zástupců zúčastněných škol, při kterém si pedagogové předali své poznatky a zkušenosti s výukou etické výchovy. Semináře se zúčastnili také zástupci Akademie Jana Amose Komenského o.s., kteří představili pedagogům svůj projet Rubikon.

            Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především formou zážitku. Není tedy filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým nástrojem, kterým je možné u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnosti učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby.

            Projekt etické výchovy je také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálně patologickým jevům.

                                                                                                                             Šárka Horáková

Comments