Cena Sókratova bolehlavu

přidáno: 17. 2. 2011 11:39, autor: Stanislav Bendl

Hnutí Pro život ČR a Mladí křesťanští demokraté vyhlašují 2. ročník literární soutěže o nejlepší sokratovský dialog

Cena Sókratova bolehlavu

Motto: Mám říkat, co myslím, nebo myslet, co říkám? Sókratés

Téma: Nečekané dopady asistované reprodukce

Kolik stojí lidský život? (1. námět)

A co s těmi, kteří čekají v dusíku? (2. námět)

Proč jsem přežil zrovna já? (3. námět)

Lze postižené dítě reklamovat? (4. námět)

Kdo je vlastně můj táta? (5. námět)

Není vznešené vyšlechtit příští generaci? (6. námět)

Soutěž je určena studentům středních škol.

Na první straně textu uveďte své jméno a příjmení, věk, e-mailovou a poštovní adresu a adresu

školy. Práce zašlete do 15. března 2011 na e-mailovou adresu info@prolife.cz ve formátu .doc.

Délka textu je omezena na 5 stran A4. Práce mají podobu tradičního sokratovského dialogu

s vyústěním.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 18. dubna 2011. Případné další informace jsou

k dispozici též na telefonním čísle 603 976 231 (Hnutí Pro život ČR); e-mail: info@prolife.cz;

http://prolife.cz.

Odměna nejlepších prací:

1. místo 5 000 Kč

2. místo 3 000 Kč

3. místo 2 000 Kč

(všichni, kteří splní podmínky soutěže, získají publikaci Petera Kreefta Ach, ten Sokrates...)

 

Comments