ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Čeština je i můj jazyk – jazyková a literární soutěž

přidáno: 6. 10. 2010 8:38, autor: Stanislav Bendl

U příležitosti Evropského dne jazyků 26. září 2010 vyhlašují Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů jazykovou a literární soutěž pro žáky základních a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk.

Soutěž se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Josefa Dobeše od 26. září do 26. listopadu 2010.

Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem je zamyslet se nad tím, co musejí nerodilí mluvčí překonávat a co nového musejí zvládat, co by jim mohlo při studiu češtiny pomoci, a nad rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají.
Členy poroty, která bude hodnotit příspěvky do soutěže, jsou spisovatelka
 Petra Hůlová, hudebnice a básnířka Feng-yün Song a překladatel a nakladatel Erik Lukavský.


Soutěž má
 dvě kategorie: pro skupiny a pro jednotlivce

První tři nejlepší příspěvky budou odměněny věcnými cenami. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na setkání, které se uskuteční 16. prosince 2010 na zastoupení Evropské komise v Praze. Vyhlášení bude spojeno s prohlídkou zastoupení.


A/ Jazyková soutěž pro skupiny Slovníček pro naši školu aneb co potřebujeme znát, když jsme ve škole noví


Cílem je vytvořit pro žáka-cizince, který přijde do školy jako nový, něco, co by mu pomohlo v orientaci v budově, v učebnách, školním řádu, předmětech, atd. Měla by to být pomůcka, která se bude vaší škole hodit, něco, co byste mohli i nadále využívat pro ty, kteří přijdou jako noví. Jedním z kritérií je totiž praktičnost.


Podmínky soutěže:

  • Zúčastnit se mohou skupiny tvořené minimálně dvěma žáky či studenty, mezi nimiž musí být alespoň jeden český rodilý mluvčí a alespoň jeden student či žák s odlišným mateřským jazykem. Může jít tedy o dvojice, vícečlenné skupiny i celé třídy.
  • Skupina vytvoří slovníček základních pojmů, slovních obratů a frází důležitých pro žáky, kteří jsou ve škole noví.
  • Slovníček může mít libovolnou formu, musí ale jít o původní výtvor. Může jít například o text, obrázkový slovník, plakát, komiks, text provázený fotografiemi, videonahrávku, zvukovou nahrávku atp. Délka není omezena.

Kritéria hodnocení:

1.   Provedení vzhledem k věku

2.   Originalita

3.   Praktičnost, využitelnost pro ostatní

4.   Zpracování a přehlednost

5.   Estetický dojem

 

 

Ceny:

1. netbook

2. digitální fotoaparát

3. Společenská, vědomostní a jazyková hra

 


 

B/ Literární soutěž pro jednotlivce Mluvíme spolu na téma čeština v životě lidí s odlišným mateřským jazykem.


Cílem je vytvořit originální literární dílo, které se bude jakoukoli formou zabývat tím, jak se dá spolu komunikovat pomocí češtiny, když je někdo nerodilý mluvčí. Důležité je, aby dílo zpracoval každý sám, nikdo jiný by neměl do textu zásadním způsobem zasahovat, měnit ho, stylisticky či pravopisně upravovat. Při hodnocení se nebude přihlížet k pravopisné, ani ke gramatické správnosti textu.


Podmínky soutěže:

  • Zúčastnit se mohou všichni žáci základní nebo střední školy s jakýmkoliv mateřským jazykem.
  • Soutěžní příspěvek musí být původní text v českém jazyce na téma čeština v životě lidí s odlišným mateřským jazykem.
  • Soutěžní text může být libovolný literární útvar (např. esej, povídka, divadelní hra nebo báseň), nesmí ovšem přesáhnout tři normostrany (jedna normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).
  • Soutěžící uvede na první straně textu své jméno, kontaktní adresu, svůj věk, adresu školy a jméno své/ho vyučujícího českého jazyka.
     

Kritéria hodnocení:  

1.Provedenívzhledemkvěku

2.Originalita

3.Literárníhodnota
 

Ceny:

1.    Notebook

2.    Digitálnífotoaparát

3.    iPodShuffle
 

 

Soutěžní příspěvky (do obou kategorií) opatřené informací o jménech autorů, jejich věku, názvu a adrese školy, kontaktní osobě a kontaktními údaji (e-mail a telefon) zasílejte poštou na adresu:

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Rumunská 29
120 00 Praha 2

nebo je předávejte osobně na téže adrese, případně elektronickou poštou na emailovou adresu info@meta-os.cz.

 

Organizátoři si vyhrazují právo s příspěvky do soutěže volně nakládat, například je zveřejnit na internetových stránkách.

 

Comments