Chcete zdarma třídenní výlet do Bruselu?

přidáno: 20. 4. 2012 9:35, autor: Stanislav Bendl
Pokud ano, neváhejte a zúčastněte se 3.kola projektu Studenti čtou a píší noviny. 
Patnácti autorům vybraných článků na třetí téma projektu "Studenti čtou a píší" se nabízí zvláštní cena - možnost zúčastnit se třídenní cesty do Bruselu s návštěvou institucí EU! Vítěze této zvláštní ceny vybere Zastoupení Evropské komise z autorů článků, kteří budou odměněni knihou redaktory MF Dnes.  

Cesta se uskuteční v termínu 19.-21. června 2012. Zahrnuje prohlídku pamětihodností Bruselu i návštěvu institucí EU. Součástí programu je kromě tematických přednášek i setkání s představiteli České republiky EU působících v Bruselu.  Organizátor cesty hradí účastníkům dopravu letadlem, ubytování a část stravy.

 Téma: "Stará" Evropa

Do roku 2030 se v Evropské unii zdvojnásobí počet lidí starších 65 let. Tomu se musí přizpůsobit státy, zaměstnavatelé i smýšlení jednotlivců. Mladí lidé budou například muset déle pracovat, senioři omezit své výdaje. Jak tento vývoj ovlivní soužití mladých a starých ve společnosti?

- Jaké jsou v Česku vztahy mladých lidí a seniorů?

- Jsou si tyto dvě skupiny konkurencí? V kterých oblastech a jak se k tomu spravedlivě postavit?

- Proč tolik mladých lidí ve vyspělé Evropě nemá práci? Může za to jen věková struktura, nespravedlivé zákony, špatný systém vzdělávání, nebo něco jiného?

- Proč tolik starých lidí má pocit, že je mladí odepisují, místo aby využívali jejich moudrosti a zkušeností?

- Měla by být jedna z těchto skupin zvýhodněná na pracovním trhu?

- Kdy je takové zvýhodnění spravedlivé, kdy ne?

- Existuje na českém pracovním trhu diskriminace z důvodu věku?

- Vnímáte její obdobu v mezilidských vztazích?

- Jaké jsou hlavní výhody stáří?

-    Co si představujete pod pojmem "mezigenerační solidarita". Jak široký je tento pojem pro vás?

Inspirujte se nejlépe jen jednou z podotázek. Žánr práce není omezen.

Pozn..: Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku.

Pozn..: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn..: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Příspěvky můžete zasílat do 2.5.2012.

Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále název školy a město. Pokud toto nebude v příspěvku uvedeno, nemusí být do projektu zařazen.

Samotný soubor pojmenujte jménem a příjmením autora!!!

Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc, .docx nebo .txt. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.

Pokud budou studenti posílat příspěvky ze svých soukromých e-mailů, napíší do předmětu e-mailu název školy a město.

Všechny příspěvky zasílejte prosím na adresu studenti@mafra.cz .

Témata, příspěvky studentů a archív studentských prací naleznete na http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/projekty/studenti-ctou-a-pisi-noviny.

Bližší informace na http://epaper.mfdnes.cz/studenti-ctou-a-pisi-noviny-soutez . Odkaz na Facebook projektu ,,Studenti čtou a píší noviny,,.

 

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/Studenti-%C4%8Dtou-a-p%C3%AD%C5%A1%C3%AD-noviny/10698326936878


Stanislav Bendl

Comments