ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Chemické projekty v tercii a kvartě

přidáno: 5. 12. 2010 2:06, autor: Josef Křeček
V první polovině prosince jsou hodiny chemie v tercii a kvartě ve znamení miniprojektů. Zatímco terciáni pracují na projektu Voda, kvartáni se zabývají tématem Plasty. Obě třídy pracují obdobným způsobem. Každá ze tříd byla rozdělena na 7 skupin a bylo zadáno 7 témat k dané problematice. (Tato příprava proběhla cca měsíc dopředu.) Každá ze skupin figuruje v jednom tématu v roli tzv. referentů, v jiném v roli oponentů a v dalším jako tzv. pozorovatelé. Referenti mají za úkol seznámit své spolužáky v krátkém referátu doplněném powerpoinotovou prezentací s daným tématem (např. Chemické složení vody, Význam plastů v životě moderního člověka apod.). Oponenti se s jejich referátem předem seznámí a sdělí k němu své připomínky a doplňující informace. Pozorovatelé pak krátce zhodnotí vystoupení referentů i oponentů. Není bez zajímavosti, že stejným způsobem probíhá např.mezinárodní Turnaj mladých fyziků.

Během všech těchto činností je aktivní i zbytek třídy - žáci zapisují získané poznatky do svých pracovních listů a nakonec mají i možnost vznášet na referenty své dotazy. Pak má možnost se zeptat i vyučující, který jinak vystupuje spíše jen v roli moderátora diskuse a jinak do ní příliš nezasahuje,. Dotazy vyučujícího nesměřují ani tak k obsahové stránce referátu, ale hlavně ke stylu práce skupiny (rozvržení rolí apod.). Sedm témat je takto probráno ve dvou vyučovacích hodinách s nepoměrně větší efektivitou a aktivitou žáků, než by tomu bylo v klasických výkladových hodinách. Projekty jsou zahrnuty ve školním ŠVP, do budoucna uvažuje předmětová komise chemie i o jiných možných formách než je tato (zde se výborně hodí poznatky nabyté na školení v rámci Velkého školního klíčování - http://vsk.gymnp.cz).

Výstupy z projektů najdete na těchto webových stránkách pravděpodobně ještě do Vánoc.


Comments