Cítíte se bezpečně ?

přidáno: 8. 10. 2015 22:26, autor: Stanislav Bendl

2.kolo projektu Studenti čtou a píší noviny:

 

Bezpečí doma, na ulici i na síti

 

Setkali jste se někdy sami nebo ve svém okolí s krádeží, loupeží, nebo jiným trestným činem? Jak jste to vnímali? A dáváte si pozor na to, komu svěřujete důvěrné informace?

 

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat některou z následujících podotázek (ovšem ne všemi najednou!):

 

 

1.      Setkali jste se někdy s kriminalitou – například krádeží, vykradením auta nebo bytu?  Jaká byla vaše zkušenost?

2.      Jak by se mohla snížit kriminalita u vás ve městě nebo na vesnici?

3.      Je bezpečněji na vesnici, nebo ve městě? Kde jsou sousedé všímavější?

4.      Ohlásili byste, kdyby se dělo něco, co podle vás není v pořádku?

5.      Znáte všechny lidi, s nimiž jste uzavřeli přátelství na Facebooku?

6.      Jak moc je podle vás sdílení informací na sociálních sítích zneužitelné? Máte s   tím osobní zkušenost?

7.    Myslíte si, že máte dost informací o tom, jaké údaje nemáte zveřejňovat na   internetu?

8. Máte dost informací o bezpečném chování doma i cestou do školy nebo na kroužky?

9.      Hovoříte na toto téma s rodiči, učiteli?

10.     Co je vám osobně nejdražší? Co byste chtěli ochránit nejvíce?

 

 

 

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 21. 10. 2015

·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.

·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.

·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.

·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz, případně předtím svému vyučujícímu.

 

Comments