ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Dejte Přírodovědné lize dárek k jejím 15. narozeninám - vymyslete její nové logo!

přidáno: 3. 9. 2018 3:41, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 3. 9. 2018 3:42 ]

Před 15 lety, na podzim roku 2003, se na naší škole „narodila“ soutěž Přírodovědná liga. Ve školním roce 2003/2004 proběhl tzv. nultý ročník, který obsahoval jen dvě soutěžní kola. V září 2004 pak začal první řádný ročník. Od roku 2009 provází naši soutěž logo, které vzešlo ze studentské soutěže. Jeho autorkou byla studentka Lucie Pospíšilová. Logo je to určitě hezké, ale přece jen – chtělo by to změnu, něco nového!

Proto realizační tým Přírodovědné ligy vypisuje soutěž o nejlepší nové logo Přírodovědné ligy. Jaké podmínky by logo mělo splňovat?

1.       Mělo by obsahovat název školy „Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“ a název soutěže „Přírodovědná liga“.

2.       Mělo by být jednoduché, nekomplikované, přehledné i v malém formátu (např. tak, jak  v dosavadní podobě v náhledu upoutává na články týkající se PL na stránkách
www.gymnp.cz ).

3.       Jako plus by byla brána skutečnost, kdyby logo  vystihovalo základní myšlenku soutěže, tedy to, že jde o komplexní přírodovědnou soutěž s úlohami z fyziky, chemie, biologie (resp. přírodopisu), geografie (resp. zeměpisu), matematiky a všeobecných znalostí.

4.       Musí být originální, nesmí vzniknout kopírováním nebo úpravou nějakého již existujícího loga – pozor na plagiátorství, které je v ČR trestným činem!

5.       Nemělo by se nijak vztahovat ke členům Realizačního týmu Přírodovědné ligy, tedy osobám koordinátora PL a autorům soutěžních úloh. Za čas mohou PL připravovat třeba úplně jiní lidé a logo by i pak mělo být použitelné. Lidé odcházejí, myšlenka zůstává.

6.       Logo by mělo být vkusné a v souladu s dobrými mravy.

 

Své návrhy na logo posílejte výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF nebo JPG nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu josef.krecek@gymnp.cz . Soutěže se může zúčastnit kterýkoli žák nebo žákyně Gymnázia a SOŠPg Nová Paka, i když se aktivně nezúčastní 15. ročníku Přírodovědné ligy. O vítězném logu rozhodne v prvních týdnech 2019 jednak studentské hlasování formou elektronické ankety, jednak porota složená z členů Realizačního týmu Přírodovědné ligy. Vítězné logo bude představeno v rámci vyhlášení konečných výsledků 15. ročníku Přírodovědné ligy. Autor vítězného loga bude odměněn obdobně jako úspěšní řešitelé Přírodovědné ligy a bude se také moci zúčastnit exkurze Přírodovědné ligy do Velkého a Malého světa techniky v areálu Dolních Vítkovic, a to i v případě, že v Přírodovědné lize nesplní postupová kritéria, dokonce i v případě, že se sám aktivně 15. ročníku Přírodovědné ligy nezúčastní. Ale především si zajistí „mediální nesmrtelnost“ – s jeho výtvorem se budou pravidelně setkávat čtenáři webových stránek naší školy i dalších materiálů Přírodovědné ligy po další řadu let.

Tak neváhejte, vymýšlejte a posílejte – čas  máte do konce roku 2018!

 

                                                                                                              RNDr. Josef Křeček

Dosavadní logo Přírodovědné ligy - autorka Lucie Pospíšilová, rok vzniku 2009

Comments