Den jazyků: Jak nesnadné jest překládat z češtiny do češtiny

přidáno: 29. 9. 2015 6:16, autor: Josef Křeček
Jedna z dílen Dne jazyků 25.9.2015 se jmenovala Překlad z češtiny do češtiny. Myslíte si, že z češtiny do češtiny není co překládat? Už z pozdravu, který účastníky dílny vítal - Kvalitativně pozitivní chronologický interval o 24 kvantitativně identických subintervalech! (což v překladu znamená Dobrý den!) - je patrné, že tomu tak není a že k nedorozumění mezi Čechy navzájem může dojít i z jazykových důvodů.

Účastníci dílny však nepřekládali jen z "vědecké" do normální češtiny, ale zkusili si zapřekládat např. Preslovy názvy chemických prvků z doby národního obrození do současného jazyka, potýkali se se staročeskými názvy živočichů (víte, že např. barvokropenice je žirafa?) a seznámili se s některými kouzelnými novotvary Jakuba Hrona Metánovského, jednoho z předobrazů pro postavu Járy Cimrmana (např. libomudravna = filosofie). Nakonec si v duchu J.H.Metánovského vyzkoušeli bažáci (tj. studenti) pod dohledem zpytáka (tj. profesora) přeložit do "ryzí" češtiny tento, už poněkud pozapomenutý text Ivana Mládka:

Automatizací dosáhnem modernizace,

musíme intenzifikací podmínit kladné bilance.

je třeba progresivní inovace dbát,

racionalizační direktivy znát.

Prováděcí plán integrací je proporcionálně dán.

Jsme enormně produktivní,

v globálu finálně vzato:

Jardo, vem vidle a jdem na to!


A jak se můžete přesvědčit z powerpointové prezentace, která je přílohou tohoto článku, některé překlady byly skutečně pozoruhodné. Některé skupiny se dokonce pokusily i o překlad posledního řádku z češtiny zpět do "vědečtiny"!

"Překládání" se zkrátka vydařilo.ć
Josef Křeček,
29. 9. 2015 6:16
Comments