Den otevřených dveří: úterý 7. prosince 2010 od 8,00 do 16,00 hodin

přidáno: 3. 11. 2010 3:41, autor: Marián Klapka

Program:

v 8,30 hodin slavnostní zahájení v aule školy krátkým kulturním programem při prezentaci Vám naši studenti a profesoři poskytnou všechny potřebné informace

můžete navštívit libovolnou vyučovací hodinu (ve kterékoliv třídě, u jakéhokoliv učitele, v libovolném předmětu)

na Vaše dotazy bude odpovídat ředitel školy a zástupce ředitele školy

naši studenti Vám sdělí své dojmy ze studia

poskytneme Vám informace ke všem letos otevíraným oborům

(osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium a Střední odborná škola pedagogická)

zpřístupněny budou odborné učebny a kabinety, školní jídelna a domov mládeže

seznámíme Vás s úspěchy studentů naší školy v několika posledních letecha v současnosti

budou Vám poskytnuty materiály vztahující se k přijímacím zkouškám

 

Další podrobné informace získáte na uvedených kontaktech

   tel. č. 493 721 320   /   e-mail: skola@gymnp.cz   /   www.gymnp.cz

 

Studijní obor 79-41-K/81 – osmileté gymnázium pro absolventy 5. tříd ZŠ

 

Co nabízíme:   

                           

výuku dvou až tří cizích jazyků                

systematickou přípravu na další studium                   

mimoškolní aktivity dle zájmu žáků                  

pozitivní a motivující prostředí                

individuální přístup k žákům                   

kvalifikovaný pedagogický sbor

                                              

 

Čím je náš osmiletý gymnaziální obor specifický?

                                     

větší volnost žáků                                                       

větší nároky na samostatnost a odpovědnost                                

projektová výuka                           

mezinárodní kontakty                                        

vynikající výsledky žáků ve srovnávacích testech                         

mladý pedagogický sbor s vysoce zastoupeným mužským prvkem

kontinuální přechod na vyšší stupeň gymnázia

 

 

Co je dobrá škola?

                                                                          

je lidská a veselá                                                

naučí žáky komunikaci                             

naučí řešit problémy                       

je respektována                                        

je branou pro další studium                               

dokáže žáky připravit na život                 

děti na ni vděčně vzpomínají

více než stoletá tradice                                       

 

Přijďte se sami přesvědčit, že naše škola taková je !!!                   

 

Co Vám rodičům a Vašim dětem, budoucím primánům, nabízíme ?                         

 

aktivně se zapojit do vyučovacích hodin  

nahlédnout do projektů, které doplňují tradiční vyučování                    

besedovat přímo s vyučujícími a se žáky naší primy           

nadýchat se atmosféry naší školy

 

 

Comments