ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Dobrovolnické projekty na naší škole

přidáno: 21. 6. 2012 23:54, autor: Marián Klapka   [ Aktualizováno 22. 6. 2012 0:06 uživatelem Šárka Horáková ]

Kromě charitativního projektu Čtení pomáhá, do kterého se zapojila celá řada studentů naší školy, zde probíhají v koordinaci Š. Horákové ještě další dva.

Prvním z nich je projekt Občanského poradenského střediska (detašované pracoviště v Jičíně), s kterým jsme navázali spolupráci v září 2011. Týká se dobrovolnických služeb v různých potřebných zařízeních a s různými cílovými skupinami. Do projektu se přihlásilo 17 děvčat pedagogické školy (právě jim byl nabídnut), která prošla motivačním pohovorem.  Toto množství předčilo očekávání vedoucí projektu V. Vaníčkové, a tak po dohodě s děvčaty vybrala devět z nich, která následně absolvovala psychologické testy. Poté byli děvčatům přiděleni klienti, o které se starají. V dubnu tohoto roku proběhla první obsáhlá supervize. Jednalo se o příjemné sdílení pozitivních, ale i negativních zkušeností s dobrovolnickou činností v sociálních službách. Na základě této akce jsme obdrželi tento e-mail.

Dne 25. 4. 2012 proběhla se studentkami, které vykonávají dobrovolnickou činnost, supervize
pod vedením zkušené psycholožky. Z této supervize jsem byla velmi mile překvapena, jak studentky přes svůj nízký věk a zkušenosti svoji činnost v sociálních službách zvládají. Není lehké hovořit s lidmi
v poslední fázi jejich života, je obtížné navázat kontakt s autistickým chlapcem či s uzavřeným člověkem
s psychickými problémy. A zde se studentkám Vaší školy daří. Jsou to úžasné uvědomělé bytosti. Děvčata svoji činnost pojala samostatně, našla si vlastní způsob oslovení klientů, např.
v domově pro seniory zpívají, hrají si s nimi společenské hry, předčítají pohádky; v Životu bez bariér
si s klienty hrají, malují. Jen jediná věc mne osobně mrzí, a to, že jsem nemohla poskytnout prostor
i ostatním zájemcům o dobrovolnictví. I oni by byli skvělými dobrovolníky. Bohužel jsem omezena finančními prostředky na psychologické testy, školení, pojištění a supervize. Musím doufat a věřit, že se snad situace změní a tato možnost se naskytne i dalším potenciálním dobrovolníkům

 Věra Vaníčková, koordinátor dobrovolníků

A komu i my chceme poděkovat?

Veronika Macháčková, Veronika Kastlová, Denisa Hlaváčová (2. A), Lucie Licková, Barbora Zajfrtová, Alžběta Bernardová, Kateřina Jelínková, Eliška Másnicová, Simona Plíhalová (3. A)

                              

Druhým projektem, do kterého se zapojily studentky gymnázia, se jmenuje PětP a je realizován prostřednictvím Pedagogicko-psychologické poradny v Jičíně. V červnu loňského školního roku byla zorganizována informativní schůzka pro zájemce z našeho gymnázia. Zúčastnilo se jí poměrně dost studentek, které následně prošly testováním a osobním pohovorem s psycholožkou a garantkou programu Mgr.Gabrielou Prodělalovou. V letošním školním roce již několik děvčat začalo s malými klienty pracovat, ostatní čekají na přidělení dítěte.

 Za práci v tomto projektu si zaslouží velké poděkování tato děvčata:

Lenka Krejčová (oktáva), Kristýna Haltufová (4. G) – obě děvčata se věnovala ve svém volném čase dětem, dále Michaela Šubrová, Kateřina Kmínková a Irena Zahradníková (všechny ze sexty), které jsou proškolenými, velmi dobře připravenými sílami. Zatím bohužel na své klienty čekají, což je možná vzhledem k dětem, které by jejich pomoc potřebovaly, zarážející.

 Takže ještě jednou vám všem velké díky.

                                                                                                                      Šárka Horáková

 

 


Comments