ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Exkurze do ČOV

přidáno: 31. 3. 2016 6:59, autor: Petra Křížová

V rámci Světového dne vody, který připadá na 22. 3., uskutečnily třídy tercie a 1. G v předvelikonočním čase ve středu 23. 3. 2016 exkurzi do Čistírny odpadních vod (ČOV) ve Staré Pace.

Způsob přepravy byl zvolen kombinovaný. Ráno v 8:24 vlakem ze zastávky Nová Paka – město, pro zpáteční cestu byla zvolena varianta pěšího přesunu.

Žáci se nejprve shromáždili v učebně a bylo provedeno školení o chování a bezpečnosti a ochraně zdraví při této exkurzi, přičemž se vycházelo jednak ze školního řádu a rovněž z řádu poskytnutého firmou Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín (VOS), která je majitelem zmíněné ČOV.

V 8.15 jsme pak vyrazili na vlakovou zastávku Nová Paka – město. A přesně v 8:24 už jsme cestovali vlakem směr Stará Paka. Následně jsme pěšky dorazili do ČOV ve Staré Pace. Nejprve jsme podepsali dokumenty o pravidlech chování v areálu ČOV, načež každý obdrželi leták s podstatnými informacemi o ČOV, propagační leták „Co nepatří do kanalizace“ a papír se soutěží.

Naší početné skupiny se ujal jediný pracovník (všichni ostatní odjeli vypomoci do Bělohradu s prováděním studentů) a provedl nás funkcí ČOV od místa, kde vtéká špinavá voda z kanalizace, až po místo, kde vyčištěná vody opouští objekt a je vypouštěna zpět do koryta potoka Olešky. Dozvěděli jsme se i různé zajímavosti a bylo zodpovězeno i několik dotazů.

Celá exkurze trvala zhruba půl hodiny a lze ji hodnotit jako velmi zajímavou. Na závěr žáci odevzdali vyplněné lístky se soutěží a obdrželi reklamní předmět.

 

Mgr. Petra Křížová
Comments