Fyzikální olympiáda 2017/2018

přidáno: 12. 9. 2017 10:42, autor: Josef Křeček
Začíná 59. ročník tradiční soutěže Fyzikální olympiáda, a to v těchto kategoriích:

Kategorie A - oktáva a 4.G, termín odevzdání úloh domácího kola do 10. 1. 2018
Kategorie B - septima a 3.G, termín do 3. 4. 2018
Kategorie C - sexta a 2.G, termín do 3. 4. 2018
Kategorie D - kvinta a 1.G, termín do 3. 4. 2018
Kategorie E - kvarta, termín do 7. 3. 2018
Kategorie F - tercie, termín do 7. 3. 2018

Soutěž v kategorii G (sekunda) začne až 1. 2. 2018.

V kategoriích A až D se řeší v domácím kole 7 úloh, z nichž jedna je experimentální. Jejich řešení je hodnoceno 0 až 10 body. Za úspěšné řešení každé úlohy se považuje získání alespoň 5 bodů z 10 možných. K postupu do krajského kola je třeba být úspěšným řešitelem, což znamená získat v pěti úlohách nejméně 5 bodů a řešit, byť třeba neúspěšně, experimentální úlohu. V kategorii A lze v případě úspěchu v krajském kole postoupit do celostátního kola a z něj pak na Mezinárodní fyzikální olympiádu 2018 v Portugalsku.

Databáze úloh pro kategorie E,F je společná. Z této databáze bylo pro každou z těchto kategorií vybráno po 7 úlohách, z nichž vždy jedna je experimentální. Jedná se o tyto úlohy:

Kategorie E - č. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12.
Kategorie F - č. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11.

Za každou z úloh je nejvýše 10 bodů, k úspěšnému řešení každé úlohy je třeba získat nejméně 5 bodů. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, kdo získá v pěti úlohách nejméně 5 bodů a současně řešil (i když třeba neúspěšně) experimentální úlohu.

Úspěšní řešitelé kategorií E a F postupují do okresního kola. Z něj je pak v kategorii E možné dále postoupit do kola krajského.

Zadání soutěžních úloh ve všech kategoriích najdete v příloze tohoto článku. Podrobné informace pro kategorie A až D najdete na http://fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo , pro kategorie E a F na http://fyzikalniolympiada.cz/kategorie-e-f .

S dotazy se můžete obracet na školního koordinátora FO RNDr. Josefa Křečka (kabinet fyziky č. 16).

Tento článek najdete rovněž na stránkách předmětu Fyzika - viz https://sites.google.com/a/gymnp.cz/fyzika/olympiada .Ċ
Josef Křeček,
12. 9. 2017 10:42
Ċ
Josef Křeček,
12. 9. 2017 10:43
Ċ
Josef Křeček,
12. 9. 2017 10:43
Ċ
Josef Křeček,
12. 9. 2017 10:43
Comments