ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Přehled všech akcí 2015/16

přidáno: 26. 8. 2015 0:01, autor: Marián Klapka   [ Aktualizováno 14. 6. 2016 1:05 uživatelem Gymnázium a SOŠPg Nová Paka ]
ZÁŘÍ:                                                                                                                                                                                   

1. 9. - Oficiální zahájení šk. roku v aule
2.- 3.9. - Seznamovací kruz pro primu - Homole u JC
7.- 9.9. -
Seznamovací kruz pro 1. G - Homole u JC
9.-11.9. - Seznamovací kruz pro 1. A - Homole u JC
11.9. - Opravné maturitní zkoušky
16.9. - Malá kopaná, okrskové kolo, St. Paka
16.9. - účast zástupce na školy na setkání zástupců středních škol a Fakulty strojní Technické univerzity Liberec
13. - 18.9. - Turistický kurz pro 3. A - Vesec
24.9. - kopaná "Masopustův pohár", Nová Paka
28. 9. - Státní svátek

ŘÍJEN:                                                                                                                                                                                  
2.10. - Přespolní běh, okresní kolo, pořadatelé
5.10. - Soustředění pěveckého sboru Amabile
9.10. - Přespolní běh, krajské kolo, pořadatelé
12.10. - konec 1. kola Přírodovědné ligy
13.10. - start 2. kola Přírodovědné ligy
20.10. - Divadelní představení v AJ - 3.G, 4.G, VII, VIII
20.10. - Pedagogická poema - školní kolo, vybraní žáci SOŠPg
22.10. - exkurze Praha, Veletržní palác 2.A
23.10. - Soustředění pěveckého sboru
26.- 27.10 - PP Dobro a zlo
29.-30.10. - Podzimní prázdniny

LISTOPAD:                                                                                                                                                                           

2.11. - konec 2. kola Přírodovědné ligy
3.11.-  start 3. kola Přírodovědné ligy
4.11. - Schůzky sdružení rodičů - gymnázium
          Pišqworky - oblastní kolo (pořadatelé), vybraní žáci
          Divadelní představení HK - předplatné, vybraní žáci
6.11. - Schůzky sdružení rodičů -  SOŠPg
          Košíková JC, okresní kolo, vybraní žáci
          Klasifikační porada
9.- 10.11. - PP Dobro  zlo, 2.G
9.- 13.11. - Bobřík informatiky, vybraní žáci
11.11. - Exkurze ČJ Praha, VI., 2.G
            Divadelní představení - Krabat, MKS NP, G4, VG, IV, SOŠPg
11.- 12.11. - Florbal - okrskové kolo, vybraní žáci MG
13.11. - Beseda - P. Vacek, 3.G, VII
16.11. - Ředitelské volno
18.- 19.11. -
PP Dobro  zlo, 2.A
18.11. - Florbal - okrskové kolo, vybraní žáci MG
            Florbal  - Hořice
19.11. - Exkurze Všestary, I, II
20.11. - Vánoční koncert - sbor Gymnázia
23.11. - konec 3. kola Přírodovědné ligy
24.11. - Florbal - Nová Paka, okresní kolo, vybraní studenti MG
24.11. - start 4. kola Přírodovědné ligy
25.11. - Divadelní představení RUR - NP, G4, VG, SOŠPg
27.11. - Florbal - N.Paka, okrskové kolo, vybraní žáci
28.11. - Vánoční trhy v Nové Pace, vystoupení pěveckého sboru gymnázia
30.11.- 4.12. - J
azykově vzdělávací pobyt - Berlín, vybraní žáci

PROSINEC:                                                                                                                                                                          


30.11.- 4.12. - Jazykově vzdělávací pobyt - Berlín, vybraní žáci
2.12. - Mikulášská besídka
          Florbal - Kopidlno, okresní kolo, vybraní žáci VG
3.12. - Odbíjená - Nová Paka, krajské kolo, vybraní žáci
          Sportovec roku - aula, sbor Amabile
          Florbal - Hradec Králové, krajské kolo, vybraní žáci VG
7.12. - Koncert "Novopacký klášter" - sbor G a SOŠPg od 17,00hod.
9.12. -  Florbal - Jičín, okresní kolo, vybraní žáci VG
           ČJ olympiáda - Nová Paka, vybraní žáci          
14.12. - Úřad práce - Jičín, 4. G
            Beseda Jak se stát spisovatelkou  - VIII, vybraní žáci
14.12. - konec 4. kola Přírodovědné ligy
15.12. - start Silvestrovské prémie Přírodovědné ligy
16.12. - Úřad práce - Jičín, VIII.
            Exkurze - Knihovna Nová Paka, 1.A
            Vánoční akademie, aula, (vánoční trhy - výrobky žáků a vánoční drobnosti)
17.12. - Úřad práce - Jičín, 4.A
18.12. - Školní akademie
21. - 22.12.2015 - Ředitelské volno
23.12. - 3.1.2016 - Vánoční prázdniny

LEDEN:                                                                                                                                                                                 

4.1. - konec Silvestrovské prémie Přírodovědné ligy
5.1. - Divadelní představení (předplatné) HK
8.1. - Maturitní ples, 4.G
10. - 15.1. - Lyžařský kurz, Benecko, 1.A
17. - 22.1. - Lyžařský kurz, Benecko, kvinta
18.1. - D - olympiáda, JC, okresní kolo, vybraní žáci MG
20.1. - Úřad práce - Jičín, 3. G
22.1. - Maturitní ples, 4.A
25.1. - Klasifikační porada
          Pedagogická poema - seminář (pořadatelé)
          Soustředění pěveckého sboru SOŠPg         
26.1. - Slovanská epopej, exkurze, Praha, 3.A
26.- 27.1. - Seminář Pedagogická poema, pořadatelé
                 AJ - konverzační soutěž, vybraní žáci MG
27.1. - Angličtinář roku, soutěž, vybraní žáci
          Plavecký kurz, 2.A
28.1. - vydávání vysvědčení
29.1. - Pololetní prázdniny

ÚNOR:                                                                                                                                                              

2.2. - start 5. kola Přírodovědné ligy
         zadání Přírodovědné ligy
         Vojenské VŠ - prezentace (3.G, VII, vyb.žáci, 4.G)
5.2. - Maturitní ples, oktáva
9.2. - Florbal Hořice, krajské kolo, vybraní studenti
9.- 11.2. - Hudební festival Krnov, pěvecký sbor Amabile
9.- 12.2. - Recitační soutěž, Levice(SR), vybraní žáci SOŠPg
10.2. - olympiáda v NJ (pořadatelé), okresní kolo, vybraní žáci
15. - 21.2. - Jarní prázdniny
26.2. - Zdravé sebevědomí  -PP, II.
BŘEZEN:                                                                                                                                                                               

1.3. - start 6. kola Přírodovědné ligy
2.3. -
Divadelní představení (předplatné) HK
4.3. - CH - olympiáda, okresní kolo, vybraní žáci (pořadatelé)
6. - 11.3. - Lyžařský kurz, Vysoké n/Jizerou, sekunda
11.3. - Přípravný kurz Pg
          AJ - konverzační soutěž, Hradec Králové, krajské kolo
22.3. - AJ - divadelní představení
23.3. - Soustředění pěveckého sboru Gymnázia
          Exkurze - ČOV - Stará Paka       
24. - 25.3. - Velikonoční prázdniny
30.3. - Beseda ČJ - městská knihovna

DUBEN:                                                                                                                                                                                

         B - olympiáda, Hradec Králové, krajské kolo, vybraní žáci
5.4. - M - olympiáda, JC
         Etiopie - filmové představení
7.4. - Přípravný kurz Prima 2016 (závěrečné setkání)
         Přehazovaná - JC, vybraní žáci
8.4. - Klasifikační porada
11.-12.4. - Maturitní zkouška - praktická
          B - olympiáda  -JC, vybraní žáci
          Exkurze  - ND, Praha
14.4. - Soutěž "Nejlepší studentský časopis"
          Exkurze Národní divadlo, Praha
          Minifotbal, Miletín, vybrané žákyně
          Exkurze HV - Praha, třída 3.A + žákyně 1.A a 2.A
          Exkurze Bi - Praha, třída 2.G
          Biologická olympiáda, Jičín, okresní kolo, vybraní žáci MG
22.4. - Přijímací řízení - 1.termín, SOŠPg
25.4. - Přijímací řízení - 2.termín, SOŠPg
27.4. - Jarní koncert (aula, 18,00 hodin)
28.4. - exkurze Přírodovědné ligy, Letiště Václava Havla Praha

KVĚTEN:                                                                                                                                                                               

2.-3.5. - Maturitní zkouška - Písemná vč. testů
2. - 27.5. - Pedagogická praxe (2.A, 3.A)
16. - 27.5. - Pedagogická praxe (1.A)
16. - 25.5. - Maturitní zkouška - ústní (4.G, 4.A, VIII)
23.- 27.5. - Chmelová brigáda, VI, část3.G, část 2.G
27.5. - Slavnostní předávání vysvědčení
          Poznávání rostlin, školní kolo
30.5. - 3.6. - Turistický kurz, Vesec, septima

ČERVEN:                                                                                                                                                                               

1.6. - Poznávání rostlin, pořadatelé, okresní kolo
2.6. - Exkurze Terezín, 3.G
8.6. - Literární beseda, Městská knihovna
10.6. - Olympiáda MŠ, Nová Paka
13.6. - Schůzka rodičů "Prima 2017" (od 15.00 hodin)
16.6. - Fotografování tříd
20.- 21.6. - Burza učebnic
22.- 23.6. - Exkurze Praha - Barandov, filmový klub
                 Školní výlet - Pecka, 1.A
23.6. - Exkurze - Praha, literárně historická, sexta
          Exkurze - Praha, hrad, kvinta
24.6.- Klasifikační porada
24.6. - Odevzdávání učebnic
19.- 24.6. - Turistický kurz, Vesec, 3.G
27.- 29.6. - Školní výlety jednotlivých tříd
30.6. - Vydávání vysvědčení
ĉ
Marián Klapka,
21. 9. 2015 1:24
Comments