ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Hashtag ten zněl jasně: „Vyjdi ven“! Tak jsme šli..

přidáno: 16. 3. 2018 0:17, autor: Stanislav Bendl

Hashtag  #vyjdiven zněl sice trochu jako snaha o zapojení děti do venkovních aktivit, ale ve skutečnosti zastával něco mnohem důležitějšího – nesouhlas s působením premiéra v demisi Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Stávky, na jejímž počátku stáli studenti DAMU, se ve čtvrtek 15. 3. 2018 zúčastnily stovky škol. A ta naše mezi nimi nemohla chybět.

Maturanti mají ve zvyku důkladně prokrastinovat, a proto ani organizace protestu pod taktovkou dvou oktavánek tradici neunikla – přípravy začaly ve až čtvrtek ve tři čtvrtě na devět. O to více si ceníme bleskového nasazení pana ředitele Pavla Matějovského, kterému za zařízení ozvučení, svolání žákovské rady, domluvu s kantory a celkovou záštitu patří obrovský dík.

Přestože událost vznikala doslova na koleni, ohlas vzbudila až takový, že žáci primy osobně došli za vedením s prosbou, zdali by se nemohli též zúčastnit. Informace o plánovaném setkání před budovou školy se díky rozhlasu roznesla chodbami školy rychlostí blesku. Ve dvanáct hodin jsme se sešli před budovou školy. Nutno podotknout, že se mezi studenty objevili i kantoři. Událost byla zahájena krátkým proslovem pana ředitele, který především děkoval organizátorkám a poděkoval všem za účast. Následoval projev Magdalény Vokaté, studentky gymnázia, která společně s mou maličkostí stála za uskutečněním celé události. „Vím, že se změna nestane hned jako mávnutím kouzelného proutku, ale dokud můžeme projevit vlastní názor, udělejme to,“ pronesla před stovkou studentů.

Svou řeč přednesl i PaedDr. Stanislav Bendl. Konstatoval, že hlavním cílem manifestantů je výzva směřující k ústavním činitelům ČR (prezident, vláda v čele s premiérem, parlament), aby především oni respektovali ústavní tradice, ctili demokratické hodnoty a chovali se v duchu společenských norem. Poděkoval též za organizaci a za chuť vstát ze židle za účelem projevení svého nesouhlasu. Na závěr podotkl, že by nerad viděl své děti a vnoučata vyrůstat v době podobné té, kterou sám zažil před rokem 1989.

Ke konci „kulturního programu“ jsme všichni sborově zazpívali hymnu. Nutno podotknout, že celková atmosféra byla dle slov jedné studentky třeťáku „pěkně husťácká“. Po celou dobu protestu studenti fotili, natáčeli a vše sdíleli na sociální sítě. Úplnou tečkou byla společná fotografie s velkým transparentem #vyjdiven před budovou školy.

Každá škola je sama o sobě kapkou v moři, ale když se spojíme, dokážeme velké věci. Čtvrteční demonstrace budiž toho příkladem.

 

Jana Kotherová

Comments