ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Jak probíhal Ekoveletrh Zelená škola

přidáno: 28. 4. 2010 12:36, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 29. 4. 2010 5:03 uživatelem Marián Klapka ]

Ve středu 28. dubna proběhl na  Gymnáziu  a SOŠ pedagogické v Nové Pace již potřetí v uplynulých třech letech projektový Den země. Škola tentokrát oslavila svátek naší planety tzv. Ekoveletrhem Zelená škola. Název připomínal studentský projekt Zelená škola studentky Michaely Sehnalové z roku 2008. Tento projekt výrazně nastartoval „zelené“ aktivity na škole.

V rámci ekoveletrhu prezentovaly jednotlivé třídy výsledky svého snažení  v soutěži o nejlepší ekologický počin školního roku. Expozice v jednotlivých třídách byly velmi rozmanité a dá se říci, že kolik tříd, tolik přístupů k řešení ekologických problémů. Některé ze tříd se zaměřily přímo na pomoc životnímu prostředí v místě svého bydliště nebo v nejbližším okolí. Třídy prima a 1.G tak pomohly lesu, sexta spolupracovala s odbornou firmou na třídění nebezpečného odpadu, kvarta uklízela nejbližší okolí školy a 3.G a sekunda zase provedly statistická šetření mezi občany, týkající se hospodaření s odpady. Opravdu originální expozici nazvanou Zelený zázrak předvedla třída 2.G, která mj. vystavěla ve své učebně domek ze zelených plastových láhví. Netřeba dodávat, že všechny plastové láhve hned po rozebrání expozice poputují do tříděného odpadu. Tercie zase představila svůj mezinárodní projekt BE-ECO-CZ, na němž spolupracuje se školou  v belgickém Menenu. Vrcholem této expozice byla mezinárodní videokonference s belgickými studenty. Septima se zaměřila na floristické zázemí školy, neboli na květinovou výzdobu tříd.  Třída kvinta originálně připomněla festival v americkém Woodstocku 1969 a tehdejší aktivity v boji za světový mír. Třídy pedagogické školy 2.A a 3.A prezentovaly svou únorovou benefiční akci, jejíž výtěžek byl určen na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti.  Jejich mladší spolužačky z 1.A připravily výstavu nazvanou Listování – expozici  listů z celkem 118 druhů stromů z různých lokalit.

V rámci ekoveletrhu proběhlo také hlasování studentů i vyučujících o nejlepší expozici. Vítězné třídy tohoto hlasování budou známy během několika dní.  Na konci školního roku pak budou vyhodnoceni a odměněni studenti, kteří nejlépe zodpověděli otázky z pracovního lisu Dne Země. Drtivou většinu odpovědí na otázky bylo možné nalézt v jednotlivých expozicích.

Den Země 2010 jistě nebyl poslední ekologickou aktivitou na škole, která byla v loňském roce vyhodnocena jako třetí nejekologičtější škola Královéhradeckého kraje. Naopak – řada aktivit (např. zmíněný česko – belgický projekt) běží dál a dá se očekávat, že ekologii se bude v Nové Pace dařit i do budoucna.


 1.G předvedla, jak uklidit les


                                                                                                                                                        Část expozice 1.A Listování


Český tým projektu BE - ECO - CZ v akci


Dramatická scénka o třídění odpadu v podání sexty


Zelený zázrak třídy 2.G


Elixíry všeho možného i nemožného od primy....


Prezentace statistického šetření sekundy


Prezentace koncertu Novopačtí pro Haiti (2.A, 3.A)


3.G - průzkum o třídění odpadu


Kvinta - Green PartySeptima se zaměřila na květinovou výzdobu tříd


Expozice kvarty poukázala na globální problémy naší planety


Byl to opravdu zelený den - přišel i vodník...

Comments