ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Klimatické statistiky roku 2012

přidáno: 25. 2. 2013 4:29, autor: Tomáš Dočekal

Klimatické statistiky se týkají údajů naměřených našimi studentkami na školní meteorologické budce v roce 2012.

 Teplota

 Nejvyšší naměřená maximální teplota v roce 2012 byla zaznamenána hned ve třech dnech, a to 27. 7., 28. 7. a 21. 8. 2012 a činila 31 °C. Z toho vyplývá, že na naší meteorologické budce byly zaznamenány hned tři tropické dny, zatímco v roce 2011 nebyl ani jeden (tropický den = den, kdy maximální teplota překročí 30 °C).

 Počet letních dnů (= den, kdy maximální teplota dosáhne anebo překročí 25 °C) dosáhl v roce 2012 hodnoty 46, takže léto lze hodnotit z teplotního hlediska jako velmi vydařené. V roce 2011 to bylo pouze 35 letních dnů.

 Nejnižší maximální naměřená teplota činila -11 °C, a byla dosažena opět ve třech dnech, a to 2., 5. a 6. února 2012. Celkem v roce 2012 nastalo pět arktických dnů (= den, kdy teplota nepřesáhne hodnotu -10 °C). V roce 2011 nebyl arktický den ani jeden.

 Nejnižší naměřená minimální teplota byla dne 3. 2. 2012, a to -26 °C, naopak nejvyšší minimální teplota činila 20 °C dne 1. 7. 2012 a tak jsme měli v Nové Pace na rozdíl od loňska tropickou noc.

 Počet ledových dnů (= den, kdy maximální teplota během dne nedosáhne 0 °C) byl v roce 2012 čtyřicet tři, zatímco v roce 2011 to bylo dnů 39.

 

Ostatní

Celkem srážek za rok 2012 – 668 mm

Nejvyšší denní úhrn srážek – 27 mm (23. 12. 2012)

Maximální hodnota tlaku 1036 hPa (9. 3. 2012)

Minimální hodnota tlaku 984 hPa (29. 11. 2012)


V příloze je graf zobrazující chod maximálních a minimálních teplot včetně klouzavých průměrů.


Mgr. Tomáš Dočekal

Ċ
Tomáš Dočekal,
25. 2. 2013 4:29
Comments