Kultura spojuje národy

přidáno: 19. 11. 2010 3:47, autor: Lenka Hynková   [ aktualizováno 23. 11. 2010 22:44 ]

O tom, že je možné navázat spolupráci i nová přátelství prostřednictvím sdílení tradic a kulturního dědictví různých národů, se mohly přesvědčit vyučující Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Marta Mařasová, Jana Budinská a Lenka Hynková se ve dnech 6. - 11. listopadu 2010 zúčastnily úvodního setkání partnerů projektu Comenius - „Building Future Trough Culture“ („Utváření budoucnosti pomocí kultury“), jenž je podporován evropskými fondy.

Na projektu společně pracují školy z Litvy, Slovinska, Španělska, Turecka a České republiky. Cílem je pozvednout povědomí o kulturním dědictví daných zemí, sdílet je s partnerskými školami, navázat mezinárodní vztahy i osobní přátelství.

Projekt je plánován zhruba na dva roky, zahrnuje několik témat, jako jsou významné dny, lidová hudba a tanec, místní hudební nástroje, tradiční pokrmy, lidová řemesla, národní pověsti, pohádky i rčení, místní kroje a oblečení.

Studenti i učitelé se již aktivně zapojili do výroby plakátů, brožur, fotoalb, filmů o jednotlivých partnerských zemích, ale i powerpointových prezentací či tvorby internetových stránek z průběhu projektu. Součástí celého snažení by mělo být též cestování do zahraničí, sdílení získaných zkušenoství, porovnání národních tradic, navázání mezinárodní spolupráce, jež by měla přetrvat i po skončení společné činnosti.

Úvodní schůzka zástupců zúčastněných škol proběhla ve výše zmíněném termínu ve španělské Barceloně. Na programu byly prezentace jednotlivých zemí a výchovně-vzdělávacích systémů, prohlídka hostitelské školy, hodnocení dosavadních aktivit a jejich dokumentace, plán následných činností, projednání podmínek výměnných pobytů žáků i učitelů, organizace videokonferencí a individuální komunikace mezi studenty nebo diskuse o podobě a obsahu internetové stránky projektu.

Další hostitelskou zemí bude Česká republika. Novopacké gymnázium se v dubnu příštího roku stane centrem druhého mezinárodního setkání. Informace o průběhu dění lze získat na webových stránkách školy v sekci věnované projektům.


Comments