ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

KVARTÁNI na Sázavě !!!

přidáno: 22. 6. 2015 3:59, autor: Pavel Matějovský
Ve dnech 15. až 18. června strávila třída kvarta čtyři dny pod velením pana ředitele Matějovského a

pana učitele Kypra v malebném městečku jménem Rataje nad Sázavou. Za pouhé čtyři dny stihla zažít

spoustu nových zážitků, na které bude zajisté ráda vzpomínat.

V pondělí 15. června okolo 9. hodiny ranní stáli už žáci netrpělivě na vlakovém nádraží a vyčkávali

vlak, který je měl zavézt nejprve do Kolína a dalším spojem do už zmíněného městečka Rataje nad

Sázavou. Cesta byla přiměřeně dlouhá, tudíž když jsme dorazili a ubytovali se, měli jsme ještě

dostatek energie na to jít „prozkoumat situaci“ a podívat se po okolí. Po této menší procházce jsme

se vrátili zpět do kempu, kde si už každý zařídil individuální program podle svého uvážení.

Následující den vzhledem k vlídnému počasí jsme vyrazili do Českého Šternberku, kde nás čekal

v čase oběda krátký rozchod, abychom se posilnili před náročnou cestou zpět. Touto obcí totiž velmi

příhodně protéká řeka Sázava. Rozhodli jsme se tedy vyrazit zpět na raftech až do Ledečka, odkud

jsme se přesunuli zpět do tábora. I přes fakt, že pro většinu z nás byla tato zkušenost prvotní,

ohodnotila bych naše výkony za vcelku solidní. I když někteří z nás nedorazili do Ledečka zcela suší,

obešli jsme se naštěstí bez větších nehod a cestu do Ratají jsme zvládli úspěšně. Po této náročné

cestě jsme nakonec zakotvili s kytarou a špekáčky u ohně, kde jsme si užívali táboráckou pohodu a

zpívali, dokud nám hlasivky stačily.

Třetí den jsme vyrazili velmi zajímavou a dobrodružnou trasou na celodenní pochod do města Sázava.

Dvanáctikilometrovou túru jsme naštěstí zdolali ve zdraví, jen s pár puchýři a bolavýma nohama.

Zpáteční cestu jsme vzhledem k majoritní únavě nepatrně ošidili a vlakem zkrátili. I přes tento menší

podvod toho měla většina z nás doslova „plné kecky“ a po příchodu do kempu si šla dát dvacet (i víc).

Náš poslední večer většina z nás věnovala společenským hrám a užívala si poslední chvíle našeho

školního výletu.

Závěrečný den se kvarta už jen se Sázavou a jejím okolím loučila a v půl jedné nastoupila do vlaku

směr Kolín a následně Nová Paka. Mám za to, že tento náš výlet náležitě zakončil letošní školní rok a

celkově bych ho ohodnotila jako velmi zdařilý a plný zážitků, na které budeme bezpochyby příznivě

vzpomínat.

Tereza Alvaradová, kvarta

Comments