ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Květen 2015 na Gymnáziu a SOŠPg aneb Čas maturit i velkých úspěchů

přidáno: 3. 6. 2015 5:02, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 3. 6. 2015 5:06 ]

·         Co se nevešlo do dubnového přehledu: 24.4. obsadil Stanislav Tázlar ze sexty výborné 6. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie C

(https://sites.google.com/a/gymnp.cz/www/aktualne/clanky/stanislavtazlarsestyvkrajskemkolefyzikalniolympiady )

·         4. – 6.5. – proběhla písemná část maturitních zkoušek na gymnáziu i na SOŠPg, člen pedagogického sboru RNDr. Josef Křeček vykonával funkci školního maturitního komisaře na ISŠ Nová Paka

·         4.5. začala pedagogická praxe tříd SOŠPg 2.A a 3.A, která potrvala až do konce měsíce

·         7.5. skončilo školní (nepostupové) kolo Fyzikální olympiády nejmladší kategorie G, vítězi se stali stejným počtem bodů Adam Sucharda a David Voráček, oba ze sekundy (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/vysledkyskolnihokolafyzikalniolympiadykategoriegarchimediady )

·      12.5. – v krajském kole SOČ v Hradci Králové dosáhly dvě studentky třídy 2.A vynikajících umístění – Radka Grohová 3. místo a Jana Kalenská 6. místo (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/uspesnekrajskekolosoc )

·  13.5. – Michael Kohút ze sexty zvítězil ve fotografické soutěži pro středoškoláky z Královéhradeckého a Jihočeského kraje, pořádané poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským  a kanceláří Stálého zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu

 (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/michaelkohutvyhralapojededobruselu )

·    13.5. – poslední schůzka Sdružení rodičů gymnázia v tomto školním roce, tentokrát pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

·         14.5. – školní kolo soutěže Poznávání rostlin, v jednotlivých kategoriích zvítězili: Radim Cimbál (sekunda), Klára Kotyková (kvarta), Simona Lánská (sexta)

·         14.5. – okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda v Jičíně, ve svých kategoriích obsadili 1. – 2. místo Jan Cogan z primy, 4. místo Martin Satranský z primy, 6. – 7. místo David Voráček ze sekundy a 11. – 12. místo David Krch rovněž ze sekundy

·     15.5. – krajské kolo Biologické olympiády v Hradci Králové, Pavlína Marková z kvarty obsadila v těžké konkurenci velmi pěkné 10. místo

(http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/pavlinamarkovadesatavkrajskemkolebiologickeolympiadykategoriec )

·         14.5. – okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda,

·      15.5. - žákyně kvarty se zapojily do celostátního projektu Dar dobrého srdce, v rámci něhož připravily kulturní program pro klienty Domova seniorů v Nové Pace ((http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/projektdardobrehosrdce )

·         15.5. – další senzační úspěch na celostátní úrovni: Pavlína Barková ze třídy 3.G obsadila
3. místo v celostátní soutěži V hlavní roli kniha

 (http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/tretimistopbarkovevcelostatniliterarnisoutezi )

·         15.5. – aby těch úspěchů v tento výjimečný pátek nebylo málo, byl školní časopis BOOM vyhlášen nejlepším školním časopisem v  Královéhradeckém kraji!

(http://www.gymnp.cz/aktualne/clanky/boom-nejlepsistudentskycasopisvkraji )

·         18.5. začala čtrnáctidenní pedagogická praxe pro třídu 1.A

·         18. -21.5. proběhly ústní maturitní zkoušky třídy 4.G a 4.A

·         19.5. – tým Novopacké vařečky ve složení Karolína Nosková, Pavlína Marková a Klára Kotyková (všechny z kvarty) zvítězil v krajském kole kuchařské soutěže Coolinaření s Albertem a postoupil do národního finále v Praze!

·         25. – 27.5. – ústní maturitní zkoušky třídy oktávy

·         Jako předsedové maturitních komisí působili členové našeho pedagogického sboru PaedDr. Stanislav Bendl a RNDr. Jana Vašková na Gymnáziu v Jičíně a Jan Kypr na SOŠPg v Litomyšli.

·         28.- 29.5. zájezd skupiny žáků  školy do Německa

·         28.5. – okrskové kolo soutěže Poznávání rostlin, v kategorii 8.-9. tříd zvítězila Světlana Nováková z tercie, v kategorii 6. – 7. tříd se umístil Radim Cimbál ze sekundy na 3. místě.

·         29.5. – slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule školy

·         Pokračoval projekt třídy kvarty Příběhy našich sousedů, v němž byl zpracován příběh paní Doris Broulové.

·         Těsně před uzávěrkou: povídka Davida Broula Slovo o statečných byla vybrána mezi pět nejlepších v ČR v soutěži Ministerstva obrany k 70. výročí osvobození Československa! Povídku najdete v červencovém čísle Achátu a také v příloze tohoto článku.

Hodně úspěšný měsíc, co říkáte?

ĉ
Josef Křeček,
3. 6. 2015 5:06
Comments