Květnové události na naší škole

přidáno: 9. 6. 2019 22:48, autor: Ladislav Kodym

 

Koncem minulého měsíce skončila jedna etapa projektu Šablony, v rámci kterých se žáci 1. a 2. G spolu se sextou věnovali dřevořezání pod dohledem odborníka na slovo vzatého - pana Vladimíra Janaty z Kundratic. Od podzimu si další žáci vyzkouší modelování a odlévání keramických medailí a reliéfů.

 V závěru dubna zavítal na svoji alma mater bývalý šéfredaktor časopisu Heuréka a v současnosti spisovatel Jan Tomeš. Videoreportáž Michaely Neumanové a reportáž Karolíny Roudné naleznete zde https://denik-gymnp.cz/.

 Po několika týdnech uzavřel svoji činnost zájmový kroužek BICHLA určený třídám nižšího gymnázia. Řada „obětovaných“ pátečních odpolední zasvěcených vědeckému bádání přinesla více než třicítce zájemců možnost vyzkoušet si měření, pozorování, mikroskopování atp. Tato aktivita neunikla ani redaktorům z našeho internetového deníku, kde si můžete přečíst podrobné reportáže. A co konkrétního bylo prozkoumáváno? Hledání podezřelých otisků prstů, DNA rostlin, pokovování mincí, činnost vlastního srdce i hasicí přístroj ve skleněné baňce.

 Ve čtvrtek 9. května k nám na besedu zavítal pan Josef Nový a představil projekt Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. O čem projekt je? Stačí si zvolit cíl v jedné z kategorií - sport, rozvoj talentu nebo dobrovolnictví - a věnovat se této aktivitě po dobu šesti až osmnácti měsíců hodinu týdně. K ocenění v podobě bronzové, stříbrné či zlaté úrovně vede dlouhá cesta přes časovou náročnost projektu či dobrodružnou několikadenní cestu pod dohledem mentora. Pokud vás projekt podporovaný britskou královskou rodinou oslovil, obraťte se na www.DofE.cz nebo Šárku Horákovou.

 Zatímco školní kola jsou jinde spíše odrazovým můstkem k vyšším metám, v případě Fyzikální olympiády kategorie G (Archimediáda) tomu tak není, zde je jedná o kolo nejvyšší a nepostupové. Kryštof Vitvar ze sekundy zaznamenal ve všech čtyřech teoretických úlohách maximální bodový zisk, k tomu připojil úspěšné vyřešení experimentální úlohy a stal se tak úspěšným řešitelem. Doplnil tak trojlístek našich úspěšných řešitelů z kategorií E (Jan Kiec, kvarta, 2. místo v okrese a 10. v kraji) a F (Matěj Choutka, tercie, 2. místo v okrese; Matěj Pavelec, tercie, 3. místo).

V pondělí 13. května se konalo školní kolo soutěže Poznávání rostlin, na které 15. května navázalo okrskové kolo. Jelikož letošní vegetační sezóna byla charakteristická spíše nižšími teplotami, místo některých rostlin žáci poznávali dřeviny. Okrskového kola se zúčastnilo 55 žáků ve čtyřech kategoriích - 3. třída, 4. - 5. třída, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída. Nám se nejvíce vedlo ve třetí kategorii, když se na děleném 3. - 4. místě umístil sekundán Jindřich Horák.

 Dne 17. května se Matěj Choutka a Kryštof Vitvar zúčastnili celostátního finále v matematické soutěži Pangea. Velkolepá akce konaná v budově Národního muzea nám zatím konkrétní výsledky neposkytla, ale už postup do finále je ohromným úspěchem. Do soutěže se zapojilo přes 56 000 žáků z celé republiky, ale do finále proklouzlo jen 314 z nich. Zajímavý byl i doprovodný program za účasti Vladimíra Kořena, moderátora Zázraků přírody, a rybáře a cestovatele Jakuba Vágnera.

 Dne 18. května se žáci gymnázia, především z kvarty a kvinty, zapojili do celostátního projektu Potravinová banka, který probíhá dvakrát za rok. Smyslem této dobrovolnické aktivity je nejen rozdávání letáků s informacemi, jaké potraviny je pro potřebné skupiny obyvatel nejlepší zakoupit, ale i organizovaný sběr potravin zakoupených lidmi do připravených krabic. Takto vybrané potraviny jsou převzaty odběratelskými organizacemi a následně lidmi trpícími potravinovou nouzí.

 Páteční dopoledne 24. 5. 2019 se neslo v MŠ Pecka ve znamení digitálního vzdělávání, pokroku techniky v okruhu mateřských škol a školních družin díky realizaci projektu IKAP Královéhradeckého kraje, jemuž se Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická stala v roce 2017 partnerem. Cílem programu je ověření didaktických možností, seznámení dětí s nejmodernějšími technologiemi již v nejútlejším věku a snaha hravou formou předat vědomosti z této sféry. Snoubení moderních a klasických výchovně vzdělávacích postupů si oblíbily nejen děti, ale i naše žákyně, které své znalosti práce se systémem, manipulaci s digitálními pomůckami a další dovednosti z této oblasti uplatňují při pedagogických praxích.

 Do projektu je zapojena - Školní družina při ZŠ Komenského Nová Paka, Školní družina při ZŠ Husitská Nová Paka, MŠ Školní Nová Paka, MŠ Husitská Nová Paka, MŠ Stará Paka, MŠ Lázně Bělohrad a MŠ Pecka. Tiskové konference se kromě zástupců naší školy účastnila Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, Miluše Vondráková a starostka Pecky, Hana Štěrbová.

  Každou školku a obě školní družiny vybavíme technikou včetně licenčních poplatků za zhruba 250 tisíc korun. Pedagogové už prošli základním školením. Praxí jsme ověřili, že moderní pedagogické nástroje jde zapojit do běžného života v mateřské škole ku prospěchu dětí i učitelů,“ říká ředitel školy, Pavel Matějovský. Reportáž s bližšími informacemi hledejte na https://denik-gymnp.cz/spoluprace-gymnp-s-ms-a-skolnimi-druzinami-ikap/.

 Další cenné umístění si 28. května přivezli členové debatního týmu (Karolína Roudná, Dagmar Zeleňáková, Michal Mejvald, Zuzana Vojíková, Jan Mitrus, Tereza Kodydková Natálie Kotyšková, Daniel Hlaváček, Marie Urbanová, Jan Novotný - 3. G a Lukáš Buříval, Ondřej Lelek - septima) z Hradce Králové. Kromě 3. místa z kolektivní soutěže byla Karolína Roudná porotou vybrána jako jedna ze tří nejlepších debatérů. Chcete-li se více dovědět o krajském kole debatní soutěže Agora, kterému přihlížel i královéhradecký hejtman PhDr. Jiří Štěpán, klikněte na detailní reportáž  https://denik-gymnp.cz/reportaz-agora/.

 Nedílnou součástí měsíce května je již několik let chmelová brigáda, do které se houfně hlásí žáci druhých a třetích ročníků. Místem jejich letošního pracovního nasazení se stala obec Stekník nedaleko Žatce. Zdařilou reportáž s bohatou fotogalerií naleznete opět na našem internetovém deníku https://denik-gymnp.cz/chmel-2019-vitkuv-cestopis/.

Comments