ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Miniprojekt ROPA v tercii

přidáno: 10. 5. 2011 3:45, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 10. 5. 2011 3:57 ]
V dubnu proběhl v hodinách chemie v tercii již letošní druhý miniprojekt. Po listopadovém projektu VODA následoval obdobně organizovaný projekt ROPA, v němž se jednotlivé skupiny vystřídaly postupně v rolích refrentů, oponentů a pozorovatelů.
Výstupy z projektu - jerdnotlivé referáty ve formátu Word i prezentace v powerpointu naleznete v přílohách tohoto článku a také ve 2. patře poblíž učebny chemie (zde nahradily prezentaci podzimního projektu VODA). tento článek je současně obsažen i na www.gymnp.cz v sekci Aktuální projekty/Miniprojekty.
Nyní se můžete seznámit s hodnocením projektu samotnými studenty na základě vyplněných hodnotících listů:
 

Dohodnutá pravidla pro realizaci projektů

 

 1. Postup:

Referát referentů – do 5 minut

Vystoupení oponentů – do 3 minut

Vystoupení pozorovatelů – do 2 minut

Dotazy třídy

Dotazy a připomínky vyučujícího

 1. Dodržujeme časové limity.
 2. Naše referáty jsou naší vlastní prací,žádné staženiny z internetu způsobem
  Ctrl C + Ctrl V.
 3. Vzájemně si nasloucháme, nevykřikujeme, pokud chceme něco doplnit, hlásíme se
  o slovo.
 4. Držíme se daného tématu., jsme věcní.
 5. Respektujeme ostatní a jejich názory, neurážíme toho, kdo má odlišný názor.
 6. Přijímáme a respektujeme svoji roli v projektu.
 7. Při domlouvání se ve skupině mluvíme potichu.

 

Výstupy z hodnotících listů (18 respondentů)

V závorkách jsou pro srovnání uvedeny výsledky obdobného hodnocení, které proběhlo v téže třídě po skončení miniprojektu VODA, konaného v listopadu 2010.

 

Otázka/číslo referátu

Ano

Ne

Dozvěděl(a) jsem se něco nového?

100,00 % (100, 00 %)

0,00 %
(0,00 %)

Dodržovali všichni stanovená pravidla?

62,50 % (26,19 %)

37,50 % (73,81 %)

Respektovali jsme se vzájemně?

77,77 % (62,50 %)

22,23 % (37,50 %)

Bavila mě tato forma práce?

73,33 % (100,00 %)

26,67 % (0,00 %)

Chci vědět něco o tématu navíc?

44,44 %  (30,00 %)

55,56 % (70,00 %)

 

Porovnání s projektem VODA: V obou projektech se všichni jeho účastníci shodli, že se dozvěděli něco nového. Podle vnímání účastníků projektu se podstatně zlepšilo dodržování pravidel. Lépe byl vnímán i vzájemný respekt mezi účastníky projektu. Na rozdíl od projektu VODA tentokrát forma práce nebavila všechny účastníky, což znamená pravděpodobně jistou „únavu“ z této formy projektu a vybízí k inovacím popř. zcela novým formám práce. Pozitivním jevem je zvýšení počtu účastníků projektu, kteří se o tématu chtějí dozvědět něco navíc. Projekt tak nepochybně splnil svou funkci motivace pro další poznávání.

 

Na našem referátu aktivně pracovali:

všichni členové mé skupiny – 47,05 % (40,00 %)

jen někteří – 47,05 % (53,33 %)

jen jeden člověk –5,90 % ( 6,67 %)

Mírně se tedy zvýšila schopnost spolupracovat a zapojit do práce všechny členy skupiny nebo alespoň jejich většinu, stále však převažuje  názor, že existují „tahouni“, kteří odvedou většinu práce, a pak jiní, kteří „se vezou“.

 

Nejlépe jsem se cítil(a) v roli:

referenta – 29,42 % (26,92 %)

oponenta – 23,53 % (42,31 %)

pozorovatele – 47,05 % (30,77 %)

 

Nejméně mi vyhovovala role:

referenta – 52,94 % (58,82 %)

oponenta – 23,53 % (17,65 %)

pozorovatele – 23,53 % (23,53 %)

Role referenta, která znamená jít „se svou kůží na trh“ a vystoupit před třídou, je stále vnímána jako poněkud nevděčná, došlo jen k mírnému posunu.

 

Který referát mě nejvíc zaujal způsobem podání?

Neobnovitelné zdroje energie – 0,00 %

Těžba a zpracování ropy – 41,18 %

Vznik ropy na naší planetě – 35,29 %

Šetření surovinovými zdroji, obnovitelné zdroje energie – 23,53 %

 

 

Ze kterého referátu jsem získal(a) nejvíc nových informací?

Neobnovitelné zdroje energie – 21,04 %

Těžba a zpracování ropy – 26,32 %

Vznik ropy na naší planetě – 26,32 %

Šetření surovinovými zdroji, obnovitelné zdroje energie – 26,32 %

Jak je vidět, ne vždy platí přímá úměrnost mezi způsobem podání referátu a množstvím nových sdělených poznatků.

 

 

 

Ze kterého zdroje jsem pro svůj referát čerpal(a) nejvíce informací?

Internet –94,44 % (85,00 %)

Knihy (encyklopedie, slovníky cizích slov) – 5,56 % (10,00 %)

Dominantní postavení internetu je na počátku druhého desetiletí 21. století pochopitelné.

 

Dávám přednost

„klasickým“ hodinám s výkladem – 27,78 % (20,00 %)

projektovým hodinám – 72,22 % (80,00 %)

Mírný vzestup obliby „klasických“ hodin může souviset s již zmíněnou „únavou“ z opakované formy projektu.

 

Výběr nejzajímavějších otevřených odpovědí:

Možnost otevřené odpovědi využili respondenti minimálně. V podstatě jde o několik následujících  výpovědí (jazykově upraveno autorem textu):

Chtělo by to maximálně tříčlenné skupiny (to by ovšem vyžadovalo 7 referátů namísto uskutečněných 4 – pozn. aut.).

Bavilo mě to.

Líbilo se mi to.

Někdo nepochopil, že jedna skupina to měla docela špatně, ale měla tm nejvíc ze všech (již diskutovaný rozpor, nastávající někdy mezi způsobem podání prezentace a množstvím sdělených nových poznatků).

Myslím, že tentokrát měly všechny skupiny stejně těžké referáty.

A na závěr to nejcennější: Díky projektovým hodinám se učíme tvořit prezentace a hovořit před publikem. Myslím si, že  se nám to bude v životě určitě hodit.

 

Nová Paka, květen 2011

 

 

                                                                                           RNDr. Josef Křeček

ĉ
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
ć
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
ĉ
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
ć
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
ĉ
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
ć
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
ĉ
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
ć
Josef Křeček,
10. 5. 2011 3:53
Comments