Moderní sci-fi: svět 2050

přidáno: 12. 4. 2012 7:09, autor: Stanislav Bendl
Jarní kolo projektu Studenti čtou a píší noviny
 

Mnohé z nápadů autorů sci-fi literatury se naplnily dříve, než to kdo čekal. A vývoj se pořád zrychluje. Jak se bude žít v roce 2050, kdy vám bude přes padesát let?

Vyberte si ke zpracování jeden ze pěti bodů (1–5). Pod ním uvedené otázky jsou jen pro inspiraci, můžete se ve fantazii vydat i jiným směrem.

A. Chytrý dům

1. Jak budou vypadat domy, v nichž budeme bydlet?

2. Co všechno bude na „dálkové ovládání“ nebo automatické?

3. Jak budou hospodařit s energiemi či odpady?

4. Jak budou vypadat zvenku i zevnitř?

B. Doprava

1. Jak budeme cestovat, jak budou vypadat auta, na jaké pohonné hmoty budou jezdit?

 

2. Jak budou vypadat další dopravní prostředky, jakou rychlost pokoří?

C. Komunikace

1. Jak bude vypadat elektronická komunikace, kam půjde vývoj, co všechno se ještě zjednoduší?

2. Bude mít člověk vůbec nějaké soukromí?

D. Energie

1. Kde bude brát člověk zdroje pro svůj náročný život?

2. Jsou některé dnes užívané zdroje opravdu neobnovitelné?

3. Prosadí se některý z nových zdrojů?

E. Mezilidské vztahy

1. Jak budou vypadat vztahy a rodiny v roce 2050?

Pozn..: Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku.

Pozn..: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn..: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4.Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Pozn. pro pedagogy:Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

Příspěvky můžete zasílat do 18.4.2012.

Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále název školy a město. Pokud toto nebude v příspěvku uvedeno, nemusí být do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.

Samotný soubor pojmenujte jménem a příjmením autora!!!

Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc, .docx nebo .txt. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.

Pokud budou studenti posílat příspěvky ze svých soukromých e-mailů, napíší do předmětu e-mailu název školy a město.

Všechny příspěvky zasílejte prosím na adresustudenti@mafra.cz .

Témata, příspěvky studentů a archív studentských prací naleznete nahttp://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/projekty/studenti-ctou-a-pisi-noviny.
Comments