ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Nabídka studentských stáží - projekt Otevřená věda II

přidáno: 9. 6. 2011 0:44, autor: Josef Křeček
 
V uplynulých dnech rozeslal Realizační tým projektu Otevřená věda II ředitelům středních škol e-mail, jehož text přinášíme v plném znění:
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
obracíme se na Vás opět s jedinečnou nabídkou pro Vaše talentované studenty, kteří mají zájem o přírodovědné a technické obory. Nabízíme Vašim studentům ojedinělou možnost zúčastnit se studentských vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice. Na vědecké stáže se mohou hlásit nadaní studenti gymnázií a středních škol z celé ČR (vyjma hlavního města Praha) se zájmem o přírodní a technické vědy.
 
Od 6. června otevíráme další, tentokrát průběžné, kolo příjmu přihlášek na studentské vědecké stáže. Stáže budou probíhat v průběhu období září 2011 až leden 2012, kdy budou ukončeny všechny stáže projektu Otevřená věda. Vaši studenti si mohou z přiloženého seznamu vybírat ty nejzajímavější stáže a zasílat řádně vyplněné přihlášky do 30. června 2011,  posléze až do vyčerpání volné kapacity.
 
Časový harmonogram stáží byl navržen na 12 hodin měsíčně (ideálně po 3 hodinách za týden). Časový harmonogram stáže lze upravit na základě individuální dohody s lektorem. Studentům bude z prostředků projektu částečně hrazeno stravné.
 
Témata vědeckých stáží a jejich anotace naleznete na internetových stránkách projektu www.otevrena-veda.cz   , témata zde mohou být průběžně aktualizována. Zde také naleznete bližší informace o projektu. Veškeré dokumenty, včetně návodu jak se na vědeckou stáž přihlásit „Krok za krokem“, které je třeba k přihlášce doložit, naleznete na webové stránce v sekci Dokumenty je stažení: http://www.otevrena-veda.cz/cs/dokumenty_ke_stazeni/ . Na webové stránce naleznete rovněž informační leták projektu, který slouží k lepší propagaci projektu  a  zvýšení informovanosti mezi studenty. Chtěli bychom Vás, touto cestou požádat o jeho vytištění a vyvěšení např. na informační nástěnce školy.
 
Účast na stážích otevře studentům možnost, podílet se pod odborným vedením lektorů přímo na vědeckém výzkumu, navázat exkluzivní kontakty se špičkovými odborníky v oboru a získat velmi dobrý přehled o aktuálním dění a perspektivách rozvoje české vědy a výzkumu. Nejlepší studenti budou své práce publikovat v odborných vědeckých časopisech, zúčastnit se studentské konference v ČR či vystoupit se svým příspěvkem na zahraniční konferenci.
Prosím neváhejte rozšířit tento dopis mezi pedagogy Vaší školy, kteří mohou otevřít dveře k vědě a výzkumu Vašim talentovaným studentům.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
 
Za realizační tým projektu
 
Ing. Hana Botková                                                                         Mgr. Michaela Žaludová
Tel.: +420 602 414 456                                                                   Tel.: +420 733 690 638
E-mail:  botkova@ssc.cas.cz                                                      Tel.: +420 221 146 386
                                                                                                              E-mail: zaludova@ssc.cas.cz
 
Cílem projektu Otevřená věda II – systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné práce – je zvýšit zájem mladé generace o přírodovědné       a technické obory a o vědu a výzkum. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
Comments