ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Novopacký slavíček - 18. ročník

přidáno: 1. 3. 2013 3:41, autor: Pavel Matějovský

Novopacký slavíček je  pěvecká soutěž pro děti, dospívající i dospělé, kterou už od roku 1996 pravidelně pořádáme. Soutěží se v deseti kategoriích (viz níže).

Podmínkou soutěže je zazpívat jednu lidovou a jednu umělou píseň v libovolném jazyce s doprovodem či bez doprovodu.   

O pořadí rozhodují 4 tříčlenné poroty vybrané z řad hudebních odborníků

V letošním roce bude tato soutěž pokračovat dne 10. dubna 2013 již 18. ročníkem opět na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické Nová Paka.

Kategorie

A) zpěv sólo

A1 - kategorie pro předškolní věk

A2 - kategorie pro mladší školní věk (1.-2. třída)

A3 - kategorie pro mladší školní věk (3.-5. třída)

A4 - kategorie pro starší školní věk (6.-7. třída)

A5 - kategorie pro starší školní věk (8.-9. třída)

A6 - kategorie pro dospívající a dospělé

B) pěvecké duo, trio, kvarteto

B1 - kategorie pro mladší školní věk (1.-5. třída)

B2 - kategorie pro starší školní věk (6.-9. třída)

B3 - kategorie pro dospívající a dospělé

C) volná seskupení

C - zpívající rodiny, rodiče s dětmi, hudební skupiny

Účastnický poplatek je 30,- Kč, žáci naší školy poplatek neplatí.

Každý soutěžící obdrží diplom, účastnickou cenu, ti nejlepší pak další hodnotné ceny.

Všem zúčastněným bude poskytnuto drobné občerstvení.

Pro registraci do soutěže je nutné odeslat poštou na adresu školy vyplněnou  přihlášku (v příloze) do 15.3.2013 !!!

Přihlášku možno odevzdat p. Matějovské v kabinetě HV.

Vítězové jednotlivých kategorií budou mít příležitost účinkovat na veřejném „Koncertu slavíčků“ dne 17.4.2013 v aule gymnázia.

Více na: slavicek.gymnp.cz

Těšíme se na Vaši účast !!!

Za všechny organizátory

Pavel Matějovský

Comments