ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

přidáno: 5. 12. 2012 0:22, autor: Tomáš Dočekal   [ Aktualizováno 6. 12. 2012 12:29 uživatelem Šárka Horáková ]

V úterý 4. prosince 2012 přivítala naše škola množství lidí z celého širokého okolí a mnoha dalších koutů severních a východních Čech. Žáky základních škol a jejich rodiče přilákal Den otevřených dveří, který se tento den na naší škole konal. Zájemci o studium oborů, které naše škola nabízí, přicházeli do budovy školy již před stanoveným začátkem v 8.00.

O každého zájemce bylo dobře postaráno. Po krátkém administrativním úkonu provedeném sličnými studentkami při příchodu do budovy školy obdržel každý uchazeč tašku s logem školy a řadou důležitých materiálů. Poté se ho ujal speciálně vyškolený průvodce z řad našich studentek a studentů a ten již provedl žáka celou školou, ukázal mu vše potřebné, popsal studentský život, aktivity školy a podal mnoho dalších informací. Uchazeči mohli v průběhu dne navštívit jakoukoli hodinu a nasát tak pracovní a studijní atmosféru.

Na úvod byl v aule naší školy od 8.30 připraven krátký kulturní program, na kterém mj. vystoupily oba pěvecké sbory naší školy, a zaznělo zde představení školy a jejích studijních oborů přímo od jejího ředitele Mgr. Pavla Matějovského.

Na chodbách školy byly pro tuto příležitost připraveny zvláštní nástěnky a výstavky dokumentující činnost na škole a úspěchy našich studentů a v laboratoři fyziky bylo možno zhlédnout výstavku ze sbírek kabinetu fyziky. Uchazečky o studium na pedagogické škole si také mohly vyzkoušet náročnost přijímacího řízení v praktických zkouškách z tělesné, hudební, jazykové i výtvarné výchovy.

Na své si tak přišel opravdu každý, a tak není divu, že uchazeči (a snad i budoucí studenti) opouštěli školu nejen spokojení, ale někteří přímo nadšení. Velkou zásluhu na úspěšném průběhu Dne otevřených dveří mají jednak kolegové z řad profesorského sboru, ale především studentky a studenti, kteří se zhostili role spoluorganizátorů tohoto dne. Všem patří velký dík.


Mgr. Tomáš Dočekal

Comments