ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

přidáno: 9. 12. 2015 23:41, autor: Tomáš Dočekal

V úterý 8. prosince 2015 se konal na naší škole tradiční Den otevřených dveří. Co v tento den zájemce o studium a jejich rodinné příslušníky čekalo? Po příchodu do školy byli nejprve odměněni malým dárkem, a pak se jich ujali průvodci či průvodky z řad žáků školy. Ti je provedli po škole, podali jim informace a zodpověděli jejich dotazy. Od 8.20 nemalá část návštěvníků zhlédla v aule krátký kulturní program proložený projevem ředitele školy Mgr. Pavla Matějovského.

Především zájemkyně o studium na pedagogické škole ocenily možnost vyzkoušet si nanečisto přijímací zkoušky z tělesné, hudební, jazykové či výtvarné výchovy. Zkrátka každý našel to, co potřeboval, a spokojenost některých uchazečů z prohlídky školy jen čišela. Dlužno poznamenat, že letos se na organizaci tohoto významného dne podílela třída 4. A, průvodci pro gymnázium pocházeli ze 4. G a oktávy. Všem, kdo se na pořádání dne otevřených dveří v letošním školním roce podíleli, patří velký dík.

Ač oficiálně začínal program až v 8.00, přivítala naše škola první nedočkavé zájemce již kolem po půl osmé. Celkový počet návštěvníků dne otevřených dveří se oproti loňsku zvýšil o 30 %! To je pro nás velmi potěšující. Přesně v 16 hodin byl den otevřených dveří oficiálně ukončen.

Nezbývá než věřit, že velkou část zájemců ze dne otevřených dveří přivítáme v příštím školním roce jako naše nové spolužáky a kamarády. Již nyní však můžeme konstatovat, že Den otevřených dveří svůj účel splnil beze zbytku.

Mgr. Tomáš DočekalComments