ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

přidáno: 7. 12. 2016 1:55, autor: Tomáš Dočekal

V úterý 6. prosince 2016 se konal na naší škole tradiční Den otevřených dveří. Co v tento den zájemce o studium a jejich rodinné příslušníky čekalo? Po příchodu do školy byli nejprve odměněni malým dárkem, a pak se jich ujali průvodci či průvodky z řad studentů školy. Ti je provedli po škole, podali jim informace a zodpověděli jejich případné dotazy. Od 8.30 nemalá část návštěvníků zhlédla v aule krátký kulturní program zakončený projevem ředitele školy Mgr. Pavla Matějovského.

Zájemci o osmileté gymnázium se mohli podívat na speciální hodinu, kterou pro ně připravila třída prima. Především zájemkyně o studium na pedagogické škole ocenily možnost vyzkoušet si nanečisto ověření talentu z tělesné, hudební či výtvarné výchovy. Zkrátka každý našel to, co potřeboval, a spokojenost některých uchazečů z prohlídky školy jen čišela. Dlužno poznamenat, že letos se na organizaci tohoto významného dne podílela třída 3. A, průvodci pro gymnázium pocházeli ze třídy 3. G a septimy. Všem, kdo se na pořádání dne otevřených dveří v letošním školním roce podíleli, patří velký dík.

Ač oficiálně začínal program až v 8.00, přivítala naše škola první nedočkavé zájemce již kolem 7.40. Celkový počet návštěvníků sice nepřekonal loňskou rekordní návštěvnost, ale oproti roku 2014 přišlo lidí více. Přesně v 16 hodin byl den otevřených dveří oficiálně ukončen.

Nezbývá než věřit, že velkou část zájemců ze dne otevřených dveří přivítáme ve školním roce 2017/2018 jako naše nové spolužáky a kamarády. Již nyní však můžeme konstatovat, že Den otevřených dveří svůj účel splnil beze zbytku.


Mgr. Tomáš Dočekal

Comments